Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Uppdateringar om daglig beräkning av BNB-saldo för Binance Launchpad-teckning OCH Launchpool

Uppdateringar om daglig beräkning av BNB-saldo för Binance Launchpad-teckning OCH Launchpool

2023-03-22 09:24
Bästa Binancianer!
Enligt den senaste feedbacken från communityn fann vi att vissa användare hade testat ögonblicksbildens logik för användarnas BNB-saldon och genomfört storskalig upplåning av BNB på andra plattformar för högfrekvent BNB-insättning och BNB-uttag. Detta har lett till ett stort antal BNB-innehav för dessa användare, vilket ger dem en fördel när de deltar i Launchpad och Launchpool.
För att säkerställa en rättvis användarupplevelse för alla deltagare har Binance uppdaterat mekanismen för beräkning av det dagliga BNB-saldot för Binance Launchpad och Launchpool. Uppdateringen trädde i kraft för Binance Launchpad 2023-03-18 00:00 (UTC), och kommer att träda i kraft för de kommande Launchpool-projekten. 
Uppdatering av mekanismen för daglig BNB-beräkning
  • Tidigare: En ögonblicksbild per timme som tas när som helst. 
  • Efter: Flera ögonblicksbilder som tas när som helst.
Anmärkning: 
  • Uppdateringen gäller endast Binance Launchpad- och Launchpool-deltagare.
  • De nya reglerna påverkar inte användarnas VIP-nivåer eller värvningsprogrammet.
  • För Space ID:s Launchpad-deltagare kommer deras dagliga BNB-saldoregistreringar att finnas tillgängliga 2023-03-22 kl. 02:30 (UTC). Användare kanske inte kan se sina dagliga BNB-saldoregistreringar på Binance Launchpad före denna tid.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.
Mer information att läsa:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-03-18
Hitta oss på
Obs! Detta meddelande uppdaterades senast 2023-05-15 för att klargöra att uppdateringarna av den dagliga beräkningen av BNB-saldot även kommer att gälla Launchpool. Den uppdaterades tidigare 2023-04-21.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en pålitlig prognos för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.