Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Tillfälligt underhåll slutfört för Binance spothandelssystem (2023-03-24)

Tillfälligt underhåll slutfört för Binance spothandelssystem (2023-03-24)

2023-04-27 11:13
Bästa Binancianer!
Binance har slutfört ett tillfälligt underhåll av spothandelssystemet och kommer att återuppta all handelsaktivitet 2023-03-24 14:00 (UTC). 
Från och med nu kommer användarna att kunna avbryta order, bearbeta insättningar, handla med P2P och utföra utlåning, inlösen, överföringar av tillgångar och alla andra kontorelaterade funktioner.
Uttag kommer att återupptas strax efter det att spothandeln inleds.
Efterföljande stopporder kommer tillfälligt att avbrytas tills vidare. De befintliga efterföljande ordrarna har löpt ut automatiskt.
Användare av termins- och marginalhandel med öppna positioner rekommenderas att omvärdera sina säkerhetssaldon innan spothandeln inleds för att dämpa prisfluktuationer som kan uppstå.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.
Obs! Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-03-24
Handla när du är på språng med Binance kryptohandelsapp (iOS/Android)
Hitta oss på 
Obs! Detta meddelande uppdaterades 2023-05-16 för att klargöra att det tillfälliga underhållet endast gällde för spothandelssystemet. 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra eller avbryta detta meddelande när som helst och av alla skäl utan föregående meddelande.Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en pålitlig prognos för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.