Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Nya produkter lanserade på bundet intervall (2023-05-16)

Nya produkter lanserade på bundet intervall (2023-05-16)

2023-05-21 18:16
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Bästa Binancianer!
Binance lanserar en ny omgång bundet intervall-produkter med uppdaterade prisklasser och avräkningsdatum, som användare kan använda för att potentiellt tjäna högre belöningar i tider med låg marknadsvolatilitet.
 • Teckning börjar: 2023-05-16 10:00 (UTC) 
 • Teckningsformat: Principen "först till kvarn"
 • Se de nya prisintervallen och avräkningsdatum på länken nedan
Tjäna belöningar med bundet intervall!
Bundet intervall är en produkt som tillåter användare att tjäna belöningar när referenspriset på deras valda digitala tillgång förblir inom det valda prisintervallet under hela teckningsperioden. 
Användarna kan välja det prisintervall och det avräkningsdatum som bäst passar deras behov blalnd de många olika alternativen som finns tillgängliga. De kan också bestämma hur stor del av teckningsbeloppet som kan förverkas (dvs. det riskerade teckningsbeloppet) om referenspriset någonsin berör eller överskrider det övre/nedre intervallet i det valda prisintervallet under teckningsperioden. Ju högre riskbelopp för teckningen, desto högre blir den potentiella effektiva räntan.
Bundet intervall underliggande tillgång
Insättningsvaluta
Teckningsbelopp i riskzonen
Avräkningsdatum
BTC
BTC, USDT eller BUSD
0 %*–5 %
2023-05-22
2023-05-24
2023-05-29
ETH
ETH, USDT eller BUSD
BNB
BNB, USDT eller BUSD
* Obs! Produkter med etiketten ”Nybörjare” har alternativet 0 procent ”riskerat teckningsbelopp” tillgängligt.
Hur du kommer igång med Bundet intervall:
 • Välj den bundet intervall-produkt du vill teckna (dvs. BTC, ETH eller BNB).
 • Välj ett alternativ som passar ditt önskade prisintervall, potentiella effektiva ränta och avräkningsdatum. 
 • Ange det belopp som du vill teckna. Du kan teckna med USDT eller den valda digitala tillgången.
 • Välj den potentiella effektiva ränta som du vill tjäna i slutet av teckningsperioden. Observera att ju högre den effektiva räntan är, desto större är det teckningsbelopp som är utsatt för risk.
 • Läs och godkänn Binance serviceavtal för bundet intervall och kryssa i bekräftelserutan. Klicka på [Bekräfta] för att slutföra din teckning.
Mer information om bundet intervall inklusive en ordlista och en detaljerad beräkningsmetod, finns här.
Anmärkning:
 • Bundet intervall kan när som helst sluta ta emot nya teckningar.
 • Den effektiva räntan kommer att ändras i realtid beroende på marknadsfluktuationer före teckningen, men kommer att vara låst när teckningen är avslutad.
 • Produkter med bundet intervall kan inte lösas in före avräkningsdagen. 
 • Det bundna intervallets underliggande tillgång avser den digitala tillgång vars pris följs.
 • Insättningsvaluta avser den digitala tillgång som används för att teckna en produkt med bundet intervall.
 • Avräkningsdatum avser det datum då transaktioner och inlösen kommer att äga rum.
 • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde. 
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-05-16
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Du kanske inte får tillbaka hela det investerade beloppet eftersom en del av ditt teckningsbelopp är utsatt för risk. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Långsiktigt innehav av produkter med bundet intervall innebär att du kan öka sannolikheten att förlora en del av ditt teckningsbelopp. Årsränta är en uppskattning av de belöningar du kommer att tjäna i kryptovaluta under den valda tidsramen. Innan du går in i en transaktion med bundet intervall bör du göra en oberoende bedömning av transaktionens lämplighet och lämpligheten mot bakgrund av dina egna mål och omständigheter, inklusive risker och potentiella fördelar. Rådgör med dina egna rådgivare, där så är lämpligt. Denna information ska inte tolkas som finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. För att lära dig mer om hur du skyddar dig, gå till vår sida för ansvarsfull handel. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.