Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Plånboksavstängningen för Ether (ETH) och Wrapped Ether (WETH) på flera nätverk – 2022-09-05

Plånboksavstängningen för Ether (ETH) och Wrapped Ether (WETH) på flera nätverk – 2022-09-05

2022-11-10 13:24
Bästa Binancianer!
För att förbereda sig för Ethereums sammanslagning (The Merge) och säkra tilldelningen av förgrenade krypto i händelse av en kedjedelning kommer Binance att avbryta insättningar och uttag för Ether (ETH) och Wrapped Ether (WETH) på flera nätverk 2022-09-06 kl. 02:00 (UTC)
Avstängningen kommer att pågå tills sammanslagningen är klar. Insättningar och uttag av Ether (ETH) och Wrapped Ether (WETH) på de påverkade nätverken kommer att återupptas när nätverken anses vara stabila.
Påverkade krypto
  • ETH (Arbitrum) – ETH på Arbitrum-nätverket
  • ETH (OP) – ETH på Optimism-nätverket
  • WETH (RON) – WETH på Ronin-nätverket
Observera!
  • Handeln med ETH kommer inte att påverkas under plånboksavstängningen.
  • Insättningar och uttag för ovanstående krypto kommer att avbrytas från och med 2022-09-06 kl. 02:00 (UTC).
  • Eventuella insättningar av ETH eller WETH på ovanstående nätverk under avstängningen kommer inte att krediteras och kommer inte att vara berättigade till någon förgrenad kryptokredit i händelse av en kedjedelning.
  • Vi kommer att öppna insättningar och uttag igen efter att sammanslagningen är klar och nätverken är stabila och kommer att meddela användarna i ett ytterligare meddelande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-09-05
 
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.