Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
USD

Vanliga frågor

Kontofunktioner
Användarhandledning
Image
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Image
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Image
Säkerhet
Användarvillkor
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Krypto-derivat
Futureskontrakt
USDⓈ-M-futures
Märkpris i kvartalsvisa USDⓈ-marginalterminer

Märkpris i kvartalsvisa USDⓈ-marginalterminer

2021-12-08 02:31
Traditionellt kommer priset på ett kvartalsvis terminskontrakt att löpa samman med motsvarande spotpris eftersom kontraktet löper ut efter tremånadersperioden. När kontraktet närmar sig utgången kommer märkpriset att nära återspegla spotpriserna, och den grundkomponenten för glidande medelvärde kommer inte längre att vara en del av beräkningen av märkpriset. Detta innebär att märkpriset för ett kvartalsvis terminskontrakt kommer att beräknas annorlunda när det når utgångstidpunkten.

Före leveransdatum:

Märkpris = prisindex + glidande medelvärde (5-minutersbasis)*
*Glidande medelvärde (5-minutersbasis) = glidande medelvärde ((Bud1+Ask1)/2- prisindex), mäter varje minut i ett femminutersintervall

På leveransdatum:

i) Leveranstiden är längre än 1 timme
Med BTCUSDT 0924 som exempel:
Märkpris före 24 september 2020, 06:59:59 UTC
= prisindex + glidande medelvärde (femminutersbasis)*
*Glidande medelvärde (5-minutersbasis) = glidande medelvärde ((Bud1+Ask1)/2- prisindex), mäter varje minut i ett femminutersintervall
Observera!
Under systemuppgraderingen eller systemnedstängningen i avvaktan på alla handelsaktiviteter beräknas märkpriset för ett kvartalsvis terminskontrakt vars leveranstid är längre än 1 timme enligt följande:
Behåll formeln för märkpris men använd Bud1 och Fråga1 när systemet stoppat tiden för att beräkna glidande medelvärde (15-minutersbasis) tills systemet är tillbaka till det normala.

Så här beräknar du märkpris (tiden till leverans är längre än 1 timme)

Steg 1: Beräkna prisindex

Anta att Binance använder ett lika viktat prisgenomsnitt; priserna för BTCUSDT-handelspar på de valda börserna är 10 000 USDT, 10 0001 USDT, 10 0002 USDT, 10 003 USDT respektive 10 004 USDT.
Prisindex = (10 000 + 10 001 + 10 002 + 10 003 + 10 004)/5 = 10 002 USDT

Steg 2: Beräkna det glidande genomsnittet på femminuters basis

Glidande medelvärde (femminuters basis)
= glidande medelvärde (mittpris*- prisindex), som mäter varje minut i ett femminutersintervall
*Mittpris = (Bud1+Fråga1)/2
För att beräkna det glidande genomsnittet måste vi få mittpriset från orderboken och prisindexet för den första sekunden av var 5:e sekund under de senaste 5 minuterna, då kommer vi att ha n = 60 totalt.
Om vi till exempel vill beräkna märkpriset för BTCUSDT 0924 klockan 12:30:00 UTC, är mittpris och prisindex enligt följande:

Tid (UTC)

Mittpris

Indexpris

12:00:01
10 003
10 001
12:00:06
10 004
10 002
12:00:11
10 005
10 006
...
...
...
12:04:56
10 003
10 002
Glidande medelvärde (femminuters basis)
= Glidande medelvärde (mittpris - prisindex)
= [(mittpris - prisindex)1 + (mittpris - prisindex)2 + ... + (mittpris - prisindex)60]/60
= [(10 003 - 10 001) + (10 004 - 10 002) + ... + (10 005 - 10 006)]/60

Steg 3: Ersätt prisindex och glidande medelvärde (femminutersbasis) i formeln

Vi säger att prisindex = 10 002 USDT och glidande medelvärde (femminutersbasis) = -1
Märkpris vid 12:05:00 UTC
= prisindex + flidande medelvärde (femminutersbasis)
= 10 002 USDT - 1 USDT
= 10 001 USDT
ii) Tid till leverans är lika med eller mindre än 1 timme
Märkpris den 24 september 2020, 07:00:00–07:59:59 UTC
= Genomsnitt av prisindex (varje sekund från 07:00:00 och 07:59:59 UTC på leveransdagen)

Så här beräknar du märkpris (tiden till leverans är lika med eller mindre än 1 timme)

Steg 1: Beräkna prisindex

Anta att Binance använder ett lika viktat prisgenomsnitt; priserna för BTCUSDT-handelspar på de valda börserna är 10 000 USDT, 10 0001 USDT, 10 0002 USDT, 10 003 USDT respektive 10 004 USDT.
Prisindex = (10 000 + 10 001 + 10 002 + 10 003 + 10 004)/5 = 10 002 USDT

Steg 2: Beräkna genomsnittet av prisindex

Märkpris vid tidpunkt n
= (Prisindex 1 + Prisindex 2 + … + Prisindex n)/n
Exempel:
Märkpris kl. 07:00:02 den 24 september
= (prisindex kl. 07:00:00 + prisindex kl. 07:00:01 + prisindex kl. 07:00:02)/3
= (10 002 + 10 003 + 10 004)/3
= 10 003

Tid (UTC)

Prisindex

Märkpris

07:00:00
10 002
= 10 002/1 = 10 002
07:00:01
10 003
= (10 002 + 10 003)/2 = 10 002,5
07:00:02
10 004
= (10 002 + 10 003 + 10 004)/4 = 10 003
...
...
...
07:59:59
10 003
= (10 002 + 10 003 + 10 004 + ... + 10 003)/3 600 = ...