Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Uppdateringar om kontraktsbytet för Stargate Finance (STG)

Uppdateringar om kontraktsbytet för Stargate Finance (STG)

2023-03-17 20:39
Bästa Binancianer!
Efter Stargate Finance förslag om att upphöra med sina planer på att ge ut STG-krypto på nytt kommer Binance att återkalla Stargate Finance (STG) kontraktsbyte på AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom- och Polygon-nätverken och byta nya STG-krypto tillbaka till gamla STG-krypto, med följande tidslinje:
  • Vid 2023-03-14 08:00 (UTC) kommer insättningar och uttag av STG via AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom och Polygon-nätverken att avbrytas.
  • Spothandel, marginalhandel, terminshandel och Tjäna Enkelt-teckning påverkas inte under kontraktsbytet.
  • Användare som har tagit ut nya STG-krypto uppmanas att sätta tillbaka dessa nya STG-krypto eftersom de inte har något värde. Efter insättningen kommer Binance att kreditera gamla STG-krypto till användarnas konton i förhållandet 1:1. 
  • Dessa nya STG-krypto kommer att bytas tillbaka till gamla STG-krypto som fortsätter att använda de gamla STG-adresserna för smarta kontrakt. Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är aktuella för alla användare som har STG på sina Binance-konton. 
  • Ett separat tillkännagivande kommer att göras när kontraktsbytet är genomfört, och insättningar och uttag av STG via VAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom och Polygon-nätverken är öppna.
  • Gamla STG-adresser för smarta kontrakt: AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom och Polygon.
  • Nya STG-adresser för smarta kontrakt: AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom och Polygon.
För mer information:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-03-14
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, din ekonomiska situation, dina investeringsmål och din risktolerans och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkoroch riskvarning.