Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
Futures-guide

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Futureskontrakt
Strategihandel
USDⓈ-M-futures
COIN-M-futures
Futures-guide
Hedge-läge
Ordertyper
Binance Futures-relaterade program
index
Handelsregler
Alternativ
Tokens med hävstång
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT
VIP

Hur du minskar risken att bli likviderad

2021-08-04 03:11

1. Se marginalkvoten

För att undvika likvidation måste du vara mycket uppmärksam på din framtida marginalkvot. När din marginalkvot når 100 procent kommer några av, om inte alla, dina positioner att likvideras. 
Marginalkvoten beräknas som underhållsmarginal dividerad med marginalsaldot.
Så om ditt marginalsaldo sjunker under underhållsmarginalkursen kommer plattformen att likvidera dina positioner.
Vid prisfall, se till att du har tillräckligt med marginalsaldo på ditt terminskonto. Ju högre marginalsaldo du har, desto lägre blir likvidationspriset.
Du kan använda Binance priskalkylator för terminslikvidation för att beräkna hur en ökning av din plånbokssaldo kommer att sänka likvidationspriset.

2. Använd stoppa förlust-funktionen för att begränsa och kontrollera eventuella förluster

En stoppa förlust-order är en villkorad order som utförs till ett angivet pris efter att ett givet stoppris har uppnåtts. När stoppriset har uppnåtts kommer ett köp eller en försäljning att göras till marknads-/gränspriset beroende på dina orderparametrar.
En stoppa förlust-order är utformad för att begränsa en investerares förlust på en position som blir föremål för en ogynnsam prisrörelse. Du skapar till exempel en stoppa-förlust-order på 20 procent från ditt teckningspris.
Anta att din order verkställdes vid 40 000 USD. Stoppa förlust-ordern utlöses när priset sjunker -20 procent från 40 000 USD.
Genom att ställa in en stoppa förlust-funktion kan du lämna en förlorande position tidigare och undvika att bli likviderad.

3. Undvik att samla fler kontrakt i en förlorande position

Vi ska se på detta scenario. Anta att du har en plånbokssaldo på 500 USDT. Du har gått in i en lång BTCUSDT-position värd 1000 USDT med 20x hävstångseffekt på 50 000 USD. I det här exemplet blir ditt likvidationspris 25 100,40 USD.
Anta nu att BTCUSDT:s pris sjunker 10 procent till 45 000 USD. Vid det här laget bestämmer du dig för att addera mer till din förlorande position och går in i en annan lång BTCUSDT-position värd 1000 USDT med 20x hävstång på 45 000 USD. Justerar du till din senaste position är likvidationspriset nu 35 857,67 USD.
Som visas kommer det faktumet att man lägger till fler kontrakt till en förlorande position att ditt likvidationspris för hela positionen ökar.