Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Spot- & Margin- handel
Marginalhandel

Binance marginalnivå och marginalinlösen

Binance
2021-07-22 07:19
Med marginalhandel kan du lägga till hävstång i dina positioner för att öka dina potentiella intäkter och vinster. Binance använder marginalnivån för att utvärdera risknivån för ditt marginalkonto.

1. Marginalnivå för tvärmarginal

1.1 Användare som deltar i marginallån kan använda nettotillgångarna i sina tvärmarginalkonton som säkerhet, och de digitala tillgångarna i andra konton ingår inte i marginalen för handel med tvärmarginal.
1.2 Marginalnivån för ett tvärmarginalkonto = totalt tillgångsvärde för ett tvärmarginalkonto/(totala skulder + utestående ränta), där:
Totalt tillgångsvärde för ett tvärmarginalkonto = aktuellt totalt marknadsvärde för alla digitala tillgångar på tvärmarginalkontot
Totala skulder = aktuellt totalt marknadsvärde för alla utestående marginallån på tvärmarginalkontot
Utestående ränta = belopp för varje marginallån * antalet timmar som lånetid vid beräkningstidpunkten * timränta - avdrag/betald ränta.
1.3 Marginalnivå och relaterad transaktion
  • Hävstång 3x
När marginalnivån > 2 kan du handla och låna och överföra tillgångar till spotplånboken
När 1,5 < marginalnivån ≤ 2 kan du handla och låna, men du kan inte överföra pengar från ditt marginalkonto
När 1,3 < marginalnivån ≤ 1,5 kan du handla, men du kan inte låna, inte överföra pengar från ditt marginalkonto
När 1,1 < marginalnivån ≤ 1,3 utlöses en marginalinlösen och du kommer att få ett meddelande via e-post, SMS och webbplatsen för att informera dig om att lägga till mer säkerhet (överföring i fler säkerhetstillgångar) för att undvika likvidation. Efter den första aviseringen får du aviseringen var 24:e timme.
När marginalnivån ≤ 1,1 aktiveras likvidationsmotorn och alla dina tillgångar kommer att likvideras för att betala tillbaka ränta och lån. Systemet skickar ett meddelande via e-post, SMS och webbplatsen för att informera dig.
  • Hävstång 5x (stöds endast i huvudkontot)
När marginalnivån > 2 kan du handla och låna och överföra tillgångar till spotplånboken
När 1,25 < marginalnivån ≤ 2 kan du handla och låna, men du kan inte överföra pengar från ditt marginalkonto till din spotplånbok
När 1,15 < marginalnivån ≤ 1,25 kan du handla, men du kan inte låna, inte överföra pengar från ditt marginalkonto till din spotplånbok
När 1,05 < marginalnivån ≤ 1,15 utlöses en marginalinlösen och du kommer att få ett meddelande via e-post, SMS och webbplatsen för att informera dig om att lägga till mer säkerhet (överföring i fler säkerhetstillgångar) för att undvika likvidation. Efter den första aviseringen får du aviseringen var 24:e timme.
När marginalnivån ≤ 1,05 kommer likvidationsmotorn att aktiveras och alla tillgångar kommer att likvideras för att betala tillbaka ränta och lån. Systemet skickar ett meddelande via e-post, SMS och webbplatsen för att informera dig.
1.4 För mer information hänvisas till reglerna för tvärmarginhandel.

2. Marginalnivå för isolerad marginal

2.1 Nettotillgångarna på användarens isolerade marginalkonto kan endast användas som säkerhet på motsvarande konto, och tillgångarna på användarens övriga konton (tvärmarginalkonto eller andra isolerade konton) kan inte användas som säkerhet för det.
2.2 Marginalnivån för det isolerade kontot = det totala värdet av tillgångar under det isolerade kontot/(totalvärdet av skulder + obetald ränta)
Bland dessa är tillgångarnas totala värde = det totala värdet av de underliggande tillgångarna + nominella tillgångar på det isolerade löpande kontot
Summa skulder = det totala värdet av de tillgångar som har lånats men inte återlämnats till det isolerade löpande kontot
Obetald ränta = (beloppet för varje lånad tillgång * lånets längd * timränta) - återbetalad ränta
2.3 Marginalnivå och transaktion
När marginalnivån (nedan kallad ML)> 2 kan användare handla, låna och överskottet på kontot kan också överföras till andra handelskonton. Men ML måste fortfarande vara lika med eller större än 2 efter överföring för att säkerställa normala funktioner för uttagsöverföringar av tillgångar.
  • Initialt förhållande (IR)
IR är den initiala risknivån efter att användaren lånat, och det finns olika IR enligt olika hävstångseffekter. Till exempel kommer IR att vara 1,5 vid 3x hävstång med full upplåning, 1,25 vid 5x hävstång med full upplåning och 1,11 vid 10x hävstång med full upplåning.
  • Marginalinlösenförhållande (MCR)
När MCR <ML ≤ 2 kan användare handla och låna, men kan inte överföra tillgångar.
MCR kommer att vara annorlunda beroende på olika hävstångseffekter. Till exempel är MCR för en 3x hävstång 1,35, för 5x hävstång blir den 1,18 och för 10x blir den 1,09.
  • Likvidationsförhållande (LR)
När LR <ML ≤ MCR utlöses en marginalinlösen. Systemet kommer att skicka meddelanden via e-post, SMS, webbplatsen, i vilket användaren föreslås att lägga till en marginal (det vill säga överföra mer säkerhetsmedel) för att undvika risken för likvidation. Efter det första meddelandet skickas aviseringarna var 24:e timme. Om ML därefter ≥ MCR, kommer inte användaren att få nästa avisering.
När ML ≤ LR kommer systemet att genomföra likvidationsprocessen. Tillgångarna på kontot tvångsförsäljs för att återbetala lånet. Samtidigt meddelas användare via e-post, SMS och webbplatspåminnelser.
LR varierar beroende på olika hävstångseffekter. Till exempel är LR för 3x hävstång 1,18, för 5x hävstång är det 1,15, medan för 10x hävstång är det 1,05.
2.4 För mer information, se Handelsregler för isolerad marginal.

Vad är avgifter för likvidationsavräkning?

När ditt marginalkonto eller order om kryptolån tvingas avvecklas kommer marginalförsäkringsfonden att ta ut en viss procentsats i avräkningsavgifter. Dessa avgifter kan ses i avgiftshistoriken för marginalkontot. Du rekommenderas dock att hantera dina risker noggrant för att undvika tvångslikvidationer. Användarens likvidationspris ändras inte på grund av detta.
Produkter
Inlösenavgift
Tvärmarginal
Likviderade tvärmarginaltillgångar * 2 %
Isolerad marginal
Likviderade isolerade marginaltillgångar * avgiftssats motsvarande differentierad hävstång
Kryptolån
Likviderade kryptolåntillgångar * 2 %
Anmärkning: avräkningsavgiftssatsen som motsvarar nivån på hävstångseffekten = (likvidationens riskförhållande för din differentierade hävstång under likvidation -1) * 8 % (maximalt belopp som kan debiteras utan att överstiga ditt återstående tillgångssaldo efter avveckling).
Exempel: om en användare avvecklas och minskar positioner i ADA/ETH Tier 3, så är avräkningsavgiftens nivå = (1,165-1) * 8 % = 1,32%.
Relaterade artiklar
Hur man använder isolerad marginalhandel