Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Finans
Kryptolån
Detta är Binance VIP-lån och vanliga frågor

Detta är Binance VIP-lån och vanliga frågor

2022-01-26 03:22
Vad är Binance VIP-lån?
Så här använder du självbetjäningsfunktionen för VIP-lån
Vanliga frågor
Vad är Binance VIP-lån?

Vad är Binance VIP-lån? 

Binance VIP-lån är en stor icke-professionell eller institutionell lånetjänst med extra säkerheter med konkurrenskraftiga priser, villkor och tjänster. Dess fördelar inkluderar, men är inte begränsade till, anpassad marginalinlösenprocess och bättre utnyttjande av säkerheter på kontot. 
Du kan använda Binance VIP-lån för att frigöra en större potential i målsättningar, till exempel större likviditet för långsiktiga investeringsfonder, hävstångshandel och säkringsstrategier.

Vilka är fördelarna med Binance VIP-lån?

 • Kapitaleffektivitet på institutionell nivå
  • Ingen strikt gräns för god kredithistorik
  • Förbättrad LTV-kvot (belåningsgrad), där initial-/marginalinlösen-/likvidations-belåningsgraden förbättras till 72 %/77 % respektive 91 %.
 • Full frihet att använda låneintäkter och säkerhetstillgångar
  • Låneintäkter kan användas för alla ändamål, inklusive handel på spot-, marginal- eller terminsmarknaderna, Tjäna-teckningar och uttag
  • Säkerhetstillgångar kan också handlas på spotmarknaden om belåningsgraderna ligger under marginalinlösennivåerna. Observera att endast krypto som har utsetts till säkerhetskrypto ingår i beräkningarna av belåningsgrad.
 • Ökad flexibilitet med skräddarsydda lånetjänster
  • Vi stöder över 600 kryptovalutor som belåningsbara tillgångar och säkerheter
  • Flexibla lånevillkor utan straffavgifter för förtida återbetalning
  • Möjlig uppskjuten likvidation när likvideringens belåningsgrad utlöses.
 • Minskad totalkostnad
  • Konkurrenskraftiga räntor
  • Inga transaktionsavgifter.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ned eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en pålitlig prognos för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Ansvarsfriskrivning: Detta dokument kan ha översatts och publicerats på olika språk. I händelse av inkonsekvenser, felaktiga uppgifter, utelämnanden eller fel i en översatt version ska den engelska versionen ha företräde 

Vi introducerar självbetalningsfunktionen för Binance VIP-lån

Binance VIP-lån erbjuder nu flera nya funktioner anpassade för VIP-användare, till exempel självbetjäning online för låneansökningar, förnyelser och nytt stöd för SAPI-funktioner. Du kan ansöka om och förnya Binance VIP-lån när som helst via den nya VIP-låneplattformen. 
Dessa nya funktioner erbjuder en bekväm och automatiserad lösning för VIP-användare som söker lån med sina kryptoinnehav som säkerhet. Du kan enkelt ha kontroll över lånedata, t.ex. räntebetalningar och lånevillkor. Funktionen visar också upplupna räntebelopp för varje lånad krypto och markerar krypton i spotplånboken rött om det inte finns tillräckligt med saldo för att utföra räntebetalningar. 
Användare kan välja mellan öppna, 30-dagars och 60-dagars lånevillkor och antingen flexibla eller fasta priser för sina VIP-lån, se kommande förnyelsedatum och se deras tillgängliga lånebelopp. Observera att förnyelser inte är tillgängliga för kryptovalutor som har överskridit sina förutbestämda lånegränser.
Realtidsuppdateringar av låneräntorna visas för att säkerställa att låntagarna hålls informerade. Säkerhetsdetaljer, inklusive totalt säkerhetsvärde, konton, tillgångar och låntagarens lånekonton visas också. Viktigast av allt är att initial säkerhet, marginalsäkerhet och likvidationsnivåer visas för att hjälpa låntagare att hantera sina lånepositioner effektivt. Bekräftelser för låneförnyelser tillåts endast om din spotplånbok har tillräckliga tillgångar för att täcka räntebetalningen. 
1. Logga in på ditt Binance-konto och gå till [Mer][VIP-lån].
2. Klicka på [Ansök nu] för att komma till ansökningssidan. Ange ditt mottagningskonto, välj en låneperiod och välj antingen flexibla eller fasta priser. Observera att fasta priser endast kan väljas för 30- och 60-dagars VIP-lån, medan flexibla priser kan väljas för alla lånevillkor i VIP-lån.
Ange därefter önskat lånebelopp och välj säkerhetstillgångar. Du kan också ange ytterligare information i tabellen [Alternativ information] för din VIP-kontoansvarig. 
3. När du har skickat in en ansökan, granska orderinformationen i [Villkor för lån] och klicka på [Bekräfta]. Om du är en ny användare av VIP-lån, se till att acceptera användarvillkoren.
1. Hitta ordern du vill återbetala och klicka på [Återbetala]. 
2. Ange återbetalningsbeloppet eller välj den procentsats som du vill återbetala. Klicka på [Bekräfta] för att slutföra återbetalningen.
1. Hitta det lån du vill förnya på orderns detaljsida och klicka på [Förnya]. Endast tidsbegränsade lån (dvs. 30- och 60-dagars VIP-lån) kan förnyas, eftersom öppna lån inte har något utgångsdatum.
2. Fyll i ränteåterbetalningen och klicka på [Nästa] för att gå vidare till sidan för förnyelse av ordern.
3. Kontrollera att dina orderuppgifter är korrekta. Klicka på [Bekräfta] för att slutföra orderförnyelsen.
1. Logga in på ditt Binance-konto och gå till [Order][Lånehistorik]. 
Alternativt kan du välja [Ekonomi] i huvudmenyraden och klicka på [Kryptolån] [Aktiva lån].
2. Du kan söka efter din VIP-relaterade [Lånehistorik], [Återbetalningshistorik], och [Likvidationshistorik] i respektive menyer.  
1. Kan jag använda samma mottagarkonto för att lägga till en ny låneorder om jag redan har en eller flera befintliga låneordrar?
Ja, du kan använda samma mottagarkonto för en ny låneorder. Se dock till att eventuella befintliga ordrar inte är i marginalinlösen-status och att det finns tillräckligt med säkerhet för den nya ordern. Om du vill byta mottagarkonto, välj ett eller flera säkerhetskonton som inte redan används av andra mottagarkonton.
2. Varför visas min spotplånbokssaldo i rött för en specifik krypto?
Spotplånbokssaldo för specifika kryptovalutor visas i rött när det är otillräckligt för att täcka låneräntan. Se till att du har tillräckligt med pengar i din spotplånbok för att betala räntan.
3. Hur lång är lånetiden och när kan jag förnya lånet?
Lånetiden kan anges som antingen öppen, 30 dagar eller 60 dagar. Du kan förnya en tidsbegränsad låneorder när som helst inom sju dagar (UTC 00:00) innan lånet förfaller. Lån med öppen tidsfrist har inga utgångsdatum och behöver därför inte förnyas. 
4. Vad är skillnaden mellan flexibla priser och fasta priser?
Fasta priser fluktuerar inte under löptiden för lån med fast löptid. Ett nytt fast pris kommer att gälla efter att ett utgånget lån med fast pris förnyas för ett annat med fast pris. Fasta priser varierar mellan olika VIP-nivåer och är endast tillgängliga för 30- och 60-dagars VIP-lån. 
Flexibla priser varierar dagligen beroende på marknadsförhållandena och varierar inte mellan olika VIP-nivåer. Lån med flexibla priser är tillgängliga för både tidsbegränsade och öppna lån. 
5. Kan jag ansöka om ett VIP-lån med ett underkonto?
Endast huvudkonton kan användas för att ansöka om VIP-lån.
6. Varför kan jag inte bekräfta förnyelsen av lånet?
Det finns två möjliga orsaker till att du inte kan bekräfta en låneförnyelse. För det första är förnyelser inte tillgängliga för kryptovalutor som har överskridit sina förutbestämda lånegränser. För det andra, om din order för närvarande befinner sig i en marginalinlösenstatus, kommer du inte att kunna förnya den ordern. 
7. Varför ser jag ett meddelande som säger att "det aktuella säkerhetskontot har använts"?
Varje säkerhetskonto kan endast användas för att ställas som säkerhet för ett mottagarkonto, medan ett mottagarkonto kan ställas som säkerhet med hjälp av flera säkerhetskonton. Detta felmeddelande betyder att du har valt ett eller flera säkerhetskonton som för närvarande används för andra mottagande konton. Ta bort dessa säkerhetskonton och försök igen.
8. Var hittar jag den relevanta API:n för VIP-lån?
Se VIP-upplåning (TRADE), Hämta uppgifter om belåningsbara tillgångar (USER_DATA) och Förnyelse av VIP-lån (TRADE) för att hitta relevanta API:er för att utföra VIP-lånefunktioner, för fler API:er för VIP-lån, se dokumentation om Binance API .
9. Kan jag växla mellan flexibla och fasta VIP-lån?
För att växla mellan flexibla och fasta VIP-lån måste du först göra en fullständig återbetalning av den befintliga låneordern och skapa en ny order med önskad pristyp.

1. Vad är skillnaden mellan Binance VIP-lån och Binance kryptolån?

Binance VIP-lån erbjuder det bredaste utbudet av lånealternativ med flera säkerheter, större lånestorlek och mer flexibla villkor. 
Du har också flexibiliteten att handla med dina säkerhetstillgångar på spot-, marginal- eller terminsmarknaderna. Observera dock att endast kvalificerade tillgångar (kryptoenheter som kan användas som säkerhet) i dina säkerhetskontons spotplånböcker kan betraktas som säkerheter. Observera att även om du är fri att utföra spot-affärer med din säkerhet, kommer konvertering av dem till icke-säkerheter att öka din belåningsgrad, vilket kan leda till omedelbar likvidation. För en uppdaterad lista över godkända säkerhetskrypton, kontakta vår VIP-ansvariga.

2. Vilka är kraven för att ta ett VIP-lån?

Alla funktioner och fördelar är tillgängliga för Binance VIP-användare. Om du inte är Binance VIP-användare och är intresserad av att ta VIP-lån, kontakta vår VIP-ansvarige med information om din förfrågan och ditt Binance UID.

3. Hur fungerar avräkningen?

Avräkningen sker vanligtvis omedelbart efter att lånet har godkänts. Lån avräknas direkt till ditt angivna Binance-kontos spotplånbok. 

4. Är det några avgifter?

Det påförs inga transaktionsavgifter för VIP-lån. Du kommer dock att vara ansvarig för den genererade låneräntan och en likvidationsavgift på 2 procent vid likvidation. 

5. Hur beräknas räntan?

Räntan periodiseras dagligen och beräknas dagligen mellan 00:00 och 01:00 (UTC). Om ditt lån betalas tillbaka för sent debiteras en tredubblad daglig ränta. Du kommer att likvideras om du inte betalar tillbaka lånet efter förfallotiden.

6. Vilka är LTV-kvoterna (belåningsgrad) för VIP-lån? 

LTV-kvoten hjälper till att bestämma hur mycket lån du får baserat på befintliga säkerhetstillgångar. Du kan hantera din belåningsgrad genom att överföra tillgångar till/från din spotplånbok.
VIP-lån erbjuder en högre kvot för belåningsgraden. VIP-lån har i allmänhet högre initial-, marginalinlösen- och likvidation-LTV på 72 %/77 % respektive 91 %. Kontakta vårt VIP-team för mer information.

7. Hur återbetalar jag VIP-lån?

Du kan återbetala utestående räntor och kapital (delvis eller i sin helhet) med medel från saldon i dina fiat- och spotplånböcker i samma valuta som du lånade.
För att återbetala, gå till  [Mer][VIP-lån] eller [Binance-lån][Låneorder]. Klicka på [Återbetala] bredvid låneordern för att skicka in din återbetalningsförfrågan.

8. Var hittar jag relevant API för att se mina LTV-nivåer eller återbetala mina lån?

Du kan gå till  Binance API-dokumentation för att hitta relevanta API:er för att göra detta, eller mer specifikt:

Vad händer vid en marginalinlösen eller likvidation?

Marginalinlösen inträffar när en låneposition når sin nivå på belåningsgraden för marginalinlösen. Denna belåningsgradrelaterade marginalinlösen är en varning om att lånepositionen närmar sig belåningsgradens likvidationsnivå. Du kan pantsätta mer kvalificerade tillgångar för att öka säkerhetsvärdet eller återbetala det utestående lånet delvis för att sänka belåningsgraden (LTV).
En likvidation inträffar när ett låns belåningsgrad når eller överstiger likvidationens belåningsgrad. Som standard kommer Binance att likvidera alla utestående lån med hjälp av tillgängliga säkerhetstillgångar. Användare som är registrerade för tjänsten Försenad likvidation kommer dock att få en ytterligare likvidationsperiod för inlösen som varar i 24 timmar. Under denna tid kan man göra nödvändiga justeringar, som att lägga till säkerhet eller återbetala sitt lån delvis för att sänka sin belåningsgrad till initialnivån. Om lånets belåningsgrad överstiger 95 procent kommer vi att fortsätta med likvidation omedelbart. Kontakta din VIP-ansvariga för att få mer information om tjänsten Försenad likvidation. 
Du kommer att meddelas via internmeddelande, e-post, och sms i händelse av en marginalinlösen eller likvidation. Denna funktion fungerar som en riskvarning och Binance kan inte garantera att meddelandet kommer fram i tid.
Genom att använda tjänsten godkänner du att du under vissa omständigheter kanske inte kommer kunna ta emot sms- eller e-postpåminnelser, eller att dessa blir försenade. Omständigheterna inkluderar, men är inte begränsade till, personlig nätverksbelastning, dålig nätverksuppkoppling, lokala begränsningar, tjänsteleverantörens policyer och enhetsfel.
Observera att om likvidation och marginalinlösen är för nära varandra kommer systemet automatiskt att avbryta aviseringen om marginalinlösen och du får bara likvidationsmeddelandet. Binance förbehåller sig rätten att inte ha några skyldigheter och har inget ansvar för att skicka ut meddelanden.

10. Kan jag överföra tillgångar från mina säkerhetskonton?

Endast kvalificerade tillgångar i dina säkerhetskontons spotplånböcker kan användas som säkerhet. Med förbehåll för följande villkor kan du genomföra vissa överföringar och transaktioner: 
 • Om din belåningsgrad ligger under marginal- och likvidationsbelåningsgraden kan du överföra säkerhets- och icke-säkerhetstillgångar mellan spotplånböckerna på dina säkerhetskonton eller genomföra transaktioner med dessa tillgångar på spotmarknaden.
 • Om din belåningsgrad ligger under din initiala belåningsgrad kan du överföra säkerhetstillgångar till andra plånböcker (som finansierings- eller marginalplånböcker) eller ta ut dem så länge din belåningsgrad förblir under initialnivån.
Du kan också ta bort säkerhetskonton från den låneordergrupp som de tillhör genom att kontakta din VIP-ansvariga, med förbehåll för följande villkor:
 • Bbelåningsgraden för den låneordergruppen ligger för närvarande under initialnivån.
 • Annulleringsinstruktionen leder inte till att låneordergruppens belåningsgrad överstiger initialnivån.

11. Vad är VIP-lånets säkerhetskvot?

Värderingsavdrag för värdet på säkerhetstillgångar kan tillämpas till olika beloppsnivåer för varje tillgång. Ett värderingsavdrag avser den procentuella skillnaden mellan en tillgångs marknadsvärde och det belopp som kan användas som säkerhet för ett lån. En 75-procentig säkerhetskvot för en viss tillgång innebär att 75 procent av tillgångens marknadsvärde används som säkerhet, vilket i praktiken innebär ett värderingsavdrag på 25 procent. Till exempel: 
 • Krypto A har en säkerhetskvot på 100 procent för belopp på upp till ett värde motsvarande 1 miljon USD och en säkerhetskvot på 80 procent för belopp till motsvarar ett värde på 1 miljon USD.
 • Om man antar att krypto A:s motsvarande värde på 5 miljoner USD är säkerställt, kan det erkända säkerhetsvärdet beräknas som 1 000 000 * 100 % + (4 000 000) * 80 % = 4 200 000 USD
Säkerhetskvoten för VIP-lånens mekanism gör det möjligt för Binance VIP-lån att erbjuda fler säkerhetskrypto som är mindre likvida. Sådana krypto har en högre sannolik likvidationskostnad på grund av likvidationens inverkan på marknadspriset, särskilt för större volymer i samband med Binance VIP-lån. Genom att tillämpa en säkerhetskvot på säkerhetstillgångar minskas denna risk genom att tillämpa värderingsavdrag på marknadsvärdet av säkerhetstillgångarna. 
Storleken på avdraget baseras till stor del på likviditeten på den underliggande tillgången. Mindre likvida tillgångar får större avdrag. Binance förbehåller sig rätten att när som helst ändra de säkerhetsförhållanden som tillämpas på säkerhetstillgångar. Se VIP-lånesidan för de senaste säkerhetskvoterna.