Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Krypto-derivat
Futureskontrakt
COIN-M-futures

Leverans och avräkning av kvartalsvisa terminer

Binance
2021-08-04 03:49
Klicka på videon för att lära mer

Leveranstid

Kvartalsvisa terminskontrakt levereras/avräknas på utgångsdatumet, det vill säga den sista fredagen i varje kalenderkvartal kl. 08:00:00 UTC.
(Till exempel kommer BTCUSD kvartalsvis 0925-terminskontrakt att löpa ut den sista fredagen i motsvarande tremånadersperiod, som är den 25 september 2020 kl. 08:00:00 UTC.)
Obs! I extrema situationer där prisindexet fluktuerar drastiskt på grund av marknadsmanipulation eller specifika marknadsförhållanden nära leverans- och avräkningstiden, kommer Binance att skjuta upp leverans- och avräkningsprocessen i enlighet med detta tills vidare och ett meddelande kommer att skickas ut till alla användare.

Leveransmål

Myntmarginaliserade kvartalsvisa kontrakt på Binance följer respektive kalendercykel: mars, juni, september, december.
För mer information om kontraktsspecifikationer, klicka här.
Efter avslutad leverans och avräkning kommer ett nytt kvartalskontrakt att genereras, samtidigt som kontraktets K-linje också kommer att ändras i enlighet därmed.
Exempel: När kvartalskontraktet 0925 levereras kl. 08:00 (UTC) den 25 september 2020 kommer systemet att generera ett nytt 0326 kvartalskontrakt (utgångsdatum: 26 mars 2021). K-linjen i 1225-kvartalskontraktet kommer att fortsätta på den historiska K-linjen för de utgångna 0925-kvartalskontrakten, och K-linjen för de nya 0326-kvartalskontrakten kommer att fortsätta på den historiska K-linjen i det ursprungliga 1225-kvartalskontraktet.

Leveransmetod

Avräkning i den underliggande tillgången (t.ex. BTC, ETH)

Avräkningspris

Avräkningspriset som används för leverans av kontrakt beräknas som genomsnittet av prisindexet varannan sekund under den senaste timmen (mellan 07.00 och 08.00 UTC) före leverans, dvs totalt 3600 prisindex.

Avräkningsavgift

Avräkningsavgiften debiteras som densamma som taker-avgiften för alla positioner som avräknas på leveransdagen.

Leveransprocess

  1. När kvartalskontraktet löper ut kommer det att levereras. Systemet använder en kontantavräkningsmetod för leverans.
  2. Utgångna öppna positioner stängs till avräkningspriset.
  3. Du får bara stänga positionerna och inte öppna några nya positioner 10 minuter före leverans, dvs. är endast reducering aktiverat.
  4. Allt orealiserat resultat beräknas vid leverans och omvandlas till realiserat resultat (en paus på 5~10 sekunder) och leveransen medför en avräkningsavgift som också ingår i de realiserade vinsterna och förlusterna*, alltså behöver avräkningsavgiften dras av.
* Realiserat resultat = position_storlek * kontrakt_multiplikator * (1/ingångspris - 1/avräkningspris) - position_storlek * kontrakt_multiplikator * avräkningsavgift/avräkningspris
  1. Det realiserade resultatet återspeglas på kontosaldot och leveransen är klar.
  2. När leveransen är klar kommer de utgångna kvartalskontrakten att vara offline, och efterföljande nya kvartalskontrakt kommer att erbjudas online (under samma symbol men olika ticker). En prisgräns* kommer att tillämpas på det nya kontraktet när det är online och det återgår till normalläge efter 10 minuter:
* max = prisindex * (1+10 %); min = prisindex * (1-10 %).
Relaterade artiklar
Myntmarginaliserade terminskontrakt och kontraktsspecifikationer