Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
Likviditetsalstring

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Binance Tjäna
Launchpad och launchpool
Binance Pool
Flexibla besparingar
Låsta besparingar
Aktiviteter
Investera automatiskt
BNB-valv
Låst insats
Defi-insats
Likviditetsalstring
Dubbel investering
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT

Binance användaravtal för flytande byte

2021-07-06 17:03
Binance tjänst Flytande byte
Om inte annat anges av Binance och efter att du har slutfört registrerings- och verifieringsprocesserna för ditt Binance-konto, måste du också ingå ett ”Användaravtal för Binance flytande byte” med Binance, samt öppna ett visst Binance flytande byte-konto och/eller slutföra relevanta procedurer innan du kan använda den här tjänsten. Läs och godkänn följande:
A. När du sätter in medel till Binance flytande byte:
a. Användare kan få de hanteringsavgiftsintäkter som genereras av Binance flytande byte-transaktioner
b. I enlighet med reglerna för Binance-plattformen godkänner användare villkorslöst att Binance fördelar och distribuerar hanteringsavgiftsintäkterna från flytande byte-transaktionen på ett rimligt sätt
c. De tillgångar som användarna sätter in kan få tillgång till intäkterna från den hanteringsavgift som genereras av transaktioner på Binance flytande byte. Samtidigt kan de tillgångar som sätts in av användare också få tillgång till den aktuella räntan på den kryptovaluta som sätts in (tillämpas endast när sådan kryptovaluta har relevanta aktuella produkter). Men när priset på en viss valuta fluktuerar kraftigt på marknaden kan de relaterade andelsinnehavarna kanske inte få samma resultat. Därför är det inte riskfritt att sätta in medel och vinster är ingalunda garanterade.
B. När du använder Binance tjänst flytande byte:
a. Innan Binance flytande byte används måste användarna bekräfta andelspriset och erforderlig hanteringsavgift. När transaktionsinstruktionen har meddelats utbyts de digitala valutatillgångarna med tillgångarna i BSwap ("Transaktion"). När transaktionen har genomförts uppdateras användarens konto. För att slutföra transaktionen ska användaren tillåta Binance att tillfälligt kontrollera den digitala valuta som finns i transaktionen
b. Användare samtycker till att betala avgifterna för transaktionen (”hanteringsavgift”) till Binance, och Binance har rätt att när som helst ändra hanteringsavgiften efter eget gottfinnande. Den uppdaterade hanteringsavgiften kommer att gälla för alla försäljnings- och övriga relaterade transaktioner som inträffar efter ikraftträdandedatumet för den ändrade hanteringsavgiften. Användare bemyndigar Binance att dra av alla tillämpliga avgifter från användarnas konton i enlighet med villkoren i detta användaravtal.
C. Användare ska följa relevanta lagar och regler för att säkerställa att källan till de digitala tillgångarna är laglig och kompatibel.
D. Användare ska fullt ut förstå riskerna med investeringar i digitala tillgångar. Det kan bli vinster eller förluster när man använder den här tjänsten och användarna bör vara försiktiga och använda den här tjänsten inom ramen för användarnas ekonomiska kapacitet.
E. Användare samtycker till att all investeringsverksamhet som utförs hos Binance utgör deras verkliga investeringsavsikter och accepterar villkorslöst de möjliga riskerna och fördelarna med deras investeringsbeslut.
F. Binance förbehåller sig rätten att stänga av och avsluta Binance tjänsten flytande byte. Vid behov kan Binance stänga av och avsluta BSwap-tjänsten när som helst.
G. På grund av nätverksförseningar, datorsystemfel och andra force majeure-situationer kan körningen av BSwap-tjänsten försenas, pausas, avbrytas eller vara avvikande. Binance kommer att göra sitt bästa för att säkerställa, men kommer inte att lova, en stabil och effektiv drift av körningssystemet för BSwap-tjänsten. På grund av ovanstående faktorer tar Binance inget ansvar för om slutresultatet för Binance tjänst för flytande byte skiljer sig från användarens förväntningar.