Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Futureskontrakt
Strategihandel
USDⓈ-M-futures
COIN-M-futures
Futures-guide
Hedge-läge
Ordertyper
Binance Futures-relaterade program
index
Handelsregler
Tokens med hävstång
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Binance Convert
NFT
VIP

Vad är TWAP-order

2021-10-13 08:41
TWAP (Time-Weighted Average Price, dvs. tidsviktat genomsnittspris) är en algoritmisk handelsstrategi som syftar till att uppnå ett genomsnittligt genomförandepris nära det tidsviktade genomsnittspriset för den av användaren specificerade perioden. En TWAP-strategi används ofta för att minimera en stor orders påverkan på marknaden genom att sprida ut den stora ordern i mindre kvantiteter och genomföra dem med jämna mellanrum efter hand.
TWAP används för att ge ett bättre genomförandepris under följande scenarier:
  • Orderstorleken är större än tillgänglig likviditet i orderboken.
  • Förväntan på en period med hög prisvolatilitet utan någon tydlig upp- eller nedåtgående trend.

Hur man ställer in en TWAP-strategi

1. Gå till Binance Terminskontrakt och klicka på [Strategihandel][TWAP].
2. Du kommer att se ett popup-fönster med en guide. Om du är ny på TWAP rekommenderar vi att du läser den texten innan du skapar din TWAP-strategi.
3. Välj önskad symbol/kontrakt (t.ex. BTCBUSD, ETHBUSD) och ange dina handelsdetaljer: riktning (köp eller sälj), handelsstorlek och genomförandeperiod.
När alla nödvändiga parametrar är inställda klickar du på [Köp/Lång] eller [Sälj/Kort] för att lägga din order.
  • Handelsstorlek: Den totala storleken på den handelstransaktion du väljer att köpa eller sälja. TWAP -strategin kommer att syfta till ett genomförande som fylls upp till denna målinriktade handelsstorlek. Den minsta tillåtna TWAP-strategiens handelsstorlek är satt till motsvarande nominellt belopp på 10 000 USD.
  • Löptid: Välj en målinriktad genomförande period för din TWAP. Den minsta löptiden är 5 minuter och den längsta är 24 timmar.
4. Kontrollera dina orderuppgifter och klicka på [Bekräfta].
Se till att du har en tillräcklig marginalbalans i din terminsplånbok. Din TWAP-strategi kommer att avslutas om någon TWAP-order inte uppfyller marginalkraven.

Hur ser jag mina TWAP-order?

Du kan se dina löpande TWAP-order, inklusive genomsnittligt fyllt pris, strategilängd, strategistatus och total storlek i TWAP-gränssnittet under fliken [Kör] på panelen Strategiöversikt. Du kan också övervaka orderns förlopp i kolumnen [Fylld %] för att kontrollera den aktuella genomförda beloppsprocenten.
Om du vill avsluta en TWAP-order manuellt klickar du på [Avsluta] i kolumnen [Åtgärd].
Om du vill se all TWAP-handelshistorik klickar du på fliken [Historik] på panelen Strategiöversikt.
Fler anmärkningar:
  • TWAP stöder USDⓈ-M-kontrakt och kan användas med läget för multitillgångar.
  • För kvartalsvisa kontrakt måste TWAP-order löpa ut en timme före kontraktets avräkningstid. Om du till exempel skapar en TWAP-order kl. 07.00 med en löptid på fyra timmar, avslutas TWAP-ordern kl. 11.00. Observera att TWAP-strategier kommer att pausa under systemunderhåll och återupptas därefter.
  • Med TWAP kan du göra upp till 10 körningar samtidigt per konto. Du kan lägga flera TWAP-order för samma symbol.
  • Transaktionsinformationen kommer inte att visas förrän alla TWAP-order är fyllda. Endast delvis slutförda order kommer att visas och de visar transaktionsmängd, genomsnittligt transaktionspris och handelsavgift.
  • Det finns ingen garanti att TWAP-order genomförs. Order kommer att fyllas så långt det är möjligt, beroende på marknadens likviditet och volatilitet.
  • Manuell handel, annullering av order eller stängning av positioner på samma kontrakt/symbol i USDⓈ-M-handelsgränssnittet påverkar inte TWAP-orders totala storlek.