Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Spot- & Margin- handel
Marginalhandel

Hur man överför pengar från ett marginalkonto (webben)

Binance
2021-07-08 01:24
1. Logga in på ditt Binance-konto.
2. Gå till [Plånbok][Marginal] på menyn högst upp.
3. Hitta den tillgång du vill överföra och klicka på knappen [Överför].
4. Välj vart du vill att medlen ska gå (t.ex. från tvärmarginalkontot till fiat- och spotplånboken).
Obs!
  • Alla tillgångar kan endast överföras när marginalnivån > överföringsmarginalnivå
  • Om marginalnivån ≤ överföringsmarginalnivån måste skulden återbetalas (ränta och upplåning) innan tillgången kan överföras.
  • Maximal överföring - belopp ut = totalt tillgångsvärde - överföringsmarginalnivå * (totalt lånat belopp + obetald ränta)
  • För att överföra alla tillgångar måste alla skulder återbetalas (ränta och upplåning) innan överföringen kan göras.
  • Marginalnivå = totalt tillgångsvärde/(totalt lånat belopp + obetald ränta). För mer information, se Binance marginalnivå och marginalinlösen.
Exempel:
Överföringsmarginalnivån för tvärmarginalkontot = 2
Under tvärmarginalkontot finns dina lånade tillgångar 1000 USDT och 2 ETH (värt 4000 USDT), totalt 5000 USDT.
Din obetalda ränta är 0,5 BNB, värd 150 USDT.
Situation 1:
Anta att dina totala tillgångar vid denna tidpunkt på tvärmarginalkontot är värda 8000 USDT, då skulle din marginalnivå vara: 8000/(5000 + 150) = 1,55 < 2
Eftersom 1,55 < överföringsmarginalnivå, är det inte möjligt att överföra medel från tvärmarginalkontot just nu.
För att i stället kunna göra en överföring, måste en del av skulden betalas tillbaka först. Se < Hur man återbetalar skulder på Binance >.
Situation 2:
Anta att dina totala tillgångar vid denna tidpunkt på tvärmarginalkontot är värda 20 000 USDT, då skulle din marginalnivå vara: 20 000/(5 000 + 150) = 3,88 > 2
Eftersom 3,88 > marginalnivån för överföring kan tillgångar överföras från tvärmarginalkontot med det maximala överföringsbeloppet = 20 000 - (2 * (5 000 + 150)) = 9 700 USDT
Relaterade artiklar
Hur man använder isolerad marginalhandel