Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Spot- & Margin- handel
Spothandel
Ljusdiagram och indikatorer
Förstå statusen på toppflyttare på Binance spothandel

Förstå statusen på toppflyttare på Binance spothandel

2023-04-07 08:02
Binance har introducerat en lista över toppflyttare, de krypto som fluktuerar mest, på Binances webbplats och app. Listan över statusen på dessa toppflyttare återspeglar handelsparens aktuella prisrörelser, vilket gör det möjligt för användarna att få en inblick i marknadsförhållandena.
Olika händelser på marknaden utlöser olika villkor för ett handelspar. I nedanstående tabell sammanfattas de möjliga statusar som du kan se på listan över toppfluktuerarna och de marknadsförhållanden som utlöser dem. Statusarna visas kronologiskt, och är sorterade från det senaste till det tidigaste.
Status PeriodMarknadsläge
Ny 24-timmars högsta nivåInom 1 dagDet högsta priset under den senaste 1 minuten = det högsta priset för dagen/veckan/månaden
Ny 7-dagars högsta nivåInom 1 vecka
Ny högsta 30-dagarsnivåInom 1 månad
Ny 24-timmars lägsta nivåInom 1 dagDet lägsta priset under den senaste 1 minuten = det lägsta priset för dagen/veckan/månaden
Ny 7-dagars lägsta nivåInom 1 vecka
Ny 30-dagars lägsta nivåInom 1 månad
[Liten] 5-minuters ökningInom 5 minuter3 % ≤ kryptoprisökning < 7 %
[Liten] 2-timmars ökningInom 2 timmar
[Mitten] 5-minuters ökningInom 5 minuter7 % ≤ kryptoprisökning < 11 %
[Mitten] 2-timmars ökning Inom 2 timmar
[Hög] 5-minuters ökningInom 5 minuterKryptoprisökning ≥ 11 %
[Hög] 2-timmars ökningInom 2 timmar
[Liten] 5-minuters sänkningInom 5 minuter3 % ≤ kryptoprissänkning < 7 %
[Liten] 2-timmars sänkningInom 2 timmar
[Mitten] 5-minuters sänkningInom 5 minuter7 % ≤ kryptoprissänkning < 11 %
[Mitten] 2-timmars sänkningInom 2 timmar
[Hög] 5-minuters sänkningInom 5 minuterKryptoprissänkning ≥ 11 %
[Hög] 2-timmars sänkningInom 2 timmar
Tillbakagång-
(Dagens högsta pris - dagens öppningspris)/dagens öppningspris ≥ 8 %
och
(slutpriset för minut-ljusdiagram - dagens högsta pris)/dagens högsta pris ≤ 5 %
Uppdateringar varje minut
Prisrally-
(Dagens lägsta pris - dagens öppningskurs)/dagens öppningskurs ≤ 8%
och
 (stängningskurs för minut-ljusdiagram - dagens lägsta pris)/dagens lägsta pris ≥ 5%
Uppdateringar varje minut
[Liten] Priset stiger med hög volym-
11 % > 15-minuters ökning ≥ 7% 
och 
15 minuters handelsvolym 
≥ (genomsnittlig 15-minuters handelsvolym för de föregående 24 * 15 minuterna) * 50
Uppdateras var 10:e sekund
[Mitten] Priset stiger med hög volym-
15 % > 15-minuters ökning ≥11 %
och 
15-minuters handelsvolym 
≥ (15-minuters genomsnittlig handelsvolym under de föregående 24 * 15 minuterna) * 50
Uppdateras var 10:e sekund
[Hög] Priset stiger med hög volym-
15-minuters ökning ≥ 15 % 
och 
15 minuters handelsvolym 
≥ (genomsnittlig 15-minuters handelsvolym för de föregående 24 * 15 minuterna) * 50
Uppdateras var 10:e sekund
[Liten] Priset sjunker med hög volym-
11 %> 15-minuters minskning ≥ 7 %
och
15-minuters handelsvolym ≥ (genomsnittlig 15-minuters handelsvolym för de föregående 24 * 15 minuterna) * 50
Uppdateras var 10:e sekund
[Mitten] Priset sjunker med hög volym-
15 %> 15-minuters ökning ≥ 11 %
och 
15-minuters handelsvolym ≥ (genomsnittlig 15-minuters handelsvolym för de föregående 24 * 15 minuterna) * 50
Uppdateras var 10:e sekund
[Hög] Priset sjunker med hög volym-
15-minuters minskning ≥ 15 %
och
15 minuters handelsvolym 
≥ (genomsnittlig 15-minuters handelsvolym för de föregående 24 * 15 minuterna) * 50
Uppdateras var 10:e sekund
Stora köp-
Handelsvolym för en stor köporder ≥ genomsnittlig handelsvolym för varje order under de föregående 120 timmarna för handelsparet * 50
Uppdateras var 5:e sekund
Stor avsäljning-
Handelsvolym för en stor säljorder ≥ genomsnittlig handelsvolym för varje order under de föregående 120 timmarna för handelsparet * 50
Uppdateras var 5:e sekund
För mer information om Binance Spothandel, se Hur spothandel går till på Binance webbplats.