Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Finans
Kryptolån
Vad är Binance kryptolån och vanliga frågor

Vad är Binance kryptolån och vanliga frågor

2021-06-29 02:16
Vad är Binance kryptolån?
Vanliga frågor
Vad är Binance kryptolån?
Binance kryptolån erbjuder ett brett utbud av belåningsbara kryptotillgångar med säkerhet till konkurrenskraftiga räntor. Du kan teckna lån med fasta villkor till fasta räntor under hela lånetiden. Läs noga igenom och godkänn Binance serviceavtal för kryptolån innan du utnyttjar Binance kryptolån.
Videohandledning

Hur tar ett lån?

1. Logga in på ditt Binance-konto och gå till [Finans][Kryptolån]. 
2. Sök efter en kryptovaluta via filtret och klicka sedan på [Låna] bredvid den.
3. Välj en lånetyp och ange det belopp du vill låna. Välj sedan en säkerhet. Systemet beräknar automatiskt säkerhetsbeloppet baserat på ursprunglig belåningsgrad (LTV). Du kommer också att se den beräknade timräntan och likvidationspriset.
Läs och godkänn villkoren och kryssa i rutan bredvid dem. Klicka sedan på [Börja låna].
4. Du kommer att se en popup-ruta som bekräftar lånet. 
1. Klicka på [Aktivt lån].
2. Gå till [Pågående order][Fast ränta]. Klicka på [Justera belåningsgrad] bredvid den order för vilken du vill justera LTV-förhållandet.
3. Du kan flytta LTV-fältet för att justera LTV-förhållandet eller manuellt lägga till/ta bort säkerhetsbeloppet. Klicka på [Lägg till säkerhet] eller [Ta bort säkerhet] för att bekräfta LTV-justeringen.
1. Klicka på [Aktivt lån].
2. Gå till [Pågående order][Fast ränta]. Klicka på [Återbetala] bredvid ordern du vill återbetala.
3. Välj [Lånat krypto]. Ange återbetalningsbeloppet eller välj en återbetalningsgrad. Markera rutan om du vill behålla säkerheten i ordern. 
Granska informationen och klicka på [Bekräfta återbetalning].
4. Du kommer att se ett bekräftelsemeddelande efter att återbetalningen har behandlats.
1. Klicka på [Aktivt lån].
2. Gå till [Pågående order][Fast ränta]. Klicka på [Återbetala] bredvid ordern du vill återbetala.
3. Välj [Säkerhet]. Ange återbetalningsbeloppet eller välj en återbetalningsgrad. Markera rutan om du vill behålla säkerheten i ordern. 
Granska informationen och klicka på [Bekräfta återbetalning].
Du kan förnya en låneorder inom 24 timmar innan det löper ut. Innan du förnyar låneordern måste du betala räntan på den ursprungliga ordern först.
1. Klicka på [Aktivt lån].
2. Gå till [Pågående order][Fast ränta]. Klicka på [Förnya] bredvid den order du vill förnya.
3. Bekräfta låneinformationen och klicka på [Betala och förnya].
Klicka på [Lånehistorik].
Här kan du kontrollera din historik:
  • pågående order
  • återbetalningshistorik
  • justeringshistorik för LTV
  • inlösenhistorik och
  • lånehistorik.
Funktionen autopåfyllning hjälper dig att bättre förvalta dina lånepositioner. Under en marginalinlösen överför systemet automatiskt motsvarande säkerhetstillgångar från din spotplånbok till dina låneorder, tills din belåningsgrad når ursprunglig belåningsgrad eller när inga fler tillgångar finns tillgängliga i din spotplånbok. 
Observera att om de tillgängliga tillgångarna i din spotplånbok är otillräckliga kan du fortfarande bli likviderad även efter en automatisk påfyllning. Alla dina säkerheter och tillgängliga spottillgångar kan likvideras i händelse av extrema prisrörelser. Du bör alltid vara medveten om lånerisken och justera dina positioner i enlighet med detta.
För att aktivera autopåfyllning, gå till [Aktivt lån][Tillgångsöversikt] och växla via knappen [Autopåfyllning].
Om likvidation sker kommer du att debiteras en inlösenavgift på 2 procent baserad på det totala lånebeloppet. Den kommer att dras direkt från din säkerhet i enlighet med marknadspriset.
Du kan se sidan Lånedata för de senaste LTV-nivåerna för likvidation. Likvidationspriset som visas på ordersidan är endast en referens. Det faktiska likvidationspriset kommer att påverkas av marknadsfluktuationer och andra faktorer. Det slutliga likvidationspriset är beroende av det faktiska priset som plattformen tar ut. Observera att prisskillnader kan leda till tillgångsförluster när likvidation sker. Håll därför koll på LTV-förhållandet för att undvika likvidation.
Ansvarsfriskrivning:
Detta dokument kan ha översatts och publicerats på olika språk. I händelse av inkonsekvenser, felaktiga uppgifter, utelämnanden eller fel i en översatt version ska den engelska versionen ha företräde.

1. Vilken krypto kan jag låna inom ramen för Binance kryptolån?

Binance kryptolån erbjuder ett brett utbud av krypto som belåningsbara tillgångar och säkerheter, inklusive USDT, BTC och ETH. Läs sidan Lånedata för mer information.

2. Vilka är lånevillkoren?

Se sidan Lånedata för tillgängliga lånevillkor. Du kan alltid återbetala i förskott och räntan beräknas utifrån lånetimmarna. Det påförs ingen straffränta för tidig återbetalning.

3. Hur beräknas räntan?

Ränta beräknas varje timme, där mindre än en timme beräknas som en timme. Räntan börjar ackumuleras vid tidpunkten för upplåningen.

4. Vad är LTV?

LTV står för belåningsgrad. Det är det totala värdet av ditt lån plus ränta, om någon, till värdet av din säkerhet. Värdet bestäms av indexpriset
LTV = belåningsvärde/säkerhetsvärde

5. Vad händer om min återbetalning av lånet är försenad?

Vi tillåter en försenad löptid på 72 timmar (för lånevillkor kortare än 30 dagar) eller 168 timmar (för lånevillkor på 30 eller fler dagar), under vilken du kommer att debiteras 3 gånger timräntan. Om du inte återbetalar lånet efter denna förlängda löptid kommer vi att likvidera din säkerhet för att återbetala lånet.

6. Vad kan jag göra med kryptolånet?

Du kan använda lånet för alla ändamål, inklusive på spot-, marginal- eller terminsmarknaderna, för insatser eller till och med uttag av medel.

7. Kan jag förnya min låneorder?

Ja, oavsett vilken kryptoenhet du har lånat (t.ex. Bitcoin, Ethereum) kan du förnya låneordern inom 24 timmar före förfallodagen. Observera att du måste betala räntan på den ursprungliga ordern först, och varje order kan bara förnyas en gång. 

8. Vad är "autopåfyllning"?

Automatisk påfyllning gör att du bättre kan hantera dina lånepositioner. Efter att ha aktiverat automatisk påfyllning använder systemet automatiskt samma tillgång i din spotplånbok för att fylla på säkerheten för din låneorder tillbaka till din ursprungliga LTV under en marginalinlösen. Observera dock att du fortfarande kan bli likviderad under extrema marknadsrörelser även om du har aktiverat automatisk påfyllning.