Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Vanliga frågor

Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Binance Tjäna
Dubbel investering
Vad är Binance dubbel investering?

Vad är Binance dubbel investering?

2021-05-19 05:55
Instruktionsvideo
Dubbel investering ger dig en möjlighet att köpa eller sälja kryptovaluta till önskat pris och datum i framtiden, samtidigt som du tjänar höga belöningar oavsett vilken riktning marknaden går. 
Fördelar med att använda dubbel investering
 • Köp lågt eller sälj högt: Du kan köpa krypto till ett lägre pris eller sälja krypto till ett högre pris
 • Höga belöningar: Du tjänar en hög passiv inkomst oavsett vilken riktning marknaden går
 • Brett urval: Du kan välja mellan ett brett utbud av tillgångar och ställa in måldatum och pris efter eget tycke
 • Inga handelsavgifter: Noll handelsavgifter när målet uppnås och produkten "Köp lågt" eller "Sälj högt" fylls.

När ska jag använda dubbel investering?

Oavsett om du är en avancerad handlare eller helt enkelt en HODLer som vill tjäna några extra belöningar, finns det många olika skäl till varför du kan välja att använda dubbel investering. Några av de vanligaste scenarierna är: 
 • Ta vinst: Sälj ditt kryptoinnehav till ett målpris för att realisera några av dina vinster samtidigt som du drar nytta av ytterligare belöningar
 • Köp i nedgångarna: Köp krypto till ett målpris när marknaden är nere och utnyttja ytterligare avkastning
 • Få krypto att växa mer: Du har krypto och vill tjäna ytterligare avkastning medan du har dem kvar
 • Få stablecoin att växa mer: Du har stablecoins och vill tjäna ytterligare avkastning medan du behåller dem.

Hur fungerar produkterna "Köp lågt" och "Sälj högt"?

Det finns två typer av produkter med dubbel investering: "Köp lågt" och "Sälj högt"
Köp låg-produkter ger dig en chans att köpa önskade krypto (t.ex. BTC) till ett lägre pris i framtiden med stablecoins (BUSD eller USDT). 
 • Uppnått mål: På avräkningsdagen, om marknadspriset är på eller under målpriset, kommer målvalutan (BTC) att köpas
 • Mål ej uppnått: På avräkningsdagen, om marknadspriset ligger över målpriset, kommer du att behålla dina stablecoins
I båda scenarierna tjänar du först belöningar i stablecoins. När målpriset har uppnåtts kommer teckningsbeloppet och intäkterna att användas för att köpa BTC.
Sälj hög-produkter ger dig en chans att sälja dina befintliga krypto (som BNB) till ett högre pris i framtiden (för BUSD). 
 • Uppnått mål: På avräkningsdagen är marknadspriset på eller över målpriset, dina BNB kommer att säljas för BUSD
 • Målet ej uppnått: På avräkningsdagen är marknadspriset under målpriset, då behåller du dina BNB
I båda scenarierna tjänar du först ränta på din befintliga valuta (BNB). När målpriset har uppnåtts kommer teckningsbeloppet och ränteintäkter att säljas för BUSD. 

Hur tecknar jag mig för en produkt med dubbel investering?

1. Logga in på ditt Binance-konto och klicka på [Tjäna][Dubbel investering].
Du kommer att gå in i nybörjarläget som standard, som är utformat för nya användare av dubbel investering. Där finns en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom teckningsprocessen för en dubbel investering. Du kan slå på eller av den genom att växla med knappen bredvid [Nybörjarläge].
2. Sök efter den kryptovaluta du vill teckna. Du ser årsavkastningen för tillgången och dess aktuella marknadspris. Klicka på resursen för att starta.
3. Välj antingen produkten [Köp lågt] eller [Sälj högt]. Ange målpriset och välj avräkningsdatum. Klicka på [Nästa].
4. Du ser de vinnande scenarierna och den förväntade avkastningen. 
Du kan klicka på [Visa] för att se information om varje scenario. 
5. Läs användarvillkoren noggrant och markera rutorna. Klicka på [Teckna] för att bekräfta.
6. Du ser en annan popup-påminnelse. Observera att när du tecknat dig kan du inte redigera eller avbryta. Klicka på [Bekräfta].
7. Du har nu tecknat dig för produkten dubbel investering. Om du vill visa din prenumeration går du till [Beställningar][Tjäna historik] [Dubbel investering]

Vad är Auto-Compound?

Auto-Compound (automatisk ränta-på-ränta-effekt) är en ny funktion som automatiskt kommer att omteckna din plan för dubbla investeringar avräkningsdagen. 
När du aktiverar funktionen hjälper systemet dig att teckna en ny position, med ett avräkningsdatum som inträffar på nästa tillgängliga avräkningsdatum från det aktuella datumet. 
Avräkningsdatumet för BTC och ETH inträffar varje tisdag och fredag. Avräkningsdatumet för alla andra digitala tillgångar är varje fredag.
Så länge funktionen Auto-Compound är aktiverad kommer din plan för dubbla investeringar att automatiskt omtecknas på nästa tillgängliga avräkningsdatum på avräkningsdagen. Du kan aktivera/avaktivera Auto-Compound-planen 30 minuter före avräkningsdatumet
För att aktivera funktionen Auto-Compound, växla på knappen bredvid [Auto-Compound] när du ställer in din plan. Välj sedan antingen grundplanen eller den avancerade planen.
Om du redan har en befintlig Dubbel investering-position och vill aktivera/avaktivera Auto-Compound-funktionen kan du göra det via tjänaplånboken.

Hur fungerar Auto-Compound?

Du kan välja mellan två typer av planer för Auto-Compound. 
1. Grundplan 
 • Om målpriset uppnås kommer Auto-Compound att stoppas. Systemet stänger positionen och fördelar avkastningen.
 • Om målpriset inte uppnås fortsätter Auto-Compound. Systemet kommer automatiskt att teckna en ny position med avräkning på nästa tillgängliga avräkningsdag tills målpriset har uppnåtts.
2. Avancerad plan
 • Om målpriset uppnås kommer systemet automatiskt att teckna en ny position med avräkning som sker på nästa tillgängliga likviddag i motsatt riktning. Du tecknar till exempel en Sälj hög-produkt och målpriset uppnås. Auto-Compound öppnar en ny Köp låg-position för dig.
 • Om målpriset inte uppnås kommer systemet automatiskt att teckna en ny position med avräkning som sker på nästa tillgängliga likviddag i samma riktning. Du tecknar till exempel en Sälj hög-produkt och målpriset uppnås inte. Auto-Compound öppnar en ny Sälj hög-position för dig.
Systemet kommer automatiskt att sammanställas baserat på marknadspriset vid din avräkningstidpunkt och välja ett nytt målpris baserat på det aktuella marknadspriset. Om du till exempel använder auto-compounding (automatisk ränta-på-ränta-funktion) och "köp lågt" som målpris inte uppnås kommer systemet att ställa in ett nytt målpris på 10 procent från det aktuella marknadspriset. Anta att det nuvarande marknadspriset är 20 000 USD för BTC, då kommer det nya målpriset att vara 10 procent lägre på 18 000 USD.

Vanliga frågor

1. Vad är nybörjarläget i dubbel investering? 

Nybörjarläget är utformat för nya användare av dubbel investering. Det ger en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom teckningsprocessen för en dubbel investering. 
Du kan slå på eller av nybörjarläget med växlingsknappen. 
Det finns risker med en dubbel investering. 
 • Tecknade tillgångar är låsta och du kommer inte att kunna avbryta eller lösa in dem före likviddagen.
 • Om priset rör sig längre bort från målpriset förlorar du till slut möjligheten att köpa eller sälja till ett mer gynnsamt pris.
 • Handeln kan endast ske baserat på priset på avräkningsdagen.
Observera att dubbel investering inte är en riskfri investering. Läs igenom produktvillkoren noggrant innan du tecknar dig. Binance ansvarar inte för eventuella förluster till följd av prisfluktuationer.
När teckningen är klar kommer ditt målpris, likviddatum och årsränta att fastställas. Du kan inte ändra dessa villkor. 
Du kan granska målpris, avräkningsdatum och årsränta under [Tjäna-plånboken] och [Tjäna-historik].
TeckningsbeloppDet belopp du satte in när du tecknade dig för dubbel investering. Detta belopp kommer att användas för att köpa eller sälja krypto. 
MålprisEtt fast pris som du vill köpa eller sälja kryptovaluta för. 
AvräkningsdatumEtt bestämt datum då du vill köpa eller sälja kryptovaluta. Du får även avkastningen på din investering detta datum. 
InsättningsvalutaValutan du använde för att teckna dig för produkten dubbel investering.
MålvalutaTillgången du kommer att få om målpriset uppnås.
TeckningstidenAntalet dagar från teckningsdagen till avräkningsdagen. 
AvräkningsprisEtt genomsnitt av marknadspriset under de senaste 30 minuterna före kl. 08.00 (UTC) på avräkningsdagen. Avräkningspris och målpris avgör om både ditt teckningsbelopp och dina belöningar kommer att konverteras till målvalutan.
Belöningar
Teckningsbelopp * årsränte-% * teckningsperiod (i dagar)/365
Nedan sammanfattas beräkningen av det totala beloppet du kommer att få i olika scenarier.
Dubbel investering enligt köp lågt – Två möjliga scenarier på avräkningsdagen:
 1. Målpriset uppnås 
  • (Teckningsbelopp + belöningar)/målpris
 2. Målpriset uppnås inte 
  • Teckningsbelopp + belöningar
Dubbel investering enligt sälj högt – Två möjliga scenarier på avräkningsdagen:
 1. Målpriset uppnås 
  • (Teckningsbelopp + belöningar) * målpris
 2. Målpriset uppnås inte 
  • Teckningsbelopp + belöningar
Varje tecknad produkt har ett avräkningsdatum. Systemet tar genomsnittet av marknadspriset under de senaste 30 minuterna före 08:00 (UTC) på likviddagen som avräkningspris. 
Systemet beräknar din avkastning på likviddagen kl. 08:00 (UTC) baserat på avräkningspriset och målpriset. Du kommer att få avkastningen i din spotplånbok inom sex timmar.
Tyvärr kan du inte redigera eller avbryta din teckning när du väl har tecknat dig. Läs igenom produktvillkoren noggrant innan du tecknar dig.
På Binance webbplats
Gå till [Order] – [Tjänahistorik] - [Dubbel investering]. Här kan du se dina aktuella tecknings- och inlösenobjekt.
I Binance-appen
Gå till [Plånböcker][Tjäna] och tryck på ikonen [Tjäna-historik] längst upp till höger. Tryck på [ Tjäna enkelt ] för att ändra filtret till [Dubbel investering]. Här kan du se dina aktuella tecknings- och inlösenobjekt.
Du kan aktivera, inaktivera eller redigera planen Auto-Compound 30 minuter före avräkningsdatumet.
Om du vill aktivera/inaktivera Auto-Compound växlar du med knappen bredvid [Auto-Compound] när du konfigurerar din plan.
Om du redan har en befintlig teckning kan du aktivera, inaktivera eller redigera planen för Auto-Compounding via din tjänaplånbok.
Detta dokument kan ha översatts och publicerats på olika språk. I händelse av inkonsekvenser, felaktiga uppgifter, utelämnanden eller fel i en översatt version ska den engelska versionen ha företräde.