Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Särskila insatser för OM: Utnyttja upp till 48,67 procent i belöningsnivå och dela på 300 000 OM!

2022-08-23 07:37
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Bästa Binancianer!
Binance Insatser har lanserat OM för låsta insatser. Satsa dina OM från och med 2022-08-18 11:00 (UTC) för att få större avkastning. 
Kampanj 1: Sätt in och satsa OM för att få upp till 48,67 procent i årsavkastning
Kampanjperiod: 2022-08-18 11:00 (UTC) till 2022-08-28 11:59 (UTC)
 • Låst insatsformat: Först till kvarn-principen.
 • Belöningsberäkningsperiod: Från 00:00 (UTC) dagen efter sätter du in din kryptovaluta i en insatspool fram till slutet av insatsperioden.
 • Utbetalningstid för belöningar: På daglig basis. 
Erbjudna produkter (Låsta insatser)
Digitala tillgångar
Löptid
Max. låst insatsgräns per användare
Årsbasisberäknad standardränta 
Lägsta låsta insatsgräns per användare
OM
10 dagar
600 OM
48,67 %
0,01 OM
Observera!
 • Binance Insatser kommer att returnera satsade digitala tillgångar/digitala valutor till användarnas spotplånböcker i slutet av den överenskomna insatsperioden. Värdet på digitala tillgångar/digitala valutor fluktuerar och kan komma att ändras.
 • Användare kan se sina låsta insatser genom att gå till Plånböcker > Tjäna > Låst insats > Låst.
 • Användare kan aktivera funktionen "Automatisk Insats" innan de förbinder sig att teckna insatsprodukter, som automatiskt lägger till de digitala tillgångarna/digitala valutorna i insatspoolen igen i slutet av insatsperioden.
 • Upplåsningsperiod för låsta insatsprodukter: en dag.
 • Vanliga frågor om låsta insatser.
 • Vid tidig inlösen: användare kan välja att lösa in sina tillgångar i förväg. Efter att ha valt tidig inlösen kommer de satsade digitala tillgångarna att returneras till spotkontot och eventuella utdelade belöningar dras av från de satsade digitala tillgångarna. Det kan ta 48–72 timmar att ta emot de digitala tillgångarna.
Kampanj 2: Köp och satsa OM för att dela på 150 000 OM
Kampanjperiod: 2022-08-18 11:00 (UTC) till 2022-08-28 11:59 (UTC)
Under kampanjperioden kommer användare som uppfyller alla nedan angivna krav att vara berättigade att delta i denna kampanj: 
 • Uppnå ett nettoköpsbelopp på 4 200 OM eller mer (där nettoköpsbeloppet betyder det totala beloppet OM som köpts på Binance Spot minus mängden OM som säljs på Binance Spot).
 • Delta i 30, 60 eller 120 dagar med låsta OM-insatser.
För den här kampanjen kommer 500 användare att väljas ut bland alla berättigade deltagare baserat på prisvalsreglerna som baseras på hash-värdet för Binance Chain för att vardera få 300 OM-krypto.
Kampanj 3: Nya låsta insatser på 150 000 OM för användare att dela på
Kampanjperiod: 2022-08-18 11:00 (UTC) till 2022-08-28 11:59 (UTC)
Under kampanjperioden kommer de första 2 000 användarna som deltar i låsta insatser för första gången och tecknar minst 2 600 OM i låsta OM-insatsprodukter att vara berättigade att dela på 150 000 OM i belöning baserat på belöningsstrukturen nedan.
Belöningsstruktur:
Sortera efter OM-insatsers teckningstid
Belöningsbelopp för varje kvalificerad användare
1–100:e plats
300 OM
101–200 plats
250 OM
201–300 plats
200 OM
301–400 plats
150 OM
401–500 plats
100 OM
501–1 000 plats
50 OM
1 001–2 000 plats
25 OM
Villkor:
 • OM-belöningarna för kampanj 2 och 3 kommer att sättas in i mottagarnas Binance-plånböcker inom två veckor efter att aktiviteten avslutats. Användare kan se sina belöningar genom att välja Konto > Plånbok > Transaktionshistorik > Utbetalning.
 • Binance förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som, enligt Binance rimliga uppfattning, agerar på ett bedrägligt sätt eller inte i enlighet med tillämpliga villkor. 
 • Binance förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller kampanjreglerna efter eget gottfinnande.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-18
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Låsta Insatser returnerar de satsade digitala tillgångarna till användarnas spotplånböcker efter den överenskomna periodens slut eller vid tidig inlösen. Du har ingen rätt till avkastning förrän den har mottagits av Binance och Binance garanterar inte att du kommer att få någon specifik insatsbelöning eller någon insatsavkastning över tid. Årsränta är en uppskattning av belöningar du kommer att tjäna i kryptovaluta under den valda tidsramen. Den visar inte den faktiska eller förutsagda årsräntan i någon fiatvaluta. Årsräntan justeras dagligen och de uppskattade belöningarna kan skilja sig från de faktiska belöningarna som genereras. Detta är inte någon ekonomisk rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.