Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Krypto-derivat
Futureskontrakt

Friskrivningsklausul för tidsviktad genomsnittligt prisalgoritm (TWAP)

Binance
2021-10-13 08:54
Genomföranderisken som är förknippad med användningen av den tidsviktade genomsnittliga prisalgoritmen (TWAP) ligger hos klienten, inte Binance. Om marknadspriset rör sig avsevärt eller om likviditeten är otillräcklig under genomförandet av ordern kan algoritmen kanske inte uppnå fullständigt slutförande. Genomförandet kommer i slutändan alltid att vara likviditetsberoende och ingen garanti för bästa prisutförande, t.ex. om marknaden blir orolig kan algoritmen misslyckas att slutföra ordern före den angivna sluttiden.
Binance upprätthåller olika riskreducerande medel, inklusive manuella och automatiska strömbrytare och omkopplare. I olika scenarier, inklusive marknadsstörningar och/eller systemfel, kan dessa kontroller leda till att vi avbryter din TWAP-beställning tidigt i ett ofullständigt tillstånd.
Ingen försäkran lämnas eller underförstås att användningen av TWAP-handelsutförandet kommer att generera intäkter eller garantera ett bättre genomförandepris än en vanlig marknadsorder. Du förstår riskerna med att använda TWAP-handelsgenomförande och kommer att utöva lämplig noggrannhet för att säkerställa att denna funktion passar dig.
Relaterade artiklar
Avgiftsstruktur och avgiftsberäkningar för Binance terminskontrakt