Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Teckning av Hooked-protokollets (HOOK) kryptoförsäljning på Binance Launchpad är nu öppen

Teckning av Hooked-protokollets (HOOK) kryptoförsäljning på Binance Launchpad är nu öppen

2022-12-18 12:56
Bästa Binancianer!
Teckning för Hooked-protokollets (HOOK) kryptoförsäljning på Binance Launchpad är nu öppen och kommer att förbli öppen i fem timmar. Användare kan kontrollera sin behörighet och avsätta sina BNB till Hooked-protokollets (HOOK) kryptoförsäljning baserat på sina senaste sju dagars genomsnittliga BNB-innehav. BNB-kursen för HOOK-kryptoförsäljningen har fastställts nedan. 
Teckningsperioden har förlängts med två timmar på grund av en tidskonflikt med kreditering av BNB till användarnas konton från Hashflows (HFT) Launchpool. Observera att användare kan sätta av sina BNB när som helst under teckningsperioden och få en rimlig chans att få Launchpad-tilldelning enligt beräkningsreglerna.
När teckningen är klar kommer Binance att lista Hooked-protokollet (HOOK) i innovationszonen och öppna handeln för HOOK/BTC, HOOK/USDT, HOOK/BUSD och HOOK/BNB handelspar 2022-12-01 14:30 (UTC).
Mer information att läsa:
 • 1 HOOK = 0,0003381 BNB eller 0,1 USD (med ett BNB-pris på 295,8 USD).
 • Användarna kommer att ha fem timmar på sig att teckna genom att sätta in sina BNB-krypto mellan 2022-12-01 06:00 (UTC) och 2022-12-01 11:00 (UTC). Användarna måste också underteckna köpeavtalet för HOOK-krypto innan de kan avsätta sina BNB.
  • Det maximala beloppet BNB som varje användare kan avsätta har beräknats utifrån deras senaste genomsnittliga BNB-saldo under sju dagar.
  • Viktig! Endast BNB i användarnas spotplånböcker kan användas och avsättas. Om dina BNB finns på andra konton, t.ex. Launchpool eller BNB Valv, måste du först föra över dem till din spotplånbok innan du avsätter dem.
  • Observera att när dina BNB har bundits kommer de att vara låsta och du kommer inte att kunna lösa in eller komma åt några andra funktioner som överföringar, uttag eller handel förrän vid den slutliga kryptofördelningen. 
 • Efter att teckningsperioden avslutas 2022-12-01 11:00 (UTC) börjar beräkningen av tilldelningen av HOOK-krypto och det tar totalt en timme.
 • Det slutliga resultatet av tilldelningen av HOOK-krypto kommer att offentliggöras 2022-12-01 12:00 (UTC), och då kommer respektive BNB att dras från ditt redan låsta BNB-belopp inom 60 minuter. När beloppet har dragits kommer dina HOOK-krypto och kvarstående BNB-krypto att överföras till din spotplånbok.
 • Påminnelse: Det finns en strikt gräns på 15 000 USD (150 000 HOOK eller 50,715 BNB) som kan tilldelas per användare. För detaljerade beräkningsregler, klicka här
 • Hooked-protokollets (HOOK) smarta BEP-20-kontrakt finns här.
Läs mer:
Observera att Binance Labs har ett investeringsintresse i Hooked Protocol.
Påminnelse: användare måste slutföra sin kontoverifiering och även ha sin hemvist i en berättigad jurisdiktion för att delta i denna kryptovalutaförsäljning. 
* Användare från följande länder eller regioner kommer inte att kunna delta i kryptoförsäljningen på Binance Launchpad-plattformen: 
Belarus, Kuba, Demokratiska republiken Kongo, Iran, Irak, Nya Zeeland, Nordkorea, Sydsudan, Sudan, Syrien, Förenta staterna och dess territorier (Amerikanska Samoa, Guam, Puerto Rico, Nordmarianerna och Amerikanska Jungfruöarna), Zimbabwe.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-12-01
 
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.