Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Binance Convert
NFT
VIP

Hur man använder BNB för att betala avgifter och få 25 procent i rabatt

2021-04-28 03:54

Vad är BNB?

BNB står för "Build and Build" (bygg och bygg). Den driver BNB Chain-ekosystemet och BNB-communityn. Som en av de mest populära nyttokryptona kan du inte bara handla BNB som vilken annan kryptovaluta som helst, du kan också använda BNB i ett brett utbud av applikationer och användningsfall

Varför bränns BNB?

BNB använder ett automatiskt bränningssystem för att minska det totala utbudet till 100 000 000 BNB. BNB Auto-Burn-mekanismen justerar mängden BNB som ska brännas baserat på BNB:s pris och antalet block som genererats på BNB Smart Chain (BSC) under kvartalet. Detta ger BNB-gemenskapen större transparens och förutsägbarhet.
BNB använder dessutom en realtidsförbränningsmekanism baserad på gasavgifter. En fast andel av den insamlade gasavgiften bränns i varje block, med förhållandet som bestäms av BSC-validerare.
Du kan läsa mer om BNB-bränning på https://www.bnbburn.info/.
BNB-bränning kommer att fortsätta tills totalt 100 000 000 BNB har tagits bort, vilket motsvarar 50 procent av det totala BNB-tillförseln.
Mer information om minskningen av BNB finns här:

Använda BNB för att betala avgifter

När du har BNB kan du få rabatt för att använda BNB för att betala för handelsavgifter. Du kan använda BNB för att betala för handels- och transaktionsavgifter på Binance börs, Binance DEX, BNB Beacon-kedjan och BNB Smart Chain (BSC).
Du kan till exempel spara 25 procent på spot- and marginal-handelsavgifter och 10 procent på terminshandelsavgifter. Om du är VIP-användare kan du få 25 procent rabatt på avgifter utöver din VIP-rabatt. För mer information, besök Fördelar med BNB.
Observera att om priset på en tillgång är lägre än 0,00000001 BNB stöder systemet inte rabatten på BNB-handelsavgiften. När konverteringsgraden är större än 0,00000001 BNB kan du utnyttja BNB-handelsavgiftsrabatten.
*I väntan på Binance femårsjubileum den 2022-07-14 och som en uppskattning av ditt fortsatta stöd kommer Binance att utöka möjligheten för användare att få 25 procent rabatt på handelsavgifter när de betalar med BNB. Rabatten på 25 procent gäller nu till och med 2023-07-13 kl. 23:59:59 (UTC). Mer information finns i Binance förlänger rabatten på handelsavgiften på 25 procent när du använder BNB.

Vanliga frågor

1. Hur konverterar man BNB till andra kryptovalutor?
Om du till exempel handlar med BNB för att ta emot ETH, kommer vårt system att beräkna avgiften baserat på utbytesförhållandet mellan ETH och BNB till marknadspriset, vilket baseras på marknadspriset för ETH/BTC och BNB/BTC.
Utbytesförhållande mellan ETH/BNB = ETH/BTC [marknadspris]/(BNB/BTC [marknadspris]).
Observera att Binance uppdaterar marknadspriset varje sekund. Du bör gå till transaktionshistoriken för den slutliga avgiften.
2. Kan jag aktivera/avaktivera funktionen [Använda BNB för att betala avgifter]?
Du kan aktivera/avaktivera funktionen när som helst under [Profil][Instrumentpanel]. Bläddra ner till [Din handelsavgiftsnivå] för att slå på eller av knappen bredvid [Använda BNB-avdrag (25 % rabatt)].
Du kan också se din nuvarande status för denna funktion på spot- och terminshandelssidorna.
3. Hur beräknar jag avgifterna för handel med BNB?
När du aktiverar funktionen [Använda BNB-avdrag] kan du få rabatt på dina handelsavgifter. Om du stänger av funktionen kommer Binance att ta ut 100 procent av handelsavgifterna. Se Binance avgiftsschema för mer information om handels- och insättnings-/uttagsavgifter.
4. Om jag har aktiverat funktionen [Använda BNB-avdrag] men jag inte har tillräckligt med BNB-saldo på mitt konto, vad händer då?
Om BNB-saldot på ditt konto är otillräckligt dras avgifter enligt Binance avgiftsschema.
Dessutom kan BNB användas för att betala ränta på marginalkontot. Gå till Hur man använder BNB för att betala ränta på tvärmarginalkonto för mer information.