Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Spot- & Margin- handel
Marginalhandel

Vad är isolerade marginalhandelspositioner?

Binance
2021-09-22 04:20

Vad är isolerade marginalhandelspositioner?

Isolerade marginalhandelspositioner används för att beräkna kostnad och vinst/förlust för en position i historiska transaktioner. Den isolerade marginalpositionen är inte beroende av beloppet på ditt konto eller ditt lånebeteende. Istället använder den kumulativa data från historiska affärer för handelsparet (långa och korta) för att beräkna. Positionsinformationen räknas om och uppdateras var 5:e minut. Om du till exempel genomför en marginalhandelstransaktion inom de 5 minuter innan systemet gör en omräkning, kommer positionsvärdet och vinst-/förlustberäkningarna att baseras på rådande beräkningar. 

Varför är en beräkning av isolerade marginalhandelspositioner användbar vid handel?

Om du öppnar en lång/kort marginalposition under en serie transaktioner kan beräkningen av positionerna för isolerade marginaler användas för att beräkna genomsnittskostnaden för dina affärer. Det är bekvämt att kontrollera din vinst och förlust och positionsvärde baserat på din historiska handelsaktivitet, så att du kan fatta bättre investeringsbeslut.

Vanliga frågor

1. Hur beräknar jag isolerade marginalhandelspositioner/kumulativa marginalpositioner?
Handelsposition avser beloppet för nettoköpet (lång)/nettoförsäljningen (kort) på en tillgång du handlat i ett särskilt isolerat handelspar sedan du öppnade den initiala positionen.  Om du till exempel öppnat en marginalposition under en serie transaktioner kan du använda den ackumulerade beräkningen för att bestämma din nettopositionstorlek. 
Antag att du öppnat en isolerad marginalposition i BTCUSDT och gjort en serie transaktioner efter din ursprungliga position. Nettoköpsmängden efter varje transaktion är följande:
DatumHandelMängdAckumulerat nettoköp (handelsposition)Riktning
T+1Köp10 BTC10 BTCLång
T+2Sälj7 BTC3 (= 10 - 7) BTCLång
T+3Sälj2 BTC1 (= 3 - 2) BTCLång
T+4Sälj5 BTC-4 (= 1 - 5) BTCKort
T+5Köp4 BTC0 (= -4 + 4) BTCNoll
Vid T+3 kommer du att ha en lång position på 1 BTC.
Vid T+4 har du en kort position på 4 BTC.
Vid T+5 har du ingen position.
*Om du antar att du vid T+3 har en lång position på 1 BTC och håller 1 BTC på ditt marginalkonto, och sedan överfört 1 BTC till ditt spotkonto, dvs ingen BTC av tillgångarna på ditt isolerade marginalkonto, så kommer din handelsposition att fortfarande ha en lång position på 1 BTC.
2. Hur beräknar man självkostnadspriset i isolerade marginalpositioner?
För långa positioner:
Självkostnadspris = ∑ (inköpsmängd * inköpspris)/positionsstorlek (sedan startpositionen öppnades) 
I detta fall kommer alla ytterligare långa positioner efter den ursprungliga positionen att redovisas och beräknas på nytt för att fastställa den nya självkostnadspriset. 
För korta positioner:
Självkostnadspris = ∑ (försäljningsmängd * försäljningspris)/ positionsstorlek (sedan startpositionen öppnades)
I det här fallet kommer eventuella ytterligare korta positioner efter den initiala positionen att redovisas och beräknas för att fastställa det nya självkostnadspriset.
Ett vägt genomsnitt tar hänsyn till mängd och inköpspris för varje handel. Med andra ord, om du köper ytterligare 2 BTC kommer priset du betalar att påverka genomsnittet mer än om du köpt 1 BTC. När en position återgår till noll eller ändrar riktning beräknas självkostnadspriset om. 
För att hjälpa dig att förstå bättre, se följande exempel:
DatumHandelMängdFörsäljningsprisHandelspositionSjälvkostnadspris
T+1Köp1 BTC38 000 USDTLång 1 BTC38 000 USDT
T+2Köp2 BTC40 000 USDTLång 3 BTC
1*38 000+ 2*40 000)/(1+ 2) = 39 333,333333 USDT
(Självkostnadspriset har räknats om när du ackumulerar mer av samma position.)
T+3Sälj1 BTC39 000 USDTLång 2 BTC 
39 333,3333 USDT
(Inga ytterligare transaktioner har skett i samma riktning. Därför förblev positionen och självkostnadspriset oförändrat.)
T+4Sälj3 BTC45 000 USDTKort 1 BTC
45 000 USDT
(Sålde de återstående 2 BTC till 45 000 USDT och initierade en kort på 1 BTC till samma pris.)
3. Vad är rörligt resultat?
Rörligt resultat är den orealiserade vinsten och förlusten av en position beräknad utifrån indexpriset och självkostnadspriset. Formeln för förlig vinst är som sådan:
Lång position rörligt resultat = positionsstorlek × (indexpris - självkostnadspris)
Kort position rörligt resultat = positionsstorlek × (självkostnadspris - indexpris).
Ett exempel:
Lång handel:
Antag att du har en lång 3 BTC-position i det isolerade paret BTCUSDT, och självkostnadspriset är 40 000; indexpriset på BTCUSDT är 50 000. Ditt rörliga resultat blir = 3*(50 000 - 40 000) = 30 000 USDT.
Kort handel:
Om du har en kort 3 BTC-position medan självkostnadspriset och indexpriset förblir oförändrat kommer ditt rörliga resultat att vara = 3*(40 000 - 50 000) = -30 000 USDT
4. Vad är totalresultat?
Totalresultat avser den totala vinsten och förlusten av dina positioner.
Totalresultatet beräknas som = nettoköpsmängd (för alla tidigare affärer) * indexpris - marknadsvärde för nettoköp
*Nettoköpmängd = mängd köporderposition - antal säljpositioner (handelstillgång)
Marknadsvärde för nettoköp = mängden handlade köporder - antalet handlade försäljningsorder (offerttillgång)
*Obs! Resultatberäkningen i marginalorderhistoriken använder också den totala resultatberäkningen. Du kan gå till Marginalorderhistorik och välja en specifik tidsperiod för resultatberäkningen.
Här är till exempel handelsdetaljer för ett isolerat BTCUSDT -par:
DatumHandelMängdFörsäljningspris
T+1Köp10 BTC30 000 USDT
T+2Sälj7 BTC32 000 USDT
T+3Sälj2 BTC33 000 USDT
Antag att det senaste indexpriset på BTCUSDT är 36 000.
Nettoköpsmängd = 10 - 7 + 2 = 5 BTC
Marknadsvärde = 10*30 000 + 2*33 000 - 7*32 000 = 142 000
Summa vinst/förlust = 5*36 000 - 142 000 = 38 000 USDT
5. Vad är realiserat resultat?
Realiserat resultat avser vinst eller förlust av dina genomförda affärer. Det kan beräknas med denna formel:
Realiserat resultat = totalresultat - rörligt resultat
 Vi refererar till tabellen ovan. Antag att det senaste indexpriset på BTCUSDT är 36 000. 
Din positionsstorlek på T+3 blir 5 BTC 
Självkostnadspriset för varje BTC är 10*30 000 + 2*33 000)/12 = 30 500 USDT.
Ditt realiserade resultat är 38 000 - (5*(36 000 - 30 500)) = 10 500 USDT.
Relaterade artiklar
Hur man använder isolerad marginalhandel