Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Användarvillkor
Binance användarvillkor

Binance policy för livechatten

Binance
2021-07-06 09:54
1. Här på Binance anser vi att alla har rätt att höras, förstås och respekteras. Detta inkluderar våra partner, användare och kundtjänstpersonal som tar emot många förfrågningar varje dag. Livechatten är en ingång, utformad för att hjälpa användarna med deras olika förfrågningar och naturligtvis för att diskutera problem de upplever med att använda Binance-plattformen och produkterna.
2. Oavsett begäran tar kundtjänst beredvilligt emot förfrågan och kommer alltid att behandla kunderna med respekt. Kundtjänstpersonalen förväntar sig också att alltid behandlas med artighet och respekt, och vi är överens om att alla, inklusive kundtjänsten, har rätt att arbeta i en säker miljö, fri från ovett eller orätt orsakad av andra.
3. Tyvärr har det kommit till vår kännedom att det finns en del personer som har agerat felaktigt genom att verbalt kränka eller uppvisa aggressivt beteende mot kundtjänstpersonalen.

Vad är otidigheter eller aggressivt beteende?

4. Det kommer då och då att finnas scenarier där frågeställarna upplever att deras frågor inte hörsammas eller att resultatet/svaren från kundtjänsten inte överensstämmer med deras förväntningar. Om frågeställarna sedan använder ett ordval i syfte att få kundtjänstpersonen att känna sig hotad, rädd eller kränkt, kommer vi att betrakta det som en kränkning eller ett aggressivt beteende. Sådant språk kan inkludera men är inte begränsat till hot, orimliga krav, personlig kränkning, diskriminerande eller provocerande yttranden, grundlösa anklagelser, nedsättande anmärkningar och oförskämdheter.
5. För att skydda kundtjänsten från sådan kränkning och aggressivt beteende har vi inrättat en mekanism där livechatten stängs av för användaren som därmed hindras att använda livechattfunktionen.

Hur fungerar en avstängning av livechatten?

6. När en användare uppvisar kränkande och aggressivt beteende mot vår personal kommer användaren att tillfälligt stängas av och kan då inte kontakta kundtjänsten under en viss tid. Avstängningsperioden kommer att fastställas av Binance efter eget gottfinnande.
7. Under denna tid får den avstängda användaren bara chatta med kundtjänstroboten och kan inte kontakta personalen.

Hur kan jag överklaga avstängningen?

8. Vi vill säkerställa att användarna inte stängs av på grund av fel orsak, eller fall där användaren verkligen inte kränkt eller visat aggressivt beteende mot kundtjänstpersonalen. Om du tror att du stängts av på grund av misstag, till exempel när någon som utger sig för att vara du, eller om du behöver omedelbar hjälp för brådskande ärenden, till exempel att ditt konto har hackats, insättning/uttag saknas etc., fyll i detta överklagandeformulär. Vi kommer att undersöka ditt ärende så snart som möjligt.
För mer information, gå till:
Relaterade artiklar
Notering av ett mynt på Binance.com