Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Handelsbottar
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Köp krypto (Fiat/P2P)
P2P-handel
P2P-handlar- och användarhantering
Binance regler för P2P-överklaganden

Binance regler för P2P-överklaganden

2021-04-07 08:42
*Observera att den här regeln endast gäller icke-CNY-affärer

Köpares överklagan

1. Annullerad order:
Om orderns tidsgräns överskrids och automatiskt annulleras av systemet men köparen fortfarande slutför betalningen offline eller om ordern annullerats av misstag efter att köparen slutfört betalningen, kommer Binance kundtjänst att kontakta säljaren för återbetalning efter bästa förmåga. Om säljaren vägrar att återbetala är Binance inte ansvarig för eventuella förluster till följd av transaktionen. Binance förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte samarbetar under processen.
2. Betalningsbelopp och orderbelopp stämmer inte överens:
Om det faktiska beloppet som betalas av köparen är större än orderbeloppet och köparen klickar på [Markera som betald] eller [Överförd, nästa] kommer Binance kundtjänst att kontakta säljaren för en återbetalning. Om säljaren vägrar att återbetala står köparen som ansvarig för förlusten av medel. Binance förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte samarbetar under processen.
3. Säljaren har inte släppt krypton i tid:
Om säljaren inte släpper krypton inom 15 minuter efter att köparen har genomfört betalningen med realtidsbetalningsmetoden kommer Binance kundtjänst att kontakta säljaren för att denne ska släppa kryptotillgången. Om säljaren inte svarar inom en given tidsram kommer Binance kundtjänst att släppa krypton manuellt.
Om köparen har använt den icke-omedelbara betalningsmetoden för att göra betalningen och säljaren inte kan ta emot betalningen i tid, kommer Binance kundtjänst att kontakta säljaren och be denne att släppa krypton inom två arbetsdagar. Om betalningen inte har mottagits inom den föreskrivna tidsgränsen måste säljaren kontakta kundtjänst i tid för att rapportera problemet. Om säljaren inte har kontaktat oss kommer det att betraktas som att betalningen har mottagits. Binance kundtjänst kommer att släppa krypton manuellt.
4. Säljaren är ovillig att släppa krypton:
Köparen har betalat rätt belopp från sitt eget betalkonto (innehavarens namn matchar det verifierade namnet på deras konto hos Binance), men säljaren är ovillig att släppa krypton och försöker genomföra affären till ett högre pris.
Med undantag för fall där priset är onormalt lågt (-10 procent av marknadspriset), kommer ordern att släppas manuellt av Binance kundtjänst.
Obs! För order med ett belopp som är högre än 1 000 USD kommer vi att tillämpa ett (intervall på 5 procent), och om skillnaden är högre än så ska ordern annulleras.
5. Köparen har lämnat in en anmärkning om överföringen, och säljaren har inte släppt krypton:
Om köparen tagit med känsliga ord eller uttryck, såsom digital valuta, C2C/P2P, Binance, BTC, etc. eller annan känslig information i betalningsanmärkningen vid överföringen (trots att säljaren redan i sina villkor uppgett att inte nämna sådana ord), kommer Binance kundtjänstombud att kontakta säljaren för att antingen släppa krypton eller utfärda en återbetalning. Eventuell avgift som uppstår under återbetalningen ska täckas av köparen.
6. Användning av stötande språk:
De två parterna har använt stötande språk på P2P-plattformen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, chattverktygen med användare och kundsupport via live-chatten, liksom i orderkommentarerna. Om användaren har överklagat två gånger eller fler kommer en del av användarens kontofunktioner att stängas av.

Säljares överklagande

1. Köparen har inte betalat utan har klickat på "Markera som betald" eller "Överförd, nästa":
Om köparen inte har betalat eller inte tillhandahållit något betalningsbevis eller inte kan nås inom en given tidsram kommer Binance kundtjänst att avbryta ordern. Om ordrar av samma anledning avbrutits tre gånger eller fler, kommer en del av användarens kontofunktioner att stängas av.
Om köparen betalat, men säljaren inte fått betalningen, kommer Binance kundtjänstombud att kontakta säljaren för att släppa krypton inom två arbetsdagar. Om krypton inte har släppts inom den föreskrivna tiden kommer Binance kundtjänst att släppa krypton manuellt. Om krypton inte kan släppas normalt måste säljaren kontakta kundtjänst för att rapportera problemet. Om säljaren inte kontaktar kundtjänstteamet kommer det att betraktas som att betalningen har mottagits.
2. Den verifierade informationen eller det betalade beloppet stämmer inte överens:
Om köparen överfört pengar till säljarens andra betalkonton eller annan persons betalkonto istället för det som anges i betalningsinformationen, ansvarar Binance inte för eventuell förlust till följd av transaktionen och en återbetalning garanteras inte. Om köparen upprepade gånger gör betalningar till andra konton än det som anges av säljaren, kommer kundtjänst att ha rätten till att stänga av köparens konto.
Om namnet på köparens betalkonto inte stämmer överens med det verifierade namnet på Binance P2P, kommer köparens P2P-funktion att stängas av på grund av ett brott mot Binance regler för P2P-transaktioner. I det här fallet kommer krypton inte att släppas och säljaren kommer att uppmanas att återbetala hela beloppet till köparen. Ordern kommer att annulleras efter att säljaren har skickat in ett bevis på återbetalning och köparen bekräftar att återbetalningen har tagits emot. Eventuell avgift ska betalas av köparen.
Om köparen har betalat men beloppet är mindre än orderbeloppet kommer köparen att bli ombedd att betala resterande belopp inom en given tidsram. Eventuell avgift ska betalas av köparen. Om köparen inte svarar i tid eller vägrar att betala det återstående beloppet, kommer säljaren att uppmanas att återbetala de pengarna denne fått. Binance förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte samarbetar under processen. Binance ansvarar inte för eventuella förluster till följd av transaktionen.
Om det faktiska beloppet som betalas av köparen är mindre än orderbeloppet men säljaren har släppt krypton innan denne tar emot hela betalningen, kommer Binance kundtjänstombud att kontakta köparen för att betala för det återstående beloppet. Om säljaren vägrar att betala tillbaka är köparen ansvarig för förlusten. Binance ansvarar inte för eventuella förluster till följd av transaktionen och förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte samarbetar under processen.
3. Säljaren har inte bekräftat betalningen på sitt konto och släppt krypton:
Säljaren bör kontakta kundtjänstteamet för att rapportera problemet. I de fall köparen inte svarar eller vägrar att samarbeta kan säljaren anmäla ärendet till polisen.
Säljaren ska ta fullt ansvar för att släppa krypton utan att bekräfta betalningen på kontot. Binance ansvarar inte för eventuella förluster till följd av transaktionen och kan inte garantera att pengarna kommer att återvinnas.
4. Användning av stötande språk:
De två parterna har använt stötande språk på P2P-plattformen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, chattverktygen med användare och kundsupport via live-chatten, liksom i orderkommentarerna. Om användaren har överklagat två gånger eller fler kommer en del av användarens kontofunktioner att stängas av.
* Binance förbehåller sig rätten att avsluta Binance-tjänster för användare som inte samarbetar under processen.