Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Enkel förtjänst
ETH 2.0-insats
DOT:s parakedjeplatsauktion
Launchpad och launchpool
Binance Pool
Investera automatiskt
BNB-valv
Defi-insats
Likviditetsalstring
Dubbel investering
Bytesalstring
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Binance Convert
NFT
VIP

Vad är Binance DeFi-insatser och hur använder man det?

2021-05-21 01:17
Videovägledning

Vad är DeFi?

Termen DeFi står för ”Decentralized Finance”. Till skillnad från CeFi (Centralized Finance), vårt befintliga penningsystem, förser DeFi användarna med decentraliserade finansiella tjänster genom smarta kontrakt på en blockkedja.

Om Binance DeFi-insatser

För närvarande har DeFi-projekt (DApps) inte anammats fullt ut av två huvudskäl – brist på allmänhetens medvetenhet och komplicerat och icke-intuitivt användargränssnitt. Det är därför Binance introducerade DeFi-insatser för att hjälpa proxyanvändare att delta i relaterade decentraliserade projekt. Detta gör det möjligt för användare att komma åt DeFi på ett användarvänligt och enkelt sätt. Därför finns inget behov av att hantera privata nycklar, skaffa resurser, bedriva handel eller utföra andra komplicerade uppgifter som krävs för att delta i DeFi-insatser. Genom att helt enkelt klicka på [Satsa nu] kan du delta i DeFi-insatsprojekt och få hög avkastning enkelt och säkert.

Hur man gör DeFi-insatser på Binance

1. Logga in på ditt Binance-konto och klicka på [Finanser][Binance Tjäna] .
Bläddra ner till [Låst insats] och klicka på [Visa mer].
Klicka på [DeFi-insatser] och det går att se alla DeFi-insatsprojekt som för närvarande finns tillgängliga i Binance Tjäna med en beräknad årlig avkastning, insättningstid (flexibel eller fast), lägsta låsta belopp och insatsstatus.
När du väl har valt det belopp du vill satsa klickar du på [Satsa nu] för att se detaljer om denna insats.
Du kan välja antingen flexibel eller låst insats och justera löptiden. Du kommer då att se [Beräknad årlig procentuell avkastning (beräknad APY)].
  • Med "Flexibel" kan du när som helst ta ut dina insatta tillgångar. När du väljer att göra det betalar vi ut dina tillgångar till din spotplånbok nästföljande dag.
  • "Låst" betyder att tillgångarna sätts in under en viss tidsperiod. Jämfört med en flexibel insats ger låst insats högre ränta men kräver att du låser tillgångarna under den angivna löptiden. Du kan fortfarande lösa in dina tillgångar när du vill innan på den låsta tiden har löpt ut, men du kommer inte att få någon ränta för din insatsperiod. Dina insatta tillgångar låses upp och returneras till din spotplånbok dagen därpå.
* Under insatsperioden kommer dina tillgångar att vara låsta i kedjan, så du kommer inte att kunna ta ut eller utföra några transaktioner med de insatta tillgångarna.
[Tillgängligt belopp] visar det tillgängliga saldot i din spotplånbok som du kan använda för att satsa på Binance Tjäna. Det finns en minsta möjliga gräns för insatser, och om ditt saldo är lägre än så kommer du inte att kunna satsa något. Observera också att om produktens totala återstående kvot är lägre än ditt tillgängliga saldo i din spotplånbok, kommer du bara att kunna köpa det återstående beloppet som insats.
Ange det [Låsta belopp] du vill satsa, kontrollera sammanställningen av insatsen till höger, läs och godkänn Binance insats-serviceavtal och klicka på [Bekräfta köp].
Du hittar uppgifter om dina insatser under [Plånbok][Tjäna][DeFi-insatser]. När du har genomfört insatsen beräknas räntan från kl. 00:00 (UTC) nästföljande dag och betalas ut till din spotplånbok varje dag efter kl. 00:00 (UTC).
För Låsta insatser kommer dina insatta tillgångar, när insatsperioden löper ut, att betalas ut automatiskt och pengarna återförs till din spotplånbok.
Om du vill lösa in dina tillgångar innan den låsta perioden slutar, klicka på [Lös in tidigare]. Observera att upplåsning av dina insatta tillgångar kräver en specifik tidpunkt baserat på specifikationerna för den kedja du gör insatser på. Om du löser in dina insatta tillgångar i förväg förlorar du räntan och den ränta du har genererat dras av när dina tillgångar betalas ut.
Riskvarning
Binance strävar efter att erbjuda sina användare endast de bästa DeFi-alstringprojekten. Binance fungerar emellertid bara som en plattform för att demonstrera projekt och förse användare med relaterade tjänster, som t.ex. att få åtkomst till medel åt användaren och betala ut intäkter osv. Binance ansvarar inte för eventuella förluster som uppstår på grund av säkerhetsproblem för kontrakt i kedjan.

Vilka är fördelarna med DeFi-insatser?

  • Enkelt att använda: inget behov av att hantera privata nycklar, skaffa resurser, bedriva handel eller utföra andra komplicerade uppgifter som krävs för att delta i DeFi-insatser. Binance heltäckande tjänst gör det möjligt för användare att få generösa online-belöningar utan att behöva ha en plånbok för kedjan.
  • Högre intäkter: avgifterna som krävs för DeFi-insatser är låga. Användare kan få högsta möjliga avkastning på bästa sätt, samtidigt som de bibehåller samma risknivå.

Står Binance för förlusterna om ett kontrakt i kedjan utsätts för en attack vid DeFi-insatser?

Nej. Binance fungerar endast som en plattform för att demonstrera projekt och förse användare med relaterade tjänster, som att få tillgång till tillgångar på DeFi-projekt via en proxy och betala ut intäkter etc. Binance tar inget ansvar för förluster som uppkommit till följd av avtalssäkerhet i kedjan.

När jag har gjort DeFi-insatser, hur beräknas inkomstcykeln?

Teckning i DeFi-insatser stängs under 23:50-00:10 (UTC) dagligen. Ingen ränta ackumuleras på produkter som köpts på teckningsdagen. När medel väl har fördelats till låsta insatser beräknas intäkterna från och med kl. 00:00 (UTC) dagen efter. Perioden för beräkning av minimivinsten är en dag; intäkter för en period som är kortare än en dag ingår inte i vinstfördelningen.

Hur länge behöver jag låsa mina medel för att delta i Defi-insatser?

För närvarande är låsningstiden för ordinarie produkter 1 dag. Pengarna låses upp och returneras till din spotplånbok på T + 1. Eftersom vi stöder fler typer av produkter kommer dock låsningstiderna att variera. Du kan se låsningstiderna för olika produkter från Binance Tjäna.

Om jag löser in i förtid, kan jag ändå få en del av räntan?

Nej, förtida inlösen kommer tyvärr att leda till att det inte blir några räntebaserade inkomster alls. Tillgångarna som satsats är låsta i det smarta avtalet i kedjan, och en inlösen kräver en mer komplicerad manuell drift, inklusive överföringsavgifter på kedjan. Välj lämplig låsningstid när du tecknar dig för DeFi-insatsprodukter.

Varför minskar kapitalbeloppet vid förtida inlösen?

Det finns ingen straffavgift för kapitalbeloppet vid förtida inlösen. Minskningen av kapitalbeloppet görs för att dra av den ränta som betalats ut.
Exempel: Användare A tecknade sig för en 7-dagarsinsats med BNB kl. 9:00 den 9 oktober. Inkomsten kommer att beräknas klockan 8.00 den 10 oktober och användaren kommer att få föregående dags lock-up-inkomst efter klockan 08.00 den 11 oktober i sin Spot plånbok. Om användaren bestämmer sig för att lösa in förskott kl. 16.00 den 12 oktober kommer den betalda inkomsten från de föregående dagarna att dras av från huvudmannen, vilket minskar huvudbeloppet.

Hur lång tid tar det ta ut en insats i förtid?

Förtida inlösen kräver en dag för att låsas upp. Detta beror på att de låsta tillgångarna används för att delta i on-chain-avtalet. Det tar också en viss tid att lösa in och distribuera åtgärder.
Exempel: Användare A löste in en BNB-baserad DeFi-insatsprodukt i förtid kl. 21:00 den 9 oktober. Det tar en dag att låsa upp tillgången. Upplåsningsperioden börjar kl 8:00 den 10 oktober och slutar kl 8:00 den 11 oktober. Därför kommer användaren att få kapitalbeloppet tidigt på morgonen den 11 oktober. Innan du investerar i DeFi-produkter bör du inse att upplåsningstiden är en begränsning, innan du satsar dina tillgångar.