Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Ny notering av kryptovaluta
Meddelande om till√§gg och borttagning av handelspar ‚Äď 2023-09-22

Meddelande om till√§gg och borttagning av handelspar ‚Äď 2023-09-22

2023-09-21 04:30
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Bästa Binancianer!
Binance kommer att lägga till och ta bort utvalda spothandelspar, enligt tidslinjen nedan.
Tidslinje:
 • 2023-09-22 08:00 (UTC) √∂ppnar Binance handel f√∂r spothandelsparen ARK/USDT, CREAM/USDT, FTT/USDT, GFT/USDT, IQ/USDT och USDT/VAI.
 • 2023-09-29 03:00 (UTC) kommer Binance att ta bort och upph√∂ra med handeln med spothandelsparen ARK/BUSD, CREAM/BUSD, FTT/BUSD, GFT/BUSD, IQ/BUSD och BUSD/VAI.¬†
Observera!
 • Avlistningen av ett spothandelspar p√•verkar inte tillg√§ngligheten av kryptovalutorna p√• Binance Spot. Anv√§ndare kan fortfarande handla spothandelsparets bas- och prisuppgiftstillg√•ngar i andra handelspar som √§r tillg√§ngliga p√• Binance.¬†
 • Den 2023-09-29 03:00 (UTC), kommer Binance att avsluta handelsrobot-tj√§nsterna f√∂r ovann√§mnda spothandelspar, i till√§mpliga fall. Anv√§ndare rekommenderas starkt att uppdatera och/eller avsluta sina spothandelsrobotar innan dessa tj√§nster upph√∂r f√∂r att undvika eventuella f√∂rluster.
 • Anv√§ndare uppmuntras att konvertera sina BUSD-tillg√•ngar till andra tillg√§ngliga tillg√•ngar p√• Binance innan februari 2024.¬†
 • Anv√§ndare kan v√§xla sina BUSD-saldon till FDUSD utan handelsavgifter, eller konvertera sina BUSD-saldon till FDUSD till f√∂rh√•llandet 1:1 via konverteringsportalen.¬†
 • Om n√•gon avvikelse uppst√•r mellan de √∂versatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha f√∂retr√§de.
För mer information:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-09-21

Handla när du är på språng med Binance kryptohandelsapp (iOS/Android)

Hitta oss på 

 • Telegram

 • X

 • Facebook

 • Instagram

Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.

Ansvarsfriskrivning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Handelsrobotar kommer konsekvent att utföra alla order så snart de angivna intervallen har uppnåtts. Utförande kan till och med gälla i situationer med en snabb kollaps eller en kraftig ökning av en digital tillgång. Historiska resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster som du kan ådra dig. Du bör endast investera i produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noggrant överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans samt konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk rådgivning. För mer information, se våra användarvillkor och vår riskvarning.