Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Köp krypto (Fiat/P2P)
P2P-handel
P2P-handlar- och användarhantering
Handelsriktlinjer för Binance P2P

Handelsriktlinjer för Binance P2P

2021-07-02 02:59
Observera att reglerna som beskrivs här endast gäller för handlare som inte är kinesiska.
För att skapa en rättvis, säker och pålitlig handelsmiljö för användare på Binance P2P-plattformen måste alla P2P-handlare följa följande principer.

Allmänna principer

 • Var ärlig, artig och rättvis.
 • Var ansvarig för dina annonser. Bekräfta pris och mängd innan du publicerar.
 • Gör alltid betalningar, släpp krypto och svara användare i tid. Acceptera endast betalningar med de metoder du anger och de som finns tillgängliga på Binance.
 • Avbryt inte order godtyckligt och överklaga inte med ont uppsåt. Kontakta användarna direkt innan du överklagar.
 • Inkludera inte "Binance", lokala banknamn, namn på betalningsmetod eller känsliga ord i ditt smeknamn.
 • Binance har inga officiella representanter i några sociala medieappar eller meddelandetjänster förutom Telegram. Var försiktig om någon kontaktar dig och hävdar att han/hon representerar Binance.
 • Binance Telegram-grupp har endast envägskommunikation för Binance P2P-team när handlare kontaktas. Sök inte support i Telegram-gruppen.
 • E-postadressen till Binance P2P-teamet (p2p@binance.com) stöder inte någon form av förfrågningar. Använd Binance chatt för handelsstöd.
Viktig anmärkning: Avgiftssystemet gäller från 2021-07-01 00:00 UTC.
 • Med det nya avgiftssystemet kommer Binance P2P att behålla 0 avgifter för takers (de som köper/säljer kryptovalutor genom att lägga en order utifrån befintliga annonser på P2P-plattformen). Transaktionsavgifter debiteras endast makers (de som publicerar handelsannonser). Avgiftssatserna varierar från 0 procent till 0,35 procent, beroende på fiatmarknad och handelspar.
 • Binance lanserar även ett VIP-program för P2P-handlare. Alla Binance P2P-verifierade handlare kan utnyttja en exklusiv VIP-rabatt på 20–50 procent på handelsavgifterna baserat på deras månatliga handelsvolym och genomförandefrekvens.
 • För exklusiv handlarsupport hos Binance, kontakta oss via Binance chatt.

Handelsprinciper

I.. Betalning och mottagande av medel
1. Binance kräver att kontoinnehavarens namn på betalningsmetoden överensstämmer med det namn som använts vid identitetsverifieringen på Binance. Om namnet inte är identiskt med namnet på ditt ID/pass, kontakta Binance chatt för hjälp.
2. När du tar emot pengar och om motpartens bankkontoinformation inte stämmer med dennes verifierade namn på plattformen, släpp inte krypton. Du kan göra en återbetalning till motparten, och motparten bör täcka alla avgifter som debiteras för betalningsmetoden vid återbetalningen. Dessutom rekommenderar vi starkt att du rapporterar ordern via Binance chatt (P2P-handlare – Rapportera bedrägerier).
3. När du gör en betalning kan handlare avbryta ordern om motparten använder ett icke-autentiserat konto för att ta emot betalningen. Vi rekommenderar starkt att du rapporterar ordern till oss via Binance chatt (P2P-handlare – Rapportera bedrägerier).
4. Du uppmanas att be om ytterligare identitetsverifiering av användarna. Användare har dock rätt att vägra att samarbeta. Om de vägrar att tillhandahålla ytterligare information rekommenderas du att avsluta handeln genom att återbetala användaren, avbryta ordern direkt eller be kundtjänstteamet att hjälpa till att avbryta ordern.
II.. Säkerhet för tillgångar
1. Handlare får inte delta i några former av transaktioner som involverar olagliga medel.
2. När användaren klagar på att dennes bankkort är spärrat efter att ha mottagit betalning från handlaren måste handlaren samarbeta med Binance för att tillhandahålla bevis aktivt. Om handlarens bankkonto spärras på grund av motpartens fel ska handlarna omedelbart kontakta den lokala polisen och be polisen att skicka e-post till Binance brottsbekämpande team direkt.
Kontakta oss genom att skicka en begäran till vårt system för begäran från brottsbekämpande myndigheter via den officiella e-postadressen. Bifoga följande dokument i e-postmeddelandet:
 • Utredarens foto, namn, e-postadress och kontaktnummer
 • Ett officiellt dokument om hjälp med en officiell stämpel
 • Ett brev som anger vilken information Binance behöver tillhandahålla för att samarbeta i utredningen. Det kan till exempel vara att tillhandahålla motpartens kontoinformation, adress, riktiga namn, telefonnummer etc. Binance kommer att följa brottsbekämpningen fullt ut när vi tar emot de dokument som nämns ovan.
3. Om en handlare fört in olagliga digitala tillgångar eller olagliga medel i Binance, vilket lett till juridiska risker och förlust av tillgångar för Binance och dess användare, har Binance rätt att diskvalificera handlaren, förbjuda all dess verksamhet och konfiskera insättningen.
III.. Regler för verksamheten
1. Läs handelsportalens handledning noggrant innan du handlar.
2. Du uppmuntras inte att handla med användare utanför Binance P2P-plattformen. Om du handlar med användare privat har inte plattformen något ansvar för eventuella förluster. Du bör inte ange några personliga kontakter (sociala nätverk, meddelandetjänster) i annonserna, handelsvillkoren eller automatsvaret.
3. När du har slutfört betalningen bör du kontakta motparten direkt om denne inte släpper krypton efter 15 minuter. Om du inte får något svar klickar du på [Överklaga] och väntar tålmodigt på att Binance P2P-ombudet kontaktar dig.
4. Du får inte göra en liten överföring till användarens bankkonto för teständamål utan dennes samtycke.
5. Du kan bara lägga upp tre onlineannonser av samma ordertyp (köp/sälj) och samma krypto-fiat-par.
Ordertyp (köp/sälj)
USDT
BTC
ETH
BNB
BUSD
RUB/UAH/NGN/BIDR
Maximalt antal order per fiatvaluta
3
3
3
3
3
3
5.1. För alla fiatmarknader (utom EUR) kan du bara lägga upp en onlineannons i samma riktning (köp/sälj) för samma krypto-/fiatpar. Om priset, betalningsmetoden, det totala orderbeloppet eller ordergränsen för annons nummer två är samma som för den första annonsen stängs dina annonser.
5.1.1 Gäller alla fiatmarknader (utom EUR, VND, THB, PHP, IDR, LAK, KHR, MNT, MMK, BND, TWD): Om du vill lägga upp två onlineannonser i samma riktning (köp/sälj) och med samma krypto-/fiatpar bör prisskillnaden för annonserna vara ≥ 0.5 procent.
5.1.2 För alla fiatmarknader i LATAM (ARS, BOB, BRL, CAD, CLP, COP, CRC, DOP, GTQ, HNL, MXN, NIO, PAB, PEN, PYG, UYU, VES, BZD, JMD, TTD, BSD, HTG): Du kan endast lägga upp två onlineannonser i samma riktning (köp/sälj) för samma krypto-fiatpar. Om priset, betalningsmetoden, det totala orderbeloppet eller ordergränsen för annons nummer två är desamma som för den första annonsen stängs dina annonser. Prisskillnaden bör vara ≥ 0,1 %.
Till exempel:
Köpeannonser
En handlare publicerar köpeannonser för 2 USDT/USD:
 • Pris för annons A: 1/0,98, betalningsmetod: Wise
 • Pris för annons B: 1/0,98, betalningsmetod: Revolut
Eftersom priserna på annons A och B är desamma stängs annonserna och handlaren får en varning.
En handlare publicerar köpeannonser för 2 USDT/USD:
 • Pris för annons A: 1/0,98, betalningsmetod: Wise
 • Pris för annons B: 1/0,99, betalningsmetod: Revolut
Eftersom priserna på annonserna är olika bryter säljaren inte mot några riktlinjer.
Försäljningsannonser
En handlare publicerar 2 USDT/USD säljannonser:
 • Pris för annons A: 1/1,00, betalningsmetod: Wise
 • Pris för annons B: 1/1,00, betalningsmetod: Revolut
Eftersom priserna på annons A och B är desamma stängs annonserna och handlaren får en varning.
En handlare publicerar 2 USDT/USD säljannonser:
 • Pris för annons A: 1/1,00, betalningsmetod: Wise
 • Pris för annons B: 1/1,01, betalningsmetod: Revolut
Eftersom priserna på annonserna är olika bryter säljaren inte mot några riktlinjer.
6. Du kan inte lägga upp länkar till tillgånger hos tredje part i avsnitten "anmärkningar" eller "autosvar", särskilt med länkar till andra börser/P2P-/OTC-plattformar.
7. Vi kan dölja eller stänga ned din annons utan föregående meddelande om du bryter mot riktlinjerna för säljare. Vi kan också dölja dina annonser om de omfattas av dessa villkor.
IV.. Diskvalificering
Du kan bli diskvalificerad om något av följande villkor finns:
1. Du samarbetar inte med vårt kundsupportteam när du behandlar överklagandeordern.
2. Du tar ut någon form av extra avgifter eller provisioner från användare.
3. Du kontaktar användaren för att utföra transaktioner utanför Binance-plattformen.
4. Du läcker användarens namn, kontaktinformation, adress och annan relaterad information.
5. Du sprider falsk information som påverkar Binance.
6. Du skaffar dig en fördel genom illojal konkurrens.
7. Du använder mer än ett handelskonto för att dra nytta av handel eller blockera tillgångar från andra handlare.
8. Du får mycket negativ feedback från andra användare.
9. Du använder grovt och stötande språk på plattformen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, verktygen som gör det möjligt att skicka meddelanden till andra användare, direktchatt till kundtjänst och kommentarsfältet för order.
Typer av överträdelse
Beteende
1:a överträdelsen
2:a och efterföljande överträdelser
Betalning och mottagande av medel
Handlaren använder ett konto som är oförenligt med Binance-kontots verifierade namn, och handlaren återbetalar inte till användaren och användaren överklagar
Varning
Diskvalificering
Bankkontot som tillhandahålls av säljaren är avvikande och handlaren misslyckades att tillhandahålla en effektiv betalningsmetod i tid, vilket orsakat att användaren inte kunnat slutföra betalningen och överklagar
Varning
Diskvalificering
Handlaren klickar på [Överförd, meddela säljaren] innan betalningen slutförs och användaren överklagar
Varning
Diskvalificering
Handlaren gör betalningar med konton som är oförenliga med dennes verifierade namn på Binance och användaren överklagar
Handel förbjuds i 1 vecka
Diskvalificering
Typer av överträdelse
Beteende
Resultat
Det gick inte att uppfylla de nödvändiga utvärderingsmåtten
Den genomsnittliga frisläppandetiden och betalningstiden har varit under genomsnittet de senaste 30 dagarna
Eventuell diskvalificering
Orderns slutförandegrad har varit under genomsnittet under de senaste 30 dagarna
Eventuell diskvalificering
Överklagandegrad ≥ 3 procent (överklagandefrekvens = antalet klagomål/totalt antal matchade beslut)
14 dagars avstängning från P2P-verksamhet eller eventuell diskvalificering
Giltig klagomålsfrekvens >=1 procent (giltig klagomålsfrekvens = antalet överklagandeärenden med svarandens ansvar/totalt antal matchade beslut)
14 dagars avstängning från P2P-verksamhet eller eventuell diskvalificering
Handlaren har inte slutfört några order två veckor i rad
Diskvalificering
Handlaren drabbas av oemottagligt överklagande >= 2 gånger per veckaEventuell diskvalificering
Typer av överträdelse
Beteende
Resultat
Riskkontroll utlöses
Binance har verifierat att användarens bankkort var spärrat på grund av betalningen från handlaren och att handlaren inte tillhandahållit något kontoutdrag inom den angivna tidsramen
Annonser kommer att tas bort och alla handelsaktiviteter kommer att förbjudas tills utredningen är klar
Riskkontrollsystemet upptäcker en avvikelse och handlaren vägrar att samarbeta eller samarbetar inte aktivt med Binance för utredning
Diskvalificering
Riskkontrollsystemet upptäcker att handlaren använder andra konton för penningtvättsaffärer och blockerar andra handlares annonser avsiktligt
Diskvalificering