Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Utmana dig själv i en handelstävling i maj och dela 20 000 USDT i belöningar!

Utmana dig själv i en handelstävling i maj och dela 20 000 USDT i belöningar!

2023-05-21 18:17
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Påminnelse: Klicka på knappen [Registrera dig nu] på aktivitetssidan för att kvalificera dig för en belöning
Kampanjperiod: 2023-05-15 00:00 (UTC) till 2023-05-21 23:59 (UTC)
Kampanj A: Genomför kvalificerade affärer för att dela 15 000 USDT i rabattkuponger för handelsavgift
Alla användare som bekräftar sitt deltagande genom att klicka på knappen [ Registrera nu] på aktivitetssidan och ackumulerar en total handelsvolym (inklusive köp och sälj) på minst motsvarande 500 USD bland spothandelsparen ADA/USDT, BNB/USDT, BTC/USDT, DOGE/USDT, DOT/USDT, ETH/USDT, MATIC/USDT och SOL/USDT kommer att kvalificera sig för en lika stor andel av 15 000 USDT i rabattkuponger för handelsavgiften.
Kampanj B: Tävla i handelstävlingen för att dela 5 000 USDT i kryptokuponger!
Alla användare som bekräftar sitt deltagande genom att klicka på knappen [ Registrera nu] på aktivitetssidan och ackumulerar en total handelsvolym (inklusive köp och sälj) av minst motsvarande 1 000 USD över spothandelsparen ADA/USDT, BNB/USDT, BTC/USDT, DOGE/USDT, DOT/USDT, ETH/USDT, MATIC/USDT och SOL/USDT kommer att rankas efter deras totala handelsvolym bland de kvalificerade spothandelsparen under kampanjperioden.
De 20 bästa berättigade användarna kommer att vara berättigade att dela 5 000 USDT i kryptokuponger, enligt belöningsstrukturen nedan:
 • 1:a–5:e plats: En kryptokupong på 500 USDT vardera
 • 6:e–10:e plats: En kryptokupong på 250 USDT vardera
 • 11:e–20:e plats: En kryptokupong på 125 USDT vardera
Allmänna villkor:
 • Endast användare från kvalificerade regioner som klickar på knappen [Registrera nu] på den här sidan och som slutför sin kundkännedom i slutet av kampanjperioden ska vara berättigade till eventuella belöningar.
 • Berättigade användare kan hitta sin rangordning i handelstävlingen på den här sidan, som kommer att uppdateras med ett 24-timmarsintervall.
 • Om du inte har något Binance-konto, klicka här för att få 10 procent rabatt på handelsavgiften. Rabatten på 10 procent på spothandelsavgiften kommer att gälla så länge som Binance värvningsprogram gäller. 
 • Kvalificerade spothandelspar: ADA/USDT, BNB/USDT, BTC/USDT, DOGE/USDT, DOT/USDT, ETH/USDT, MATIC/USDT och SOL/USDT.
 • Kryptobelöningar kommer att delas ut inom två veckor efter att kampanjen avslutats. Användare kommer att kunna logga in och lösa in sina kupongbelöningar via Konto > Belöningscenter.
 • Om det totala antalet kvalificerade användare för kampanj A överstiger 5 000, kommer den minsta belöningen för varje berättigad deltagare i kampanj A att vara en rabattkupong på 3 USDT för handelsavgifter.
 • Giltighetstiden för alla kupongbelöningar är satt till 14 dagar från utdelningsdagen. Läs om hur du löser in en kupong.
 • Binance kommer att kombinera underkontots handelsvolym med huvudkontots standardhandelsvolym i den slutliga beräkningen. Varje underkonto kommer inte att ses som ett oberoende konto när du deltar i denna kampanj.
 • Handelsvolymen räknar in både köp och sälj, exklusive eventuella egenaffärer, bland alla kvalificerade spothandelspar.
 • Binance förbehåller sig rätten att diskvalificera användarens rätt till belöning om kontot är inblandat i bedrägligt beteende (t.ex. tvätthandel, olagligt massregistrerade konton, självhandel eller marknadsmanipulation).
 • Binance förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande bestämma och/eller ändra eller modifiera dessa kampanjvillkor utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till att avbryta, förlänga, avsluta eller avbryta denna kampanj, kvalificeringsvillkoren och kriterierna, urvalet och antalet vinnare, och tidpunkten för varje handling som ska utföras, och alla användare ska vara bundna av dessa ändringar.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här. 
 • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.