Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
Futures-guide

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Futureskontrakt
Strategihandel
USDⓈ-M-futures
COIN-M-futures
Futures-guide
Hedge-läge
Ordertyper
Binance Futures-relaterade program
index
Handelsregler
Alternativ
Tokens med hävstång
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT
VIP

Guide över automatiska parametrar för grafhandel med terminskontrakt

2022-01-26 03:08
Grafhandel är ett strategiskt verktyg för att automatisera köp- och säljorder med förinställda intervall och förinställda prisintervall i Binance Terminskontrakt. Funktionen är utformad för att hjälpa användare att tjäna vinster på små prisfluktuationer eftersom den presterar bäst på volatila och sidomarknader. 
Handlare kan anpassa och ställa in grafparametrar på egen hand för att definiera ett intervall för att utnyttja prisvolatilitet. 
Vi har blivit varse att få användare vet hur man ställer in parametrar för att bygga sin egen grafhandelsstrategi. Av denna anledning tillhandahåller vi rekommenderade parametrar för att förbättra användarupplevelsen och minska inlärningskurvan. De inkluderar lägre prisgräns, övre prisgräns och grafberäkning. 
Med den nya funktionen för automatiska parametrar kommer vem som helst att kunna skapa en grafhandelsstrategi med bara ett klick.

Hur använder man grafhandelns automatiska parametrar? 

1. Klicka på [Strategi handel][Terminskontrakt Graf] i det övre vänstra hörnet i handelsgränssnittet för Binance Terminskontrakt.
2. Navigera till höger sidofält i grafhandelsgränssnittet för terminer. På fliken [Auto], verifiera de rekommenderade parametrarna och ställ in din [Initiala marginal]
3. När du har bestämt hur mycket marginal som du vill allokera till din grafhandelsstrategi, klicka på [Skapa] och bekräfta grafordern så att systemet automatiskt lägger köp- eller säljorder utifrån de förinställda priserna. Det är värt att notera att de rekommenderade parametrarna är inställda i neutral riktning och i aritmetiskt läge som standard. 
Var medveten om att funktionen för automatiska parametrar inte kommer att fungera när det inte finns tillräckligt med handelshistorik för en given tillgång. Under sådana omständigheter måste du ställa in parametrarna manuellt enligt beskrivningen här eller klicka på [Kopiera parametrar till manuella inställningar] för att ändra det nedre priset, det övre priset och grafsiffran. 
Hur beräknas autoparametrar?

Övre och nedre pris

  • Övre band = MA + bbm * standardavvikelse
  • Nedre band = MA - bbm * standardavvikelse


 Grafsiffra

Grafsiffra = (graf_upper_limit - graf_lower_limit)/ATR
*Average True Range (ATR) (genomsnittligt verkligt intervall) för de senaste fördefinierade timmarna för den valda symbolen
Riskvarning: Grafhandel som ett strategiskt handelsverktyg ska inte betraktas som ett finansiellt råd eller ett investeringsråd från Binance. Grafhandel används efter eget gottfinnande och på egen risk. Binance kommer inte att vara ansuvarigt gentemot dig för eventuella förluster som kan uppstå från din användning av funktionen. D rekommenderas läsa och sätta dig in i grafhandelshandledningen och göra en riskkontroll och bedriva en rationell handel inom ramen för din ekonomiska kapacitet. För fullständig ansvarsfriskrivning avseende strategihandel, se här.