Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
Launchpad och launchpool

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Binance Tjäna
Launchpad och launchpool
Binance Pool
Flexibla besparingar
Låsta besparingar
Aktiviteter
Investera automatiskt
BNB-valv
Låst insats
Defi-insats
Likviditetsalstring
Dubbel investering
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT
VIP

Launchpad beräkning av teckningsfördelning och BNB-avdragsregler

2021-10-20 02:39
Genomgång av det nya Launchpad-teckningsformatet
I det nya teckningsformatet för Launchpad kan användare avsätta en summa BNB till en kryptoförsäljning, där deras slutliga tilldelning av den nya krypton bestäms av förhållandet mellan deras avsatta BNB och de totala antalet avsatta BNB från alla deltagande användare. 
Den första översiktliga beräkningen av varje deltagares slutliga kryptotilldelning är:
Individuellt antal satsade BNB/totalt antal satsade BNB från alla deltagare) * totalt antal ABC-krytpo som säljs på Launchpad.
Totalt erbjuds till exempel 100 000 000 ABC-krypto i en ny Launchpad-omgång. En användare satsar 5 000 BNB och nio andra användare satsar totalt 100 000 BNB under teckningsperioden.
Denna användare skulle få ett förhållande på 5 000 BNB/105 000 BNB, eller 4,76 procent av all krypto (4 761 905 ABC) som erbjuds i det första beräkningssteget.
Beräkningssteg 1
Satsade BNB
Avsättningsförhållande
Initial beräkning av ABC-kryptofördelning
Användare 1
50 000
47,62 %
47 619 048
Användare 2
30 000
28,57 %
28 571 429
Användare 3
7 000
6,67 %
6 666 667
Användare 4
6 000
5,71 %
5 714 286
Användare 5
5 000
4,76 %
4 761 905
Användare 6
5 000
4,76 %
4 761 905
Användare 7
1 400
1,33 %
1 333 333
Användare 8
500
0,48 %
476 190
Användare 9
90
0,09 %
85 714
Användare 10
10
0,01 %
9 524
Summa
105 000
Men eftersom det finns en strikt gräns per användare, kommer användare som uppnår den strikta gränsen att få sin tilldelning överförd till andra deltagare som avsatt färre BNB. Vi kommer att använda en strikt gräns på 20 000 000 ABC-krypto för detta exempel.
Beräkningssteg 2
Satsade BNB
Avsättningsförhållande
ABC-fördelning efter strikt gräns
Användare 1
50 000
47,62 %
20 000 000
Användare 2
30 000
28,57 %
20 000 000
Användare 3
7 000
6,67 %
6 666 667
Användare 4
6 000
5,71 %
5 714 286
Användare 5
5 000
4,76 %
4 761 905
Användare 6
5 000
4,76 %
4 761 905
Användare 7
1 400
1,33 %
1 333 333
Användare 8
500
0,48 %
476 190
Användare 9
90
0,09 %
85 714
Användare 10
10
0,01 %
9 524
Summa
105 000
Återstående tilldelning
(36 190 476)
Eftersom både användare 1 och användare 2 har uppnått den strikta gränsen kommer deras ytterligare fördelning på 36 190 476 ABC-krypto att fördelas mellan de återstående användarna baserat på mängden på deras avsättningar.
Beräkningssteg 3
Satsade BNB
Avsättningsförhållande
Slutlig ABC-fördelning
Användare 1
50 000
47,62 %
20 000 000
Användare 2
30 000
28,57 %
20 000 000
Användare 3
7 000
6,67 %
16 800 000
Användare 4
6 000
5,71 %
14 400 000
Användare 5
5 000
4,76 %
12 000 000
Användare 6
5 000
4,76 %
12 000 000
Användare 7
1 400
1,33 %
3 360 000
Användare 8
500
0,48 %
1 200 000
Användare 9
90
0,09 %
216 000
Användare 10
10
0,01 %
24 000
Summa
105 000
Den slutliga ABC-tilldelningen visas ovan och kommer att tilldelas varje användare under den slutliga tilldelningsfasen. 
Den användare som ursprungligen innehade 7 000 BNB tilldelades 16 800 000 ABC-krypto efter att justeringen av den strikta gränsen gjorts (upp från 6 666 667 ABC beräknat i det första steget). 
Beräkning av BNB-avdrag
När den slutliga kryptotilldelningen är slutförd drar vi av motsvarande belopp från varje användares bundna BNB-saldo baserat på den förutbestämda ABC- mot BNB-räntan.
BNB-belopp som ska dras av för varje användare = slutlig ABC-fördelning * förinställt ABC/BNB-pris
Om man exempelvis tar användare 3 i den tredje tabellen ovan, om ABC/BNB-priset satts till 0,000222222, skulle det slutliga beloppet i BNB som dras av från den tredje användarens bundna BNB bli 16 800 000 * 0,000222222 = 3 733,3296 BNB.