Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Krypto-derivat
Futureskontrakt
Futures-guide

Hur man justerar marginalbalansen i tvär-/isolerade marginallägen

Binance
2021-07-14 02:23
1. I läget isolerad marginal kan du justera den marginalbalans som tilldelats din position på fliken [Positioner]. Klicka på ikonen [Redigera] för att justera marginalbalansen.
2. Ange beloppet du vill lägga till eller ta bort. Klicka sedan på [Bekräfta].
mceclip1.png

Beräkningar av maximal tilläggningsbar/borttagbar marginal i lägen för tvärmarginal och isolerad marginal

Tvärmarginalläge:

Följande beräkningar är det maximala uttagsbeloppet i tvärmarginalläge. De två formlerna gäller när ditt plånbokssaldo inte har några gåvopengar eller inte har använt tvärgående säkerhet:
  • crossWalletBalance – ∑ isolerad öppen order initial marginal – tvärpositionens underhållsmarginal
För plånböcker med orealiserade vinster eller förluster får det maximala uttagsbeloppet inte överstiga följande formel:
  • crossWalletBalance + ∑ tvärgående orealiserat resultat - ∑ tvärgående initial marginal - ∑ isolerad initial marginal för öppen order

Isolerat marginal-läge:

Följande är beräkningar för maximal tilläggsbar och maximal borttagningsbar marginal:

USDⓈ-marginaliserade kontrakt

FältBeräkning
Max. tilläggsbart belopp till isolerad marginalmin. (crossWalletBalance - ∑ isolerad öppen order initial marginal - ∑ tvärposition MM, tillgänglig för order)
Max. borttagbart från isolerad marginalmax. (0, min. (isolatedWalletBalance - isolatedPosition MM, isolatedWalletBalance + storlek * (märkpris - teckningspris) - märkpris * abs (storlek) * IMR))

Myntmarginaliserade kontrakt

FältBeräkning
Max. tilläggsbart belopp till isolerad marginalmin. (crossWalletBalance - ∑ isolerad öppen order initial marginal - ∑ tvärposition MM, tillgänglig för order)
Max. borttagbart från isolerad marginalmax. (0 , min. (isolatedWalletBalance - isolatedPosition MM, isolatedWalletBalance + storlek * contractSize * (1/teckningspris - 1/märkpris) - abs (storlek) * contractSize * IMR/märkpris)
Relaterade artiklar
Hur man öppnar ett Binance terminskonto