Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Finans
Binance Pay

Hur man använder Kryptobox och vanliga frågor

Binance
2021-06-03 03:55

Vad är en kryptobox?

KryptoBox är en ny funktion i Binance Betala med vilken du kan skicka roliga kryptopresenter till dina vänner. Du kan skapa en Kryptobox och dela den med en grupp vänner. När de ska ta emot gåvorna med boxkoden i Binance-appen får de ett slumpmässigt belopp av den krypto du lägger in i boxen.

Hur skapar jag en Kryptobox?

1. Logga in i Binance-appen och klicka på [Betala] – [KryptoBox] – [Skapa] – [Skapa nu].
2. Ange det totala antalet boxar, antalet gåvor och presentönskningar. Klicka på [Fortsätt]
Kontrollera betalningsuppgifterna och klicka på [Bekräfta].
4. Ange betalningens pinkod för att bekräfta betalningen.
5. En boxkod genereras för din Kryptobox. Du kan dela rutan med dina vänner genom att klicka på [Kopiera kod], [Dela bild] eller [Spara bild]. Dina vänner kan sedan ta emot din Kryptobox med Binance-appen.
Dela din boxkod privat med dina avsedda mottagare, eftersom alla med koden kan använda den för att ta emot din presentbox.

Hur tar jag emot en kryptobox?

1. Logga in i Binance-appen och klicka på [Betala] – [KryptoBox] – [Ta emot].Ange boxkoden och klicka på [Ta emot nu].
2. Klicka på [Öppna] för att ta emot Kryptoboxen.
3. Du kommer att se mängden krypto som begärs ut från din box. Den utkrävda krypton krediteras saldot i din betalplånbok.
Observera! 
1. En tidsgräns kommer att införas för att ta emot Kryptoboxar om du överskrider de maximala felkodsförsöken. Se till att boxkoden du angett är korrekt.
2. Det är inte tillåtet för en användare att göra flera anspråk på samma Kryptobox.
3. Du kommer inte att kunna göra anspråk på en Kryptobox när den har lösts in helt.
4. Av säkerhetsskäl kommer ditt konto att vara låst i 5 timmar efter tio på varandra följande felförsök att ange boxkoder. När ditt konto spärras kan du inte ta emot några Kryptoboxar.

Kommer Kryptoboxen att löpa ut?

Kryptoboxar är giltiga i 24 timmar. Alla återstående gåvor som inte begärs kommer att returneras till boxägarens Plånbok efter 24 timmar.

Kan jag konvertera den mottagna krypton till fiatvaluta?

Krypto du fått från Kryptoboxen kommer att krediteras din betalplånbok hos Binance. Du kan överföra tillgångarna till din fiat- och spotplånbok och ta ut pengar via tillgängliga fiatalternativ för ditt land. 
Observera att om du delar koden till din Kryptobox till dina vänner offentligt, till exempel på sociala medieplattformar, är det möjligt att personer du inte känner också kommer att ha tillgång till koden och ta emot din Kryptobox. Därför ska du endast dela med dig av boxkoden till dina planerade mottagare.  

Ansvarsfriskrivning

Binance förbehåller sig all rätt att stoppa Kryptoboxaktiviteter, skicka tillbaka pengar till skaparen och förbjuda användare om de befinns vara inblandade i kontroversiella aktiviteter.
(* För att underlätta användarnas förståelse kan ansvarsfriskrivningen översättas till olika språk. Om översättningar till olika språk skulle skilja sig från varandra ska den engelska versionen ha företräde.)
Relaterade artiklar
Vad är Binance Betalning