Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Krypto-derivat
Tokens med hävstång
Guider för Tokens med hävstång

Hur du tecknar eller löser in Binance hävstångstoken

Binance
2021-06-21 02:53
1. Du kan när som helst prenumerera eller lösa in Binance hävstångstoken i USDT. För att lösa in, gå till [Binance hävstångstoken]. Klicka på [Prenumerera] eller [Lös in].
2. Ange mängden hävstångstoken du vill teckna eller lösa in. Klicka på [Bekräfta] för att slutföra prenumerationen eller inlösenprocessen.
mceclip1.png
Dessa hävstångstoken löses in i USDT. Du kan kontrollera de inlösta medlen i din spotplånbok.
Anmärkning:
  • Den dagliga totala tecknings- eller inlösengränsen för varje hävstångstoken kan variera beroende på rådande marknadsförhållanden.
  • Användare kan teckna eller lösa in varje hävstångstoken upp till det dagliga taket per konto när som helst utom under ombalansering. Beloppet kan dock variera beroende på rådande marknadsförhållanden. Se handelsregler för Binance hävstångstoken för gränsningen för teckning och inlösen.
  • Teckning och inlösen är i allmänhet dyrare än att sälja sina hävstångstoken på spotmarknaden och det rekommenderas inte under normala handelstider.
  • Användare får inte lösa in token medan medlen ombalanseras.
Relaterade artiklar
Vad är Binance hävstångstoken?