Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Uppdateringar om kampanj avseende handel med Bitcoin utan avgift och BUSD med noll maker-avgift

Uppdateringar om kampanj avseende handel med Bitcoin utan avgift och BUSD med noll maker-avgift

2023-03-17 20:38
Bästa Binancianer!
Binance kommer att uppdatera Bitcoin-handelsprogrammet med noll avgift och en BUSD-kampanj med noll maker-avgift, vilket träder i kraft från 2023-03-22 00:00 (UTC)
Aktivitetsperiod: 2023-03-22 00:00 (UTC) tills vidare
Avgiftsstruktur:
Handelspar
BTC/TUSD
0 %
0 %
BNB/TUSD, ETH/TUSD
0 %
Ordinarie taker-avgifter enligt användarens VIP-nivå
BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/UAH, BTC/USDT
Ordinarie maker-avgifter enligt användarens VIP-nivå
Ordinarie taker-avgifter enligt användarens VIP-nivå
BNB/BUSD, BTC/BUSD, ETH/BUSD
Ordinarie maker-avgifter enligt användarens VIP-nivå
Ordinarie taker-avgifter enligt användarens VIP-nivå
Viktiga uppdateringar: 
  • Användare kommer att fortsätta att utnyttja noll maker- och taker-avgifter när de handlar BTC på spot- och marginalhandelsparet BTC/TUSD. Se den här länken för mer information om kampanjen.
  • BUSD-kampanjen med noll maker-avgift kommer nu att utesluta spot- och marginalhandelsparen BNB/BUSD, BTC/BUSD och ETH/BUSD. Alla andra BUSD-spot- och marginalhandelspar påverkas inte
  • Ordinarie handelsavgifter kommer att gälla för spot- och marginalhandelsparen BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/UAH och BTC/USDT samt BNB/BUSD och ETH/BUSD. 
  • Från 2023-03-22 00:00 (UTC) kommer beräkningen av rabatter på maker- och taker-avgifter att återupptas för de spot- och marginalpar som anges ovan. Dessutom kommer motsvarande handelsvolym på ovanstående BTC-spot- och marginalhandelspar att räknas in i beräkningen av VIP-nivåer och i alla likviditetsleverantörsprogram.
Allmänna villkor: 
  • Binance förbehåller sig rätten att diskvalificera affärer som anses vara egenaffärer eller olagligt massregistrerade konton, såväl som affärer som uppvisar attribut för egenaffärer eller marknadsmanipulation.
  • All handelsvolym och alla mätvärden relaterade till programmen mäts av Binance efter eget gottfinnande.
  • Beräkningen av rabatter för maker- och takeravgifter för alla återstående spot- och marginalhandelspar inom båda programmen kommer att återupptas när respektive program avslutas, med förbehåll för ytterligare uppdateringar.
  • Ordinarie handelsavgifter tas ut efter att programmet löpt ut. Mer information finns på sidan med VIP-nivåns avgiftsstruktur.
  • Binance förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra programmet eller programreglerna efter eget gottfinnande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-03-15
Hitta oss på 
Obs! Detta meddelande uppdaterades senast 2023-05-04 för att understryka att användare nu kan utnyttja noll maker- och taker-avgifter när de handlar med marginalhandelsparet BTC/TUSD. 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en pålitlig prognos för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.