Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Kryptoinsättning/uttag
Uttag av krypto
Hur man aktiverar vitlista för uttag på Binance

Hur man aktiverar vitlista för uttag på Binance

2023-09-06 13:55
Du kan aktivera funktionen vitlista för uttag för att skydda dina tillgångar och ditt konto. När du har aktiverat funktionen kan ditt Binance-konto endast göra uttag till de adresser som finns med på vitlistan. Du kan även ange en gräns för uttag från vitlistan för att stoppa uttag till nyligen tillagda vitlistade adresser under en önskad tidsperiod. 

Hur aktiverar jag vitlistan för uttag?

1. Logga in på ditt Binance-konto och gå till [Profil][Säkerhet].
2. Bläddra ner till [Avancerad säkerhet]. Klicka på [Aktivera] bredvid [Vitlista för uttag].
3. Läs igenom anvisningarna noggrant innan du klickar på [Bekräfta].
Observera att du endast kan göra uttag till adresser på din vitlista när du aktiverar funktionen vitlista för uttag. 
4. Slutför 2FA för att verifiera begäran och aktivera din vitlista för uttag.
1. Klicka på [Inaktivera] Bredvid [Vitlista för uttag].
2. Läs igenom anvisningarna noggrant innan du klickar på [Bekräfta].
Observera att du kan göra uttag till vilken adress som helst när funktionen vitlista för uttag har aktiverats.
3. Slutför 2FA för att verifiera begäran.
1. Klicka på [Adresshantering].
2. Klicka på [Lägg till adress].
3. Ange en etikett för adressen. Välj sedan en kryptovaluta för adressen eller ange den som en universell adress. Observera att om du väljer en kryptovaluta, till exempel BNB, måste du välja motsvarande nätverk.
4. Klistra in uttagsadressen och välj adressens ursprung. Kontrollera att informationen om den mottagande plattformen är korrekt. Klicka på [Ok] för att spara.
5. Markera rutan bredvid [Lägg till adress i vitlista] innan du klickar på [Spara].
6. Slutför 2FA för att verifiera begäran och lägga till adressen i din vitlista.
1. Klicka på [...] bredvid den adress som du vill ta bort från vitlistan. Välj [Ta bort från vitlista].
2. Klicka på [Ta bort] för att bekräfta. 
3. Du har tagit bort adressen från vitlistan. Observera att du inte kommer att kunna göra uttag till adressen om du har aktiverat funktionen vitlista.
Med funktionen ett-stegs-uttag kan du ta ut en liten mängd tillgångar till en vitlistad adress utan att behöva slutföra 2FA-verifiering. 
Observera att du fortfarande kan behöva slutföra 2FA för att skydda dina tillgångar och ditt konto efter att du aktiverat funktionen för ett-stegs-uttag.
1. Klicka på [Aktivera] bredvid [Uttag i ett steg].
2. Välj en gräns för ett-stegs-uttag och klicka på [Bekräfta].
3. Slutför 2FA för att verifiera din begäran och aktivera funktionen för ett-stegs-uttag.
4. För att ändra gränsen klickar du på [Ändra gräns].
5. Välj en ny gräns och klicka på [Bekräfta]. Slutför sedan 2FA för att verifiera din begäran.
6. För att inaktivera funktionen klickar du på [Inaktivera].
7. Klicka på [Bekräfta].
Vitlistans uttagsgräns skyddar dina tillgångar genom att stoppa uttag till nyligen tillagda vitlistade adresser under en önskad tidsperiod. Om hackare skulle lägga till en ny uttagsadress på din vitlista så kommer de inte att kunna ta ut dina pengar innan uttagsgränsens tidsperiod har löpt ut.
1. Klicka på [Aktivera] bredvid [Uttagsgräns för vitlista].
2. Välj en tidsperiod då du vill begränsa uttag till dina nya vitlistade adresser. Välj mellan 24, 48 eller 72 timmar. Klicka på [Bekräfta].
3. Vitlistans uttagsgräns har aktiverats för den valda tidsperioden.
4. För att ändra tidsperioden klickar du på [Ändra].
5. Välj en ny tidsperiod och klicka på [Bekräfta].
6. För att inaktivera funktionen klickar du på [Inaktivera].
7. Läs igenom anvisningarna noggrant innan du klickar på [Bekräfta].
Observera att du kommer att kunna göra uttag till alla vitlistade adresser direkt efter att du har inaktiverat denna funktion. Vi rekommenderar därför att du använder uttagsgränsen för vitlistan.