Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Köp krypto (Fiat/P2P)
P2P-handel
P2P-handlar- och användarhantering
Tilläggsklausuler till regler för hantering av annonsörer avseende tillgångar i form av säkerhetsdepositioner

Tilläggsklausuler till regler för hantering av annonsörer avseende tillgångar i form av säkerhetsdepositioner

2021-09-08 03:41
Dessa klausuler kompletterar reglerna för annonsörshantering i frågor som rör en säkerhetsinsättning:
1. Säkerhetsinsättning av tillgångar:
För att säkerställa säkra transaktioner förbehåller sig plattformen rätten att debitera en P2P-handlares säkerhetsdeposition (”Säkerhetsdeposition”) i följande situationer efter att han/hon har genomfört plattformens identitetsverifiering (KYC) och granskning av penningtvätt.
1.1 Situationer för avdrag på säkerhetsinsättning:
1.1.1 I följande situationer har vi rätt att vidta åtgärder för att  dra av en del eller hela annonsörens säkerhetsinsättning:
(1) Handlaren har en tvist om en transaktion, och plattformen avgör att säljaren  är skyldig och även om säljare bör bära ansvaret och utföra motsvarande skyldigheter, misslyckas säljaren att samarbeta eller utföra motsvarande åtgärder inom en rimlig tid, och sådant fel leder till förluster/skador  för andra användare,
(2) Handlaren använder  plattformen för att delta i eventuell penningtvätt, olagligt och dolt valutaväxlingsfusk och arbitrage, skadlig manipulation av transaktionspriser, skadligt avbrott av transaktionsorder och andra olagliga och kriminella handlingar eller beteenden som bryter mot plattformens bestämmelser,
(3) Handlaren använder varumärket Binance för att rekrytera vänner, ta ut förmedlingsavgifter, bedriva falsk marknadsföring eller göra skadliga och vilseledande sammankopplingar etc. som skadar plattformens rättigheter, intressen och rykte,
(4) Handlaren skapar olovligen bankkort eller handelskonton som tillhör tredje part tillgängliga för en annan part, eller ägnar sig åt bedrägeri, penningtvätt och andra olagliga och kriminella handlingar, som orsakar skada på denna plattform, för relevanta användare eller för tredje part,
(5) Om säljaren har en icke-standardiserad order som överklagas och väntar på behandling av olika skäl,  ska säljaren ha motsvarande ansvar  som fastställs av plattformen efter att plattformen granskat ordern, men plattformen är inte ansvarig om säljaren  inte kan kontaktas inom en rimlig tid,
(6) Handlaren har gjort andra överträdelser av plattformens regler  eller föreskrifter,
(7) Efter att säljarens mottagnings- och betalningskonton har spärrats på grund av hans eller hennes agerande eller uteblivet agerande  och säljaren rapporterar inte insättningen  till plattformen i tid enligt vad som krävs,
(8) Andra situationer där säkerhetsinsättningen måste dras av på grund av säljarens fel, vilket rimligen fastställs av plattformen.
1.1.2 Efter att plattformen har dragit av hela eller en del av säljarens säkerhetsinsättning i enlighet med reglerna för annonsörshantering ska säljaren fylla på insättningen till fullo med ett belopp som motsvarar det belopp som dragits av.
1.2 Det faktiska  säkerhetsbeloppet som ska dras av ska fastställas baserat på de faktiska konsekvenserna och ersättningsbeloppet  som härrör från plattformens  riskbedömning:
1.2.2 Om plattformen har verifierat följande särskilda omständigheter har vi rätt att automatiskt dra av hela din säkerhetsinsättning:
(1) Plattformen har rimliga bevis för att annonsören direkt deltar i eller bistår vid bedrägeri, penningtvätt eller annan olaglig och kriminell verksamhet,
(2) Handlaren befinner sig kopplad till bedrägerier och penningtvättsrelaterade incidenter när handlaren utför transaktioner över plattformar på andra plattformar,
(3) Handlaren befinns överföra olagliga tillgångar, till exempel stulna medel, till denna plattform.
(4) Betalning från säljaren har gjort att en användares mottagarkonto spärrats och under verifieringsprocessen befanns annonsören vara  involverad i det bedrägliga beteendet att tillhandahålla falska certifieringsmaterial.
(5) Betalning som gjorts av säljaren har orsakat att användarnas mottagarkonto spärrats och annonsören vägrar att samarbeta för att lösa ärendet.
(6) Handlarens mottagar- och betalkonton har spärrats flera gånger, men ingen av dessa har rapporterats till plattformen enligt vad som krävs; eller så har annonsörens mottagar- och betalkonton spärrats och orsakat allvarliga förluster för andra användare av plattformen.  
1.3 Efter mottagandet av en giltig begäran om återbetalning från handlaren så behandlar Binance P2P-teamet återbetalningen av säkerhetsdepositionen inom en tidsperiod på 14 arbetsdagar, förutsatt att handlaren uppfyller de nödvändiga kriterierna som fastställts av plattformen. Denna skyldighet är beroende av verifiering och utvärdering av all erforderlig dokumentation och efterlevnad av relevanta policyer och förfaranden.