Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Uppdatering angående den kommande Ethereum-sammanslagningen (2022-09-13)

2022-10-03 14:26
Bästa Binancianer!
Den nuvarande beräknade tiden för Ethereum-sammanslagningen är 2022-09-15 kl. 01:30 (UTC). Insättningar och uttag i Ethereum-nätverket (ERC-20) kommer att avbrytas en timme innan sammanslagningen sker, ungefär från och med 2022-09-15 klockan 00:30 (UTC). Detta är en beräknad tid och kan komma att ändras, beroende på när terminalens totala svårighetsvärde på 58750000000000000000000 är nått.
I händelse av en kedjeuppdelning (scenario B) antar Ethereums arbetsbevis (PoW) mainnet och dess förgrenade krypto tickern "ETHW". 
Om ETHW-kedjan kvarstår kommer Binance att hantera alla tekniska krav som gäller för alla användare som har ETH och WETH på sina Binance-konton och kreditera den förgrenade krypton (ETHW) till berättigade användares Binance-konton i förhållandet 1:1. Uttag av ETHW kommer också att finnas tillgängliga vid ett senare tillfälle. Ytterligare information om denna distribution kommer att tillhandahållas i ett separat meddelande.
Binance kommer också att vidta följande ytterligare åtgärder före sammanslagningen:
1. WETH-insättningar och uttag
  • Insättningar och uttag av WETH (Wrapped Ether i ERC-20) kommer att avbrytas från och med 2022-09-14 kl. 00:00 (UTC).
  • Eventuella insättningar av WETH på Ethereum-nätverket (ERC-20) under denna period kommer inte att krediteras användarnas Binance-konton, och användare kommer inte att vara berättigade till någon utdelning av den förgrenade krypton i händelse av en kedjeuppdelning (scenario B).
  • Vi kommer att öppna för insättningar och uttag av WETH igen efter att sammanslagningen är klar och nätverken är stabila och vi kommer att informera användarna i ett ytterligare meddelande.
2. Binance Konvertera
  • WETH till ETH-konverteringsparet har avbrutits och kommer att förbli så tills sammanslagningen är klar och nätverket anses vara stabilt. Binance förbehåller sig rätten att uppdatera avstängningstiden för WETH till ETH-konverteringspar med eller utan föregående meddelande.
3. ETH Margin Trading
  • In the event of a chain split (Scenario B), users with liability of ETH on Margin are required to return the forked token. In the event users do not return the forked token, liabilities equivalent to the forked token value will be added to the cross margin account. 
  • Please note when adding liabilities of forked token, there could be a risk of liquidation, as the added liabilities may decrease Margin Level. Please monitor your Margin Level closely. Users are advised to return the forked token as soon as possible to avoid any potential loss.
4. Binance Crypto Loans
  • Users with liability of ETH on Crypto Loans are strongly advised to repay their loans before the Merge happens. In the event of a chain split (Scenario B), liabilities equivalent to the forked token value will be added to the ETH loan position for Crypto Loans users. Users are not required to return the forked token.
  • Please note when adding liabilities of forked token, there could be a risk of liquidation, as the added liabilities may increase the Loan-to-Value (LTV) level. Users are advised to close their ETH Crypto Loans orders prior to the Merge to avoid any potential loss.
5. Binance Insatser
  • I händelse av en kedjeuppdelning (scenario B) kommer användare som innehar BETH inte att krediteras för förgrenade krypto. När de medel som sätts in i Ethereum-insatskontraktet kan släppas på kedjan för arbetsbevis (PoW) kommer vi att informera användarna i ett ytterligare meddelande.
För mer information: 
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-09-13
Hitta oss på 
Note: This announcement was updated on 2022-09-14 to clarify that users with liability of ETH on Crypto Loans are not required to return the forked token in the event of a chain split (Scenario B), and to advise these users to repay their loans before the Merge happens. 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.