Köp kryptovaluta
Betala med
Handel
Derivat
Tjäna
Finans
NFT
Institutionell
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Uppdateringar om tickstorlek för spothandelspar (2022-11-19)

Uppdateringar om tickstorlek för spothandelspar (2022-11-19)

2023-01-18 12:27
Bästa Binancianer!
För att öka marknadens likviditet och förbättra handelsupplevelsen kommer Binance att slutföra justeringar för tick-storleken (dvs. den minsta förändringen i enhetspriset) för vissa spothandelspar senast 2023-01-19 07:00 (UTC) För mer information om tick-storlekar på alla spothandelspar på Binance, se Handelsreglerna.
  • Justeringen kommer inte att påverka spothandeln och andra relevanta funktioner.
  • Tick-storleken via API kommer också att ändras. API-användare kan använda GET /api/v3/exchangeInfo för den senaste tickstorleken. För ytterligare information och uppdateringar, se API-ändringslogg.
  • Uppdateringen av tick-storleken kommer inte att påverka befintliga spotorder. Efter att tick-storleken har uppdaterats, kommer beställningar som görs före uppdateringen fortfarande att matchas med den ursprungliga tick-storleken.
Vänligen justera dina handelsstrategier för att undvika onödig påverkan på din handel. Vi beklagar eventuella olägenheter.
Detaljer om justeringar visas i tabellerna nedan:
Handelspar
Tickstorlek (före)
Uppdaterad tickstorlek 
ALCXBUSD
0,1
0,01
ALCXUSDT
0,1
0,01
CHESSBUSD
0,001
0.0001
CHESSUSDT
0,001
0.0001
HNTBUSD
0,01
0,001
MANABRL
0,01
0,001
PLABNB
0,000001
0,0000001
PLABUSD
0,001
0.0001
PLAUSDT
0,001
0.0001
SLPBUSD
0,00001
0,000001
SLPTRY
0.0001
0,00001
SLPUSDT
0,00001
0,000001
TBUSD
0.0001
0,00001
TUSDT
0.0001
0,00001
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-01-12
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.