Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
BNB-valv

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Binance Tjäna
Launchpad och launchpool
Binance Pool
Flexibla besparingar
Låsta besparingar
Aktiviteter
Investera automatiskt
BNB-valv
Låst insats
Defi-insats
Likviditetsalstring
Dubbel investering
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT

Hur man använder BNB Valv

2021-03-20 04:45

Vad är BNB Valv?

Instruktionsvideo
BNB Valv är en tjänst med ett klick för dina BNB-innehav. BNB Valv är en kapitalgaranterad investeringsprodukt med ett gränssnitt som är enkelt att använda. Produkten kan hjälpa användare att maximera inkomstpotentialen på sina BNB genom både centraliserad och decentraliserad finansiering genom att integrera olika Binance-produkter i Binance ekosystem. Det gör det också möjligt för BNB-HODLers att maximera avkastningen och få alla fördelar från alla tillgängliga möjligheter. Med bara ett klick på BNB Valv fördelas BNB-innehaven flexibelt till olika produkter för att hjälpa användarna att maximera de potentiella belöningarna!

Varför ska jag använda BNB Valv?

 • Lätt att satsa
 • Utnyttja flera inkomstkällor i Binance ekosystem med bara ett klick
 • Flexibel inlösen när du vill.

Hur beräknas inkomsterna av dessa förmåner?

Daglig inkomst på BNB Valv = nya token belönas från Launchpool + BNB:s flexibla besparingar + DeFi-insatser och mer.
Observera!
 • Du kan se dina BNB Valv-tillgångar och inkomster under [BNB Valv][Min andel]
 • Inkomsten beräknas dagligen och kommer att fördelas till användarens spotkonto
 • BNB-valvets inkomster kommer att börja ackumulera ränta kl. 0:00 (UTC) andra dagen efter insättning, och inkomsten kommer att betalas från tredje dagen
 • Intäkterna från DeFi-insatser eller andra produkter kommer att fördelas utifrån den faktiska inkomsten
 • De BNB-tillgångar som satts in i BNB-valvet kommer att deponeras i flexibla besparingar och är fortfarande berättigade till BNB:s innehavsförmåner från daglig BNB-saldoberäkning, som kryptoregn, Launchpad-innehav, VIP-rättigheter etc.

Vanliga frågor

1. Finns det en maximal teckningsgräns?

Det finns ingen maximigräns.

2. Är BNB Valv en garanterad investering?

Ja det är det.

3. Hur beräknar jag min inkomst?

Daglig inkomst på BNB Valv = nya token belönas från Launchpool + BNB:s flexibla besparingar + DeFi-insatser och mer.
Om en användare till exempel sätter in 100 BNB i BNB:s valv, kommer användaren att få följande tre fördelar:
 • Få spotinkomst på BNB:s flexibla besparingar varje dag baserat på en kvot på 100 BNB
 • Få nya token belönade från Launchpool baserat på kvoten 100 BNB
 • Få inkomster från DeFi-insatser och mer, som till exempel från BSC on-chain-alstring baserat på andelen innehav i BNB-valvet.

4. När och var kan jag kontrollera min inkomst?

Alla belöningar kommer att distribueras till användarens spotplånbok nästa dag.

5. Hur mycket är beräknad årsavkastning för BNB Valv?

Årsavkastningen kommer att justeras efter de faktiska förmånerna och risknivån för BNB flexibla besparingar, DeFi-insatser, Launchpool och framtida potentiella Tjäna-produkter.

6. Kan jag lösa in satsade BNB i förväg?

Ja, inlösentidpunkten är flexibel.

7. Ingår satsade BNB i BNB Valv i mekanismen för saldoberäkning av BNB?

Ja, insatta BNB i BNB Vault ingår i mekanismen för saldoberäkning av BNB och är fortfarande berättigade till BNB:s innehavsförmåner från daglig BNB-saldoberäkning , som kryptoregn, Launchpad-innehav, VIP-rättigheter etc.