Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
P2P-handlar- och användarhantering

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
P2P-handel
Kom igång med P2P
P2P FAQ-center
P2P-handlar- och användarhantering
P2P-säkerhet och efterlevnad
Kredit-/betalkort
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT

Handelsriktlinjer för Binance P2P

2021-07-02 02:59
Reglerna som beskrivs här är endast tillämpliga på dem som inte handlar med CN
Bästa P2P-handlare på Binance!
För att skapa en rättvis, säker och pålitlig handelsmiljö för användarna av Binance P2P-plattform måste handlare följa följande principer:

Allmänna principer

 • Var ärlig, artig och rättvis.
 • Ta ansvar för dina annonser, bekräfta pris och mängd före publicering.
 • Gör alltid betalningar, släpp krypto och svara användare i tid. Acceptera endast betalningar enligt de metoder du annonserar och de som är tillgängliga på Binance.
 • Avbryt INTE order godtyckligt och överklaga inte på ett uppsåtligt sätt, kontakta användare direkt innan du överklagar.
 • Inkludera INTE ”Binance” , lokala banknamn, betalningsmetodens namn eller några känsliga ord i ditt smeknamn.
 • Vi har inga officiella representanter på alla övriga sociala medie- eller meddelandeappar utom Telegram, så var försiktig om någon kontaktar dig och hävdar att de kommer från Binance på andra plattformar.
 • Telegram-gruppen har endast enkelriktad kommunikation (för att vårt Binance P2P-team endast ska kontakta handlare) och handlare kommer inte att få snabb support i Telegram-grupperna.
 • Vårt P2P-e-post (p2p@binance.com) stöder inte någon form av förfrågningar.
Viktig anmärkning: Avgiftssystemet gäller från 2021-07-01 00:00 UTC. 
 • Med det nya avgiftssystemet kommer Binance P2P att ha 0 avgifter för köpare som köper eller säljer kryptovalutor genom att lägga en order utifrån befintliga annonser på P2P-plattformen, samtidigt som transaktionsavgifter tas ut för makers som publicerar handelsannonser. Avgiftssatserna varierar från 0 procent till 0,35 procent, beroende på fiatmarknader och handelspar.
 • Binance lanserar också en P2P-kampanj för handlare, där alla Binance P2P-handlare kan få 20 % rabatt på handelsavgifter tills vidare.
 • Exklusiv support för handlare: kontakta Binance chatt för hjälp.

Handelsprinciper

Ⅰ Betalning och mottagande av medel
1. Binance kräver att kontoinnehavarens namn på den betalningsmetod du använder överensstämmer med det namn du använt i Binance identitetsverifiering. Om ditt namn inte är identiskt med ditt ID eller pass, kontakta Binance chatt för hjälp.
2. Om motpartens bankkontouppgifter inte stämmer överens med dennes verifierade namn på plattformen, bör du vägra att skicka kryptovalutan och göra en återbetalning till köparen.  Alla avgifter som debiteras med betalningsmetoden under återbetalningsprocessen ska täckas av köparen.  Dessutom rekommenderar vi starkt att du rapporterar den ordern till oss via Binance chatt (P2P-handlare – Rapportera bedrägerier).
3. När motparten använder ett icke-autentiserat konto för att ta emot betalningen kan handlare avbryta ordern. Dessutom rekommenderar vi starkt att du rapporterar den ordern till oss via Binance chatt (P2P-handlare – Rapportera bedrägerier).
4. Du uppmanas att be om ytterligare identitetsverifiering av användarna. Användare har dock rätt att vägra att samarbeta. Om användarna vägrar att tillhandahålla ytterligare information, ska du avsluta affären genom att återbetala pengarna, annullera ordern direkt eller be kundtjänst hjälpa till att avbryta ordern.
Ⅱ Säkerhet för tillgångar
1. Handlare får inte delta i några former av transaktioner som involverar olagliga medel.
2. När användaren klagar på att bankkortet är spärrat efter att ha mottagit betalning från säljaren, måste säljaren aktivt samarbeta med Binance personal för att tillhandahålla bevis. Om handlarens bankkonto är spärrat på grund av motpartens fel, ska handlaren kontakta lokal polis omedelbart och be polisen att direkt skicka ett e-postmeddelande till case@binance.com.
Kontakta oss genom att skicka en förfrågan till vårt system för brottsbekämpande  förfrågningar till den officiella e-postadressen och bifoga följande dokumentation: 
A. Foto, namn, adress och telefon till utredaren.
B. Det är nödvändigt att utfärda ett officiellt hjälpdokument med en officiell stämpel
C. Brevet bör ange vilken information Binance behöver tillhandahålla för att samarbeta i utredningen (som tillhandahållande av kontoinformation som motsvarar xxx-adressen, information om faktiska namn, telefonnummer etc.) och Binance kommer att följa lagen fullt ut efter att ha fått ovannämnda dokument. 
3. Om olagliga digitala tillgångar eller olagliga medel som kommer från säljaren inkommer till Binance, vilket leder till juridiska risker och förlust av tillgångar för Binance och användare, har Binance rätt att diskvalificera en sådan handlare, förbjuda all hans verksamhet och konfiskera insättningen.
Ⅲ Driftsregler
1. Läs handelsportalens handledning noggrant.
2. Du uppmanas att inte handla med användare utanför plattformen. Om du handlar med användare privat har inte plattformen något ansvar för eventuella förluster. Du bör inte ange några personliga kontakter (sociala nätverk, meddelandeappar) i annonserna, varken i handelsvillkoren eller i automatsvaret.
3. Efter att betalningen har slutförts och om ingen krypto tas emot efter 15 minuter, ska du kontakta motparten direkt. Om du inte får något svar, klicka på [Överklaga] och invänta supporten hos Binance P2P-personal. 
4. Du får inte göra en överföring med ett litet belopp till användarens bankkonto som ett test utan användarens samtycke.
5. Du är begränsad till att publicera 2 onlineannonser med samma riktning/samma kryptopar:
Ordertyp (köp eller sälj)
USDT
BTC
ETH
BNB
BUSD
RUB/UAH/NGN/BIDR
per fiat
2
2
2
2
2
2
5.1. För Ryssland, Ukraina, Indien, Kanada och alla latinamerikanska fiat-marknader kan du endast lägga upp en onlineannons med samma riktning/samma kryptopar, om en av följande parametrar för den andra annonsen är densamma: pris, betalningsmetoder, annonsens totala orderbelopp och ordergränser.
5.1.1 Om du skulle lägga upp 2 onlineannonser med samma riktning/samma kryptopar bör prisskillnaden för annonserna vara > eller = 1 % mellan annonserna.
6. Du får inte lägga upp länkar till tredjepartsresurser i avsnittet ”anmärkningar” eller ”autosvar”, särskilt inte med länkar till andra börs-/P2P-/ OTC-plattformar.
7. Vi kan utan föregående meddelande dölja eller stänga ned din annons om du bryter mot riktlinjerna för handel. Dina annonser kan också döljas om de omfattas av dessa villkor.
Ⅳ Diskvalificering
Du kan bli diskvalificerad om något av följande villkor finns:
1. Du samarbetar inte med vår kundsupport vid behandling av överklagandeordern eller vid försening av handelsprocessen. 
2. Du tar ut extra avgifter eller provision till användaren i någon form.
3. Du kontaktar användaren för att utföra transaktioner utanför Binance-plattformen.
4. Du läcker användarens namn, kontaktinformation, adress och annan relaterad information.
5. Du sprider negativ information som påverkar Binance.
6. Du får en fördel genom orättvis konkurrens. 
7. Du använder mer än ett handelskonto (flera konton) för att dra nytta av handel eller blockera tillgångar från andra handlare.
8. Du får mycket negativ feedback från andra användare.
* Detaljerade regler för handelshantering
Typer
Beteende
Första gången
(per månad)
2+
(per månad)
Överträdelse avseende betalning och mottagande av medelSäljaren använder ett konto som inte överensstämmer med det verifierade namnet på plattformskontot, men säljaren betalar inte tillbaka till användaren och användaren överklagar.
Varning
Diskvalificering
Bankkontot som tillhandahålls av säljaren för att ta emot betalning är onormalt och en fungerande betalningsmetod tillhandahålls inte i tid, varför användaren inte kan slutföra betalningen och överklagar.
Varning
Diskvalificering
Säljaren klickar på [Överförd, meddela säljaren] innan betalningen slutförs och användaren överklagar.
Varning
Diskvalificering
Säljaren betalar med konton som är oförenliga med det verifierade namnet på plattformen och användaren överklagar.
Handel förbjuds i 1 vecka
Diskvalificering
Typer
Beteende
2 månader i följd
Bedömningsvärdena har inte uppfyllt kraven Den genomsnittliga frisläppningstiden och betaltiden är under genomsnittet för de senaste 30 dagarna.
Kan diskvalificeras

Ordergraden ligger under genomsnittet de senaste 30 dagarna
Kan diskvalificeras

Överklagandegrad ≥ 5 % (överklagandegrad =   antalet klagomål/totalt antal matchade order)Diskvalificering
Handlaren har inte slutfört några order två veckor i rad.Diskvalificering
Typer
Beteende
Hantering
Riskkontroll utlöst Efter att ha verifierats av kundsupporten har användarens bankkort spärrats på grund av säljarens betalning och på grund av att säljaren inte kunnat tillhandahålla ett kontoutdrag inom angiven tidsramAnnonsen har tagits bort och alla handelsaktiviteter förbjuds tills utredningen är genomförd.
Avvikelsen har upptäckts av vårt riskkontrollsystem och handlaren vägrar att samarbeta eller samarbetar inte aktivt med plattformen för en utredning.Diskvalificering 
Vår riskkontroll har upptäckt att säljaren använder andra konton för att avsiktligt tvätta transaktioner och blockera andra säljares annonser Diskvalificering