Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Spot- & Margin- handel
Spothandel

Hur man använder stoppgränsfunktionen

Binance
2021-05-06 03:35
Vad är en stoppgräns-order?
En stoppgränsorder är en marknadsorder som har både ett stoppris och ett gränspris. När stoppriset uppnås utlöser det gränsordern. Gränspriset är det specifika priset för den gränsorder som stoppriset utlöser. 
När ditt stoppris har uppnåtts placeras gränsordern omedelbart i orderboken.
Stopp- och gränspriserna kan vara desamma. När det gäller säljorder rekommenderas du dock att ställa in ditt stoppris (utlösarrpris) något högre än gränspriset. Prisskillnaden möjliggör ett säkerhetsgap i priset mellan den tid då ordern utlöses och när den genomförs. 
Vid köporder, ställ in stoppriset något lägre än gränspriset. Detta minskar också risken att din beställning inte genomförs. 
Villkor och funktion för stoppgräns
Stoppris: När tillgångens pris når det angivna stoppriset genomförs stoppgränsordern och köper eller säljer tillgången till det angivna gränspriset eller ett bättre pris.
Gränspris: Det valda (eller potentiellt bättre) priset som stoppgränsordern för genomförs till.
Kvantitet: Mängden tillgångar som ska köpas eller säljas i stoppgränsordern.
Typexempel
Det senast handlade priset på BNB är 498 BUSD, och du känner att det finns ett motstånd runt 500 BUSD. 
Om du tror att priset kommer att bli högre efter att priset har nått motståndsnivån kan du lägga en stoppgränsorder för att automatiskt köpa mer BNB till priset av 502 BUSD. På så sätt behöver du inte kontinuerligt titta på marknadsrörelser i väntan på att priset ska nå ditt målpris.
Hur man lägger en stoppgränsorder
Vi fortsätter med vårt exempel och tittar på exakt hur du kan lägga en stoppgränsorder
1. Välj [Stoppgräns] (stop-limit) i handelsvyn för att påbörja din order.
2. Fyll i uppgifter om stoppris (utlösarpris), gränspris för orderns utlösargräns och mängden krypto du vill köpa. Klicka på [Köp BNB] för att bekräfta uppgifterna i transaktionen.
I vårt exempel är stoppriset 500 BUSD och gränspriset 502 BUSD.
3. Kontrollera noggrant din stoppgränsorder innan du slutligen klickar på bekräfta för att skicka den till börsen.
Visa befintliga stopporder
När dina order har lagts kan befintliga "stoppgränsorder" hittas och ses i [Öppna beställningar]. Du hittar den här fliken längst ner på sidan med handelsvyn.
När order genomförs eller förkastas finns historiken för dina stoppgränsorder under [Orderhistorik].
Relaterade artiklar
Vad betyder Maker och Taker?