Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Krypto-derivat
Tokens med hävstång
Guider för Tokens med hävstång

Vad är ombalansering av Binance hävstångstoken

Binance
2021-06-21 02:37
Ombalansering är en process där hävstångstoken ökar eller minskar terminspositionerna i den underliggande tillgången för att uppnå målhävstången. När priset på den underliggande tillgången stiger kommer det att tas fler positioner. På samma sätt kommer positionerna att minskas om priserna går ner.

Binance mekanism för ombalansering av hävstångstoken

Binance hävstångstoken (BLVT) ombalanserar endast på behovsbasis. BLVT är utformade för att maximera korrelationen med den underliggande tillgången och är oförutsägbara att ombalansera för att minska sårbarheten i taktiken med handel före kund. Till skillnad från konventionella hävstångstoken (hanteras inte av Binance) har Binance hävstångstoken inte ett konstant hävstångsmått. I stället upprätthåller Binance hävstångstoken en rörlig hävstångseffekt och ombalanserar endast under extrema marknadsrörelser.
Ombalanseringen av positioner för Binance hävstångstoken styrs av Binance egna algoritmer. Ombalanseringsmekanismen är utformad för att skydda användarna från den långsiktiga, skadliga effekten av traditionella hävstångstoken, samtidigt som de viktigaste egenskaperna hos en hävstångsprodukt bibehålls, vilket gör det möjligt för användare att få hävstångsrelaterade terminspositioner utan att oroa sig för likvidationsrisk och det praktiska att hantera en hävstångsposition.

Hur ombalanseras Binance hävstångstoken?

Binance hävstångstoken har en rad målhävstänger från 1,25x till 4x. Den verkliga målhävstångsnivån förändras ständigt och döljs från yttre observation.Både tidpunkten för ombalanseringen och ombalanseringens målhävstång visas inte för observatörer eller algoritmer, vilket gör det mycket svårare att gissa framtida handel och föregå den. Tokeninfosidan visar alltid den "realiserade" målhävstången efter ombalanseringen.
mceclip1.png
Anmärkning:
 • Faktisk hävstångsgrad är den algoritmens faktiska hävstångsgrad. Den verkliga hävstångsgraden förändras när graden av terminspositioner (nominellt värde) mot storleken på kapitalet förändras.
 • Målhävstångsgraden bestäms av algoritmen vid en ombalansering. Det kommer alltid att ligga mellan 1,25–4x, men det exakta antalet kommer att vara konfidentiellt. Målhävstångsgraden på tokeninfosidan är den realiserade målhävstången efter en ombalansering. Observera dock att den verkliga hävstången kan fluktuera utanför målområdet vid extrema marknadsrörelser.
 • Användare får inte lösa in token när medlen ombalanseras.
När den verkliga hävstångsnivån ligger utanför målhävstångsområdet (1,25x–4x) kommer Binance hävstångstoken att ombalanseras för att hålla sig inom målhävstångsområdet. Informationen om ombalansering, som en förändring av korg och hävstångsnivå, kommer att visas på Binance hävstångstokensidan efter ombalanseringen av hävstångstoken. Användarna kommer också att se en historik över alla ombalanseringar på den ovan nämnda sidan.
mceclip0.png
När det löpande terminspriset stiger kommer den verkliga hävstångsnivån att minska. Om den verkliga hävstångsnivån sjunker till 1,25 och lägre, kommer Binance hävstångstoken att ombalanseras. Algoritmen kommer att köpa ytterligare positioner för att öka den verkliga hävstångsnivån så att den verkliga hävstångsnivån ligger inom målhävstångsområdet. Ombalanseringen fungerar tvärtom när priset sjunker.
Exemplet nedan illustrerar hur ombalanseringsmekanismen fungerar när det löpande terminspriset stiger:
 1. Binance hävstångstoken har en kapitalstorlek på 100 miljoner USD och en total terminsposition på 180 miljoner USD i korgen initialt. Den verkliga hävstångsgraden är 1,8 gånger.
 2. När BTCUSDT:s löpande terminspris stiger med 5 procent kommer värdet av terminspositionerna att öka med 9 miljoner USD till 189 miljoner USD. Dessa hävstångstoken kommer att öka 9 miljoner USD och kapitalet storlek kommer att öka till 109 miljoner USD. Den verkliga hävstångsgraden minskar till 1,73 gånger. Detta utlöser emellertid inte en ombalansering eftersom den verkliga hävstångsgraden ligger inom målhävstångsområdet 1,25x–4x.
 3. När det löpande BTCUSDT-terminspriset ökar med ytterligare 120 procent kommer terminspositionerna att öka med 226,8 miljoner USD till 415,8 miljoner USD. Som ett resultat kommer hävstångstoken att öka 226,8 miljoner USD i värde och kapitalet storlek kommer att öka till 335,8 miljoner USD. Den verkliga hävstångsgraden är 1,238 gånger.
 4. Eftersom den verkliga hävstångsgraden är lägre än 1,25 gånger (utanför målhävståndsområdet) kommer en ombalansering att ske. Algoritmen kommer att köpa ytterligare terminspositioner för att öka den verkliga hävstångsnivån. Detta säkerställer att hävstångsnivån ligger inom målet för hävstångsområdet. Algoritmen kommer att avgöra den ombalanserade hävstångsnivån. Om algoritmen vill balansera om från 1,238x till 1,7x kommer algoritmen att köpa ytterligare terminspositioner på 155,06 miljoner USD, vilket ökar de totala terminspositionerna till 570,86 miljoner USD, vilket är 1,7x av kapitalstorleken.
Sammanfattning
 • Binance hävstångstoken ombalanserar endast efter behov. Det görs speciellt under extrema marknadsrörelser.
 • Stora prisflhuktuationer gör att den verkliga hävstångsgraden ligger utanför målhävstångsområdet (1,25x–4x), vilket utlöser ombalanseringen.
 • Algoritmen kommer att avgöra vilken målhävstång som ska ombalanseras genom att öka eller minska terminspositionerna beroende på målhävstångens riktning.
 • När ombalanseringen är klar visas målhävstångsgraden och ombalanseringstiden kommer att visas på sidan för Binance hävstångstoken.
Relaterade artiklar
Vad är Binance hävstångstoken?