Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
Hävisningar och värvning

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Guide till kontofunktioner
Identitetsverifiering
Tvåfaktorsautentisering
E-postproblem
Hävisningar och värvning
Kupong
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT

Guide för Binance hänvisningsprogram

2021-04-20 06:59
Upplev ett nytt sätt att tjäna krypto utan handel genom att bjuda in dina vänner att gå med i Binance-communityn. Bjud in vänner och tjäna krypto tillsammans!

Regler för Binance hänvisningsprogram:

Spot (marginal) och futures:

För varje ny användare som du bjudit in och som skaffat konto på Binance, kommer du att få provision på avgifter när den nya hänvisade användaren handlar på någon av Binance spot (margin)- eller futures-marknader. Detta innebär att du nu fritt kan bjuda in användare via antingen en hänvisningslänk eller en futures-hänvisningslänk och få provision på båda. Du kan också ge dina vänner rabatt på handelsavgifter när de registrerar sig med din hänvisningslänk. (Bjud in nu)
Exempel A:
Användare A bjuder in användare B via en spot-hänvisningslänk. Användare A får nu en hänvisningsprovision på användare B:s handelsavgifter när de handlar på någon av Binance spot-, marginal- eller futures-marknader.
* För att tjäna både spot- och futures-provision när du bjuder in en vän måste du se till att du först har öppnat ett futures-konto. Om du bjuder in en vän med din spot-hänvisningslänk, men ännu inte har öppnat ett futures-konto, tjänar du bara provision på den inbjudnas spot-handelsavgifter.
Exempel B:
Användare A bjuder in användare B via en futures-hänvisningslänk. Användare A får nu en hänvisningsprovision på användare B:s handelsavgifter när denne handlar på någon av Binance spot-, marginal- eller futures-marknader.
Provision och återbäring/rabattränta:
Spot:
Inbjudarens dagliga BNB-saldoInbjudarens bashänvisningstaktVärde mottaget av inbjudareVärde mottaget av inbjuden vän
< 500 BNB20 %20 %0 %
15 %5 %
10 %10 %
≥ 500 BNB40 %40 %0 %
35 %5 %
30 %10 %
25 %15 %
20 %20 %
  • Om inbjudarens dagliga genomsnittliga BNB-kontosaldo är mindre än 500 BNB och dennes bashänvisningstakt är 20 procent, kan inbjudaren välja att dela 0 procent, 5 procent eller 10 procent med de vänner de bjuder in.
  • Om inbjudarens dagliga genomsnittliga BNB-kontosaldo är 500 BNB eller mer, ökas dennes bashänvisningstakt till 40 procent, och de kan välja att dela 0 procent, 5 procent, 10 procent, 15 procent eller 20 procent med de vänner som denne bjuder in.
  • Spot-talet för provision och återbäring för en användare som hänvisas via en futures-hänvisningslänk fastställs enligt den kurs som ställts in på standard-spot-hänvisningslänken.
  • Dagliga genomsnittliga BNB-saldoberäkningsregler
  • Gå hit för att se detaljerade hänvisningsregler för spot .
Futures:
Inbjudarens dagliga BNB-saldoInbjudarens bashänvisningstaktVärde mottaget av inbjudareDina kompisrabatter (återbäring) Första månadens värde
≥ 500 BNB20 %10 %10 %
≥ 500 BNB30 %20 %10 %
  • Om inbjudarens dagliga genomsnittliga BNB-kontosaldo är mindre än 500 BNB, är dennes bashänvisningstakt 20 procent, varav denne kommer att dela 10 procent med en vän och ge den inbjudna personen 10 procent i hänvisningsbonus
  • Om inbjudarens dagliga genomsnittliga BNB-kontosaldo är 500 BNB eller mer, är dennes grundläggande hänvisningsvärde 30 procent, varav inbjudaren kommer att dela 10 procent med en vän vilket ger inbjudaren en hänvisningsbonus på 20 procent.
  • hitr för att se detaljerade hänvisningsregler för futures .
Sammanslagning av hänvisningsprogram för spot och futures:
Binance har sammanlänkat handelsavgiftsprovisionen för både spot- och futures-hänvisningsprogram 2020-05-11 16:00 (UTC). Detta innebär att du nu fritt kan bjuda in användare via antingen en spot-hänvisningslänk eller futures-hänvisningslänk och få provision från båda. Länkning av provisioner gäller dock inte användare som hänvisas till Binance via spot- eller futures-hänvisningsprogram före 2020-05-07 13:00 (UTC).
Läs här för att se detaljerade regler för uppdateringar av spot- and futures- hänvisningsprogram.
Hänvisningsprogram för Binance Pool:
Binance Pool är en tjänsteplattform som syftar till att förbättra miners inkomster. När dina vänner skapar konton och börjar med mining på Binance Pool efter att ha registrerat sig med din hänvisningslänk eller hänvisningskod, får du en procentuell andel av deras poolavgiftsinkomst som hänvisningsbelöning. Dessutom kan du också få hänvisningsbelöningar för transaktionsavgifter för spot, margin och futures.
Du kan tjäna 30 procent i provision när du bjuder in vänner till Binance Pool. Detta innebär att du kommer att få 30 procent av den inbjudna personens avgift för Mining Pool. Den slutliga provisionen beräknas utifrån den totala uppskattade vinsten x mining-avgift (2,5 procent) x provision (30 procent).
Besök här för att se detaljerade hänvisningsregler för Binance Pool.
Exempel A:
Den inbjudne har en beräknad vinst på 0,0000697 BTC. Provisionsbeloppet som du skulle få beräknas baserat på följande:
Beräknad vinst x mining-avgift x provisionssats = hänvisningsprovision
0,0000697 BTC x 2,5 % x 30 % = 0,00000052 BTC