Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Krypto-derivat
Alternativ
Binance-alternativ

En översikt över optionskontrakt

Binance
2021-10-13 01:51
Videovägledning

Vad är en option?

En option är ett finansiellt instrument som gör det möjligt för handlare att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris, antingen före eller vid ett visst datum. Optioner kan baseras på ett brett spektrum av underliggande tillgångar, däribland aktier, råvaror, index, valutor, kryptovalutor och till och med en annan derivatprodukt. Syftet med optionshandel är att säkra riskerna på befintliga positioner eller för spekulation.

Typer av optioner

Det finns två grundläggande typer av optioner: köpoptioner och säljoptioner. Köpoptioner gör det möjligt för kontraktshandlare att köpa den underliggande tillgången, medan säljoptioner gör det möjligt för kontraktsägaren att sälja den underliggande tillgången. En handlare kan köpa en köpoption med en förväntan på att den kommer att stiga i värde i framtiden. Omvänt köper en handlare en säljoption med en förväntan på att priset på den underliggande tillgången kommer att sjunka i framtiden.
Optioner kategoriseras dessutom enligt den amerikanska och den europeiska stilen baserat på de datum då optionerna kan lösas in. Optioner enligt amerikansk stil gör det möjligt för handlare att lösa in optionerna när som helst före och inklusive på optionernas utgångsdatum, medan optioner enligt europeisk stil endast kan lösas in på utgångsdatumet.

Kontraktsspecifikationer för optioner

Underliggande tillgångDen säkerhet på vilken ett optionskontrakt baseras
KontraktsstorlekOptionskontraktets storlek avser beloppet för den underliggande tillgången
InlösenprisDetta kallas även lösenpriset. Det är det pris till vilket handlare kan köpa eller sälja den underliggande tillgången när optionerna löses in
PremieDet pris till vilket handlare köper optionerna
UtgångsdatumDen sista dag då optionerna är giltiga, vilket innebär att handlare kan lösa in optioner på eller före den dagen
InlösenstilDe datum då optionen kan lösas in, antingen amerikanska eller europeiska optioner
Om du vill läsa mer om optioner besöker du Vad är optionsavtal?.
Relaterade artiklar
Vad är Binance optioner