Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Uppdatering om pNetworks (PNT) återhämtningsplan till kryptosläpp av BNB (BEP20) till innehavare av pGALA (BEP20)

Uppdatering om pNetworks (PNT) återhämtningsplan till kryptosläpp av BNB (BEP20) till innehavare av pGALA (BEP20)

2022-11-25 00:03
Bästa Binancianer!
Som meddelats av pNetwork (PNT)-teamet har deras omfördelning av BNB-krypto för berörda användare skjutits upp på grund av juridiska och regelefterlevnadsprocesser från deras sida. 
Trots detta kommer Binance idag (11 november 2022) att distribuera BNB-krypto till berörda och berättigade Binance-användare i enlighet med Binance meddelande den 8 november 2022. Användare kommer att informeras om slutförandet av fördelningen av BNB-kryptoregnet via e-post. Det kommer inte att bli något ytterligare meddelande.
Detta har möjliggjorts genom användning av PNT-teamets deposition hos Binance som en del av riskhanteringen.
För mer information, se: 
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-11-11
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.