Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
Futures-guide

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Futureskontrakt
Strategihandel
USDⓈ-M-futures
COIN-M-futures
Futures-guide
Hedge-läge
Ordertyper
Binance Futures-relaterade program
index
Handelsregler
Alternativ
Tokens med hävstång
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT
VIP

Hur man använder funktionen Stäng alla positioner och resultatberäkningar baserat på senaste pris

2021-06-15 06:51
I vår ständiga strävan efter att förbättra din handelsupplevelse har vi lagt till två nya funktioner som hjälper dig att bättre hantera dina positioner. Den första tilläggsfunktionen är vinst- och förlustberäkningarna baserat på det senaste priset. Nu kan användare spåra vinst- och förlustberäkningar på öppna positioner baserat på kontraktets senaste pris. Detta gör att de kan hantera sina affärer bättre baserat på rådande marknadsförhållanden. 
Den andra funktionen är funktionen Stäng alla positioner som gör det möjligt för handlare att effektivt lämna alla positioner samtidigt vid extrema marknadsförhållanden. Med den här nya funktionen behöver användare inte lämna flera positioner manuellt. Istället klickar man bara på [Stäng alla] för att avsluta.

Hur aktiverar jag resultatets senaste prisberäkning?

På gränssnittet för terminskontrakt bläddrar du ned till administrationspanelen Order och positioner. Klicka på [PNL (ROE %)] och välj önskad prisbas (märkpris eller sista pris). 
I det här scenariot väljer vi alternativet [Senaste pris]för att ändra resultatberäkningar baserat på kontraktets senaste pris. Därefter kommer PNL (ROE %)-beräkningarna för alla öppna positioner att uppdateras enligt det valda riktmärket.     

Var kan jag hitta funktionen Stäng alla positioner?

Funktionen Stäng alla positioner är aktiverad som standard för alla användare. För att kontrollera, klicka på ikonen [Positionsinställningar] (visas på skärmdumpen ovan) och se till att alternativet [Stäng alla positioner] är markerat. Om funktionen Stäng alla positioner är aktiverad visas en [Stäng alla positioner]-knapp till höger om fliken [PNL (ROE %)] (se skärmdumpen nedan). När det väl är aktiverat kan du använda funktionen Stäng alla för att avsluta alla öppna positioner samtidigt till gällande marknadspris. Den här funktionen kommer att avbryta alla öppna order och beordra marknadsorder att gå ut ur alla positioner omedelbart.
När du har klickat på [Stäng alla positioner] visas följande popup-fönster.
Klicka på [Bekräfta] för att fortsätta att stänga alla positioner via en marknadsorder. Om du inte vill utföra den här åtgärden klickar du på [Avbryt]
Anmärkning: 
  1. Om funktionen Stäng alla position är aktiverad på coin-marginal-terminers gränssnitt kommer endast mynt-marginalpositioner att stängas. USDⓈ-marginalavtal påverkas inte. Om du vill stänga alla positioner och avbryta alla order på både USDⓈ- och mynt-marginalavtal, använd stäng-alla-funktionen i deras respektive handelsgränssnitt. 
  2. De senaste priserna beräknas endast i fältet [PNL (ROE %)]. Vinst- och förlustberäkningar för både widgetarna [Tillgångar] och [Marginalförhållande] längst ner till höger i handelsgränssnittet, kommer att beräknas baserat på märkpriset.
  3. Under extrema marknadsförhållanden kan det orealiserade resultatet skilja sig från det slutliga realiserade resultatet på grund av volatilitet, avvikelse och genomföranderisk.