Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Spot- & Margin- handel
Spothandel
Ordertyper
Vad är en isbergsorder

Vad är en isbergsorder

2023-05-29 09:04
En isbergsorder delar upp en stor order i flera mindre order i orderboken för att minimera marknadspåverkan och öka effektiviteten i handeln. När ett isberg har fyllts kommer systemet automatiskt att placera ett nytt tills alla isberg har fyllts.
Observera att du endast kan använda isberg för gräns- och stoppgränsorder.

Hur lägger man en isbergsorder på Binances webbplats?

1. Logga in på ditt Binance-konto och gå till [Handel][Spot]. Välj ett handelspar, till exempel BTC/USDT. Välj sedan [Gräns] eller [stoppgräns] –order.
2. Markera rutan bredvid [Isberg] och ange det totala beloppet BTC att köpa. Ange sedan antalet BTC för varje isberg. 
Observera att du bara kan lägga högst 10 isberg.Till exempel är ditt totala orderbelopp 10 BTC. Detta innebär att beloppet för varje isberg inte kan vara lägre än 1 BTC (10 BTC/10 order = 1 BTC/isbergsorder). 
3. Ange gräns- eller stoppgränspriset för din order och klicka på [Köp]. Om du har aktiverat funktionen orderbekräftelses måste du klicka på [Fortsätt] i popup-bekräftelsen.
Din order kommer automatiskt att utföras när marknadspriset når det önskade gräns- eller stoppgränspriset.
4. För att se dina öppna isbergsorder, bläddra ner till [Öppna order].
För att se dina genomförda isbergsorder, gå till fliken [Handelshistorik]. De kommer att visas som "Gräns-" eller "Stoppgräns-"order.

Hur lägger man en isbergsorder i Binance-appen?

1. Logga in i Binance-appen och gå till [Handel][Spot]. Välj ett handelspar, till exempel BTC/USDT. Välj sedan [Gräns] eller [stoppgräns] –order.
2. Markera rutan bredvid [Isberg] och ange det totala beloppet BTC att köpa. Ange sedan antalet BTC för varje isberg. 
Observera att du endast kan ha högst 20 aktiva bud. Till exempel är ditt totala orderbelopp 10 BTC. Detta innebär att beloppet för varje isberg inte kan vara lägre än 1 BTC (10 BTC/10 order = 1 BTC/isbergsorder).
3. Ange gräns- eller stoppgränspriset för din order och tryck på [Köp]. Om du har aktiverat funktionen orderbekräftelse måste du trycka på [Fortsätt] i popup-bekräftelsen.
Din order läggs i orderboken. Den kommer att fyllas i enlighet med handelsreglerna för gräns- eller stoppgränsorder.  
Anmärkning:
 • Isbergsbeloppet måste vara lägre än orderbeloppet. 
  • Om det totala orderbeloppet till exempel är 1 BTC måste isbergsbeloppet vara lägre än 1 BTC. Du kan inte lägga order när isbergets belopp är ≥ ordersbeloppet.
 • Du kan bara lägga högst 10 isberg. 
  • Antal isberg = orderbelopp/isbergsbelopp
  • Till exempel är ditt totala orderbelopp 10 BTC. Detta innebär att beloppet för varje isberg inte kan vara lägre än 1 BTC (10 BTC/10 order = 1 BTC/isbergsorder). 
 • Beloppet för det sista isberget kommer att vara återstoden av (orderbeloppet/isbergsbeloppet). 
  • Till exempel placerar du en köporder för 10 BTC och anger isbergsbeloppet som 3 BTC. Det första, andra och tredje isberget kommer att vara 3 BTC, medan det sista kommer att vara 1 BTC.
 • Alla isberg kommer att fyllas till det pris du angett för gräns/stoppgräns.
 • Iceberg-order följer de vanliga spothandelsreglerna, inklusive minsta orderstorlek, handelsavgifter osv.