Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Köp krypto (Fiat/P2P)
P2P-handel
P2P-handlar- och användarhantering

P2P-regler för överklagande

Binance
2021-04-07 08:42
* Denna regel gäller för handel i andra valutor än CNY
Köpares överklagan
1. Order avbruten:
 • Om orderns tidsgräns överskrids och automatiskt annulleras av systemet men köparen fortfarande slutför betalningen offline eller om ordern annullerats av misstag efter att köparen slutfört betalningen, kommer Binance kundtjänstpersonal att kontakta säljaren för återbetalning efter bästa förmåga. Om säljaren vägrar att återbetala är Binance inte ansvarig för eventuella förluster till följd av transaktionen. Binance förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte samarbetar under processen.
2. Betalningsbelopp och orderbelopp matchar inte:
 • Om det faktiska beloppet som betalats av köparen är större än orderbeloppet och köparen klickade på knappen "Markera som betald och överförd nästa" kommer Binance kundtjänstpersonal att kontakta säljaren för återbetalning. Om säljaren vägrar att återbetala är står köparen som ansvarig för förlusten av medel. Binance förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte samarbetar under processen.
3. Säljaren har inte släppt kryptotillgången i tid:
 • Om säljaren inte släppt krypton inom mer än 15 minuter efter att köparen genomfört betalningen med realtidsbetalningsmetoden kommer Binance kundtjänstpersonal att kontakta säljaren för att denne ska släppa kryptotillgången. Om säljaren inte svarar inom en viss tidsram kommer Binance kundtjänstagent att frigiva krypton.
 • Om köparen använt den omedelbara betalningsmetoden för att genomföra betalningen så att säljaren inte kan ta emot betalningen i tid, kommer Binance kundtjänstpersonal att kontakta säljaren och be denne att släppa kryptotillgången inom två arbetsdagar. Om betalningen inte mottagits inom den föreskrivna tidsgränsen måste säljaren kontakta kundtjänst i tid för en dialog. Om säljaren inte har kontaktat oss kommer det att betraktas som att betalningen har mottagits. Binance kundtjänstombud tvingar ett frisläppande av kryptotillgången.
4. Köparen har betalat ett korrekt belopp från sitt betalkonto (innehavarens namn matchat det KYC-verifierade namnet), men säljaren är inte villig att släppa kryptotillgången och försöker genomföra affären till ett högre pris.
 •  Förutom fall där priset är onormalt lågt (-10 % marknadspris) kommer ordern att släppas manuellt av kundtjänst.
5. Köparen utelämnade det särskilda meddelandet när denne överförde pengarna och säljaren har inte släppt kryptotillgången:
 • Om köparen har nämnt ord som "Digital valuta, C2C/P2P, Binance, BTC etc." eller någon annan relaterad känslig information i betalningskommentaren vid överföring av pengarna (även om säljaren redan har angett i sina villkor att sådant inte ska anges), kommer Binance kundtjänstpersonal att kontakta säljaren för att antingen släppa kryptotillgången eller för en återbetalning. Alla avgifter som debiteras med betalningsmetoden under återbetalningen ska täckas av köparen.
6. Stötande språk:
 • Två parter har använt ett stötande språk under dialogen och om endera parten fått ett klagomål två gånger eller fler kommer en del av användarens kontofunktioner att tillfälligt stängas av.
Säljares överklagande
1. Köparen har klickat på "Markera som betald" eller "Överförd, nästa"
 • Om köparen inte betalat och köparen inte tillhandahållit bevis för betalning eller inte kan nås inom en viss tidsram till säljarens fördel, kommer Binance kundtjänstpersonal att annullera beställningen. Om order avbrutits på grund av bristande betalning tre gånger eller mer kommer en del av användarens kontofunktioner att avbrytas.
 • Om köparen betalat men säljaren inte fått betalningen, kommer Binance kundtjänstombud att kontakta säljaren för att denne ska släppa kryptotillgången inom två arbetsdagar. Om krypton inte har släppts inom den föreskrivna tiden kommer Binance kundtjänst att tvångssläppa krypton. Om krypton inte kan släppas normalt, måste säljaren kontakta kundtjänst. Om säljaren inte har tagit kontakt kommer det att betraktas som att betalning har mottagits.
2.Den verifierade informationen eller det betalade beloppet matchar inte:
 • Om köparen överfört pengar till säljarens andra betalningskonto eller någon annans betalningskonto och inte använt säljarens tillhandahållna betalningsinformation för att göra en betalning, bär köparen risken att överföra till fel konto och återbetalning garanteras inte. Om Binance hittar en sådan upprepad trend med felaktiga betalningar kommer kundtjänst att stänga av köparens konto i 30 dagar. 
 • Betalningskontot och verifierad information stämmer inte överens: om köparens betalkonto (till exempel innehavarens namn på köparens bankkort) inte överensstämmer med KYC-namnet (verifierat) på Binance P2P, kommer köparens P2P-funktion att stängas av i 15 dagar på grund av överträdelse av Binance P2P-transaktionsregler. I det här fallet kommer krypton inte att släppas av Binance P2P omedelbart, utan säljaren kommer att uppmanas att återbetala hela beloppet och beställningen kommer att annulleras efter att återbetalningsbeviset har lämnats in av säljaren och bekräftats av köparen. Eventuella avgifter som debiteras med vald betalningsmetod ska täckas av köparen. 
 • Om köparen har betalat men beloppet är mindre än orderbeloppet kommer köparen att bli ombedd att betala det återstående beloppet inom en viss tidsram. Alla avgifter som debiteras med betalningsmetoden ska täckas av köparen. Om köparen inte svarar i tid eller vägrar att betala det återstående beloppet kommer säljaren att bli ombedd att återbetala de pengar denne fått. Binance förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte samarbetar under processen. Alla andra förluster är köparens ansvar.
Om det faktiska beloppet som betalats av köparen är mindre än orderbeloppet men säljaren har släppt kryptotillgången innan denne mottagit tillräcklig betalning, kommer Binance kundtjänstpersonal att kontakta köparen och be köparen att betala resterande belopp. Om säljaren vägrar att betala tillbaka är köparen ansvarig för förlusten. Binance förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte samarbetar under processen.
3. Släppt kryptotillgången innan betalningen mottagits: säljaren har int bekräftat att denne fått betalningen och har släppt kryptotillgången innan betalningen mottagits:
 • Säljaren ska kontakta kundtjänst genom att skapa ett ärende. I fall där köparen inte är lyhörd eller vägrar att samarbeta kan säljaren polisanmäla ärendet.
 • Säljaren tar ansvar för att släppa krypton tidigare. Plattformen (Binance P2P) kan inte garantera att medlen kommer att kunna återvinnas.
4. Stötande språk:
 • Två parter har använt ett stötande språk under dialogen och om endera parten fått ett klagomål två gånger eller fler kommer en del av användarens kontofunktioner att tillfälligt stängas av.
Relaterade artiklar
Handelsriktlinjer för Binance P2P