Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Finans
Kryptolån
Vad är Binance flexibla lån och vanliga frågor

Vad är Binance flexibla lån och vanliga frågor

2023-02-27 04:19
Produkter och tjänster som nämns här kanske inte finns tillgängliga i din region. Begränsningar för Binance Tjäna-produkter gäller för Binance Flexibla lån eftersom flexibla Tjäna Enkelt-tillgångar används som säkerhet för denna produkt.

1. Vad är Binance flexibla lån?

Tutorial Video
Binance flexibla lån är en isolerad, supersäkerställd, öppen låneprodukt.
Användare kan uppta isolerade lånepositioner som består av ett säkerhetslånepar vardera, till exempel [säkerställd BUSD + ETH-lån] i en position och [säkerställd USDT + BTC-lån] i en annan. Varje position mellan säkerställda lånepar har distinkta belåningsgrader (LTV, hävstång) samt marginalinlösen och hävstångsnivåer för likvidation.
Varje låneposition måste vara supersäkerställd, vilket innebär att värdet på säkerheter som du pantsätter är högre än värdet på de digitala tillgångarna vi förser dig med.
Eftersom Binance flexibla lån har öppen löptid kan du hålla dina positioner öppna på obestämd tid så länge den här produkten stöder säkerheterna och de lånade digitala tillgångarna, förutsatt att relevanta hävstångsnivåer inte överskrids.

2. Hur pantsätter jag mina tillgångar och börjar låna via Binance flexibla lån?

Du kan ansöka genom orderprocessen för säkrade lånepar och bestämma vilka kryptovalutor du vill pantsätta och låna. Du kan också ange respektive belopp.
Användare får endast pantsätta tillgångar som säkerhet som de har satt in på flexibla Tjäna Enkelt-erbjudanden (Tjäna Enkelt-säkerhet). Om Tjäna Enkelt-säkerheten är otillräcklig för att garantera önskat lånebelopp så kan du även välja att använda digitala tillgångar från dina spotplånböcker som ytterligare säkerhet. Om du väljer att pantsätta dessa digitala tillgångar som säkerhet så måste du först gå med på att teckna dessa digitala tillgångar enligt ett flexibelt Tjäna Enkelt-erbjudande.
Digitala tillgångar som du använder för att teckna ett flexibelt Tjäna Enkelt erbjudande inom ramen för Binance flexibla lån kommer att fortsätta att tjäna in en årsränta för flexibla Tjäna Enkelt-produkter i realtid, men inte bonusnivåindelad årsränta.
Dessa belöningar ackumuleras direkt i sina respektive positioners säkrade lånepar, vilket ökar mängden säkerheter (i kryptobelopp) när belöningar ackumuleras över tid.
Vid en genomförd order kommer pantsatta säkerheter att låsas i din Tjäna-plånbok för att säkra eventuella utestående lånepositioner, medan lånade tillgångar kommer att distribueras till din spotplånbok.
Det totala beloppet för flexibla Tjäna Enkelt-produkttillgångar som är pantsatta för Binance flexibla lån kommer att återspeglas i kolumnen [Säkerhetsbelopp] i din Tjäna-plånbok.

3. Vad är hävstång (LTV) och hur mycket kan jag låna via Binance flexibla lån?

Beroende på vilken kryptovaluta du vill pantsätta kan en annan initial LTV gälla. LTV står för belåningsgrad eller hävstång. Det representerar förhållandet mellan värdet på de digitala tillgångarna som har lånats ut till dig plus eventuell upplupen ränta i förhållande till värdet på din säkerhet. Dessa värden baseras på varje kryptovalutas prisindex.
LTV = belåningsvärde /säkerhetsvärde
Säg till exempel att du har en initial hävstång på 65 procent för BUSD: om du har pantsatt 1 000 BUSD kan du låna upp till 650 BUSD i belåningsbara tillgångar.

4. Finns det gränser för hur mycket jag kan pantsätta och låna?

Ja, varje kryptovaluta har olika maximala belopp som du kan pantsätta eller låna.
Till exempel:
Låt oss anta att du redan har pantsatt 60 000 USDT och lånat 20 ETH. Om den högsta säkerhet som kan pantsättas för USDT är 100 000 USDT och det maximala lånebeloppet för ETH är 30 ETH, kan du bara pantsätta ytterligare 40 000 USDT och låna 10 ETH. Dessa belopp kan komma att ändras.

5. Vad är lånelikvidation och vad är belåningsgraden för likvidationen (hävstångslikvidation)?

I ett säkrat lån har långivaren (Binance) rätt att få äganderätt till säkerheten om låntagaren (användaren) inte fullgör sin skyldighet. Till exempel när nuvarande hävstång överstiger hävstångens likvidationsnivå. Detta kan hända när säkerheten minskar i värde eller värdet på de lånade tillgångarna ökar på grund av upplupen ränta över tid.

6. Vad händer när ett lån likvideras?

En partiell likvidation inträffar när nuvarande hävstång för en viss låneposition når eller överstiger hävstångens likvidationsnivå. ~ 50 procent av det utestående lånet för denna position kommer att återbetalas med motsvarande värde av den säkerhet som pantsatts för den positionen.
Om hävstången förblir på eller över hävstångens likvidationsnivå efter den första likvidationen, eller om det återstående lånet har ett värde på mindre än 200 USD så återbetalas hela det utestående lånebeloppet med motsvarande säkerhetsvärde.
En fullständig likvidation inträffar när en strikt gräns för hävstångens likvidationsnivå på 90 procent uppnås för någon av kryptovalutorna, eller när ett utestående lån har ett värde på mindre än 200 USD. Hela lånet kommer att återbetalas med motsvarande värde av säkerheter för denna låneposition.
Om likvidation sker kommer du att debiteras en inlösenavgift på 2 procent baserad på det totala lånebeloppet. Den kommer att dras direkt från din säkerhet i enlighet med tillgångens marknadspris.

7. Vad är marginalinlösen?

Marginalinlösen inträffar när en position för ett visst säkerställt par uppnår sin hävstångsnivå för marginalinlösen. Denna hävstångsrelaterade marginalinlösen är en varning om att lånepositionen närmar sig hävstångens likvidationsnivå. Du kan vidta åtgärder genom att pantsätta fler tillgångar för att öka säkerhetsvärdet eller delvis minska det utestående lånet, vilket minskar hävstången.
Här är ett exempel: i ett säkerställt BNB/BTC-lånepar med ett hävstångsrelaterad marginalinlösen på 75 procent kommer systemet att påminna dig om att fylla på säkerhetstillgången när det utestående lånet + ackumulerad ränta/säkerhetstillgång ≥ 75 procent.

8. Kommer jag att meddelas vid marginalinlösen eller likvidationer?

Du kommer att meddelas via internmeddelande, e-post, och sms i händelse av en marginalinlösen eller likvidation. Denna funktion fungerar som en riskvarning och Binance kan inte garantera att meddelandet kommer fram i tid.
Genom att använda tjänsten godkänner du att du under vissa omständigheter kanske inte kommer kunna ta emot sms- eller e-postpåminnelser, eller att dessa blir försenade. Omständigheterna inkluderar men är inte begränsade till personlig nätverksbelastning, dålig nätverksmiljö, lokala begränsningar, tjänsteleverantörens policyer och enhetsfel.
Observera att om marginalinlösentiden och likvidationstiden ligger för nära varandra, kommer marginalinlösenmeddelandet automatiskt att avbrytas av systemet och du får endast meddelandet om likvidationsinlösen till dig. Binance förbehåller sig rätten att inte ha någon skyldighet att skicka ut meddelanden.

9. Vilken ränta gäller för mitt lån?

Binance publicerar alla relevanta räntor och låneräntorna för varje kryptovaluta i Binance flexibla lån uppdateras varje minut.
Ändringar av räntan är vanligt förekommande och kan ske när som helst. Det är viktigt att du noggrant övervakar tillämplig ränta. Du kan välja att återbetala ditt lån när som helst.
Läs sidan Lånedata för mer information.

10. Hur ackumuleras ränta för mina lånepositioner?

Vid en genomförd låneorder ackumuleras ränta varje minut baserat på det totala utestående lånet och rådande årsränta för varje minut. Den upplupna räntan efter varje minut ökar det totala utestående lånet.

11. Hur utför jag återbetalningar av lån eller justerar mitt låns hävstång?

Under fliken [Pågående order] klickar du på [Återbetala] eller [Justera hävstång] för att utföra återbetalningar av lån eller öka/minska säkerheten. Du får bara betala tillbaka ditt flexibla lån med samma kryptovaluta som du lånade. Återbetalningar med säkerhetstillgångar stöds för närvarande inte.
Återbetalningar av lån kommer att minska det utestående lånet och upplupen ränta proportionellt. Du kan till exempel inte välja att återbetala antingen upplupen ränta eller utestående lån eller i ojämna proportioner. Du kan även justera hävstången för varje låneposition genom att öka eller minska säkerheten.

12. Vilka kryptovalutor kan jag pantsätta eller belåna inom ramen för Binance flexibla lån?

Binance flexibla lån erbjuder och accepterar ett brett utbud av kryptovalutor som belåningsbara tillgångar och säkerhetstillgångar, inklusive USDT, BTC och ETH.
Observera att par med samma kryptovaluta med säkerhetslån inte stöds på Binance flexibla lån. Du kan till exempel inte pantsätta BTC och låna BTC inom samma låneposition, men du kan ha flera lånepositioner för att låna BTC med en annan säkerhet än BTC.
De tillgängliga kryptovalutorna för pantsättning och upplåning uppdateras då och då. Läs sidan Lånedata för mer information.

13. Vad kan jag göra med kryptovalutorna som lånats via Binance flexibla lån?

Du kan använda lånet för alla syften, inklusive handel på spotmarknaden, insättning i Binance Tjäna-produkter eller till och med ta ut dem från Binance. Pantsatta säkerheter hålls kvar hos Binance flexibla lån som säkerhet inför återlämnandet av de digitala tillgångar som du har lånat.
Ansvarsfriskrivning:
Detta dokument kan ha översatts och publicerats på olika språk. I händelse av inkonsekvenser, felaktiga uppgifter, utelämnanden eller fel i en översatt version ska denengelska versionen ha företräde.