Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
VIP-exklusiv kampanj: Inga handelsavgifter när du köper BNB via Auto-Invest!

VIP-exklusiv kampanj: Inga handelsavgifter när du köper BNB via Auto-Invest!

2023-02-06 09:10
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Kampanjperiod: 2023-02-01 09:00 (UTC) till 2023-02-28 23:59 (UTC)
Kampanj: Inga handelsavgifter när du köper BNB via Auto-Invest (automatisk investering)
Binance har nöjet att presentera en exklusiv kampanj för alla VIP 1-9-användare! Under kampanjperioden får VIP 1-9-användaresom köper BNB via en ny Auto-Invest-plan med en enda kryptovaluta 100 procent rabatt på sina handelsavgifter (dvs. inga handelsavgifter). 
Observera att rabatter på handelsavgifter kommer att delas ut i form av BNB senast 2023-03-14 23:59 (UTC).
Hur kommer man igång?
 • Steg 1: Klicka på knappen [Delta i kampanj] på aktivitetssidan.
 • Steg 2: Skapa en ny Auto-Invest-BNB-plan med en enda kryptovaluta under kampanjperioden.
Vad är automatisk investering (Autoinvest)?
Auto-Invest är en investeringsstrategi för medelvärde (DCA) som gör det möjligt för användare att automatisera kryptoköp och potentiellt skapa en lönsam passiv inkomst på samma gång. Användarna kan välja vilka kryptovalutor de vill köpa på timbasis, dagligen, veckovis, varannan vecka eller månadsvis. Mer information och en steg för steg-guide finns här.
Allmänna villkor
 • EndastVIP 1-9-användare som har slutfört sin kontoverifiering får delta i den här kampanjen.
 • Endast BNB-köp via en ny Auto-Invest-plan med en enda kryptovaluta kommer att vara berättigade att delta i denna kampanj. Befintliga Auto-Invest-BNB-planer med en enda kryptovaluta, portföljplaner med BNB och indexlänkade planer är undantagna från denna kampanj.
 • Handelsavgiftsrabatterna kommer att delas ut i form av BNB varje månad, baserat på BNB/BUSD-växelkursen på Binance Spot 2023-02-28 23:59 (UTC).
 • Kvalificerade användare kommer automatiskt att få sina månatliga handelsavgiftsrabatter senast 2023-03-14 23:59 (UTC).
 • Berättigade användare kan ställa in flera Auto-Invest-BNB-planer med en enda kryptovaluta och slutföra valfritt antal BNB-köp via Auto-Invest under kampanjperioden.
 • Massregistrerade konton eller underkonton är inte berättigade att delta i denna kampanj.
 • Binance förbehåller sig rätten att omedelbart diskvalificera alla deltagare som visar tecken på bedrägligt beteende.
 • Binance förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande bestämma och/eller ändra eller modifiera dessa kampanjvillkor utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till att avbryta, förlänga, avsluta eller avbryta denna kampanj, kvalificeringsvillkoren och kriterierna och tidpunkten för varje handling som ska utföras, och alla användare ska vara bundna av dessa ändringar.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
 • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.