Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Meddelande om Terra Classics (LUNC) nätverksuppgradering

2022-09-05 12:38
Bästa Binancianer!
Eftersom Terra Classic-nätverksuppgraderingen (LUNC) kommer att äga rum på Terra Classic-blockhöjden 9 109 990, eller ungefär vid 2022-08-26 22:00 (UTC), kommer Binance att avbryta insättningar och uttag för LUNC cirka 2022-08-26 21:00 (UTC)
Observera!
  • Handeln med LUNC kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen.
  • Terra Classic-nätverksuppgraderingen (LUNC) kommer att ske på Terra Classic-blockhöjden på 9 109 990. Den beräknade tiden är endast för användarnas referens.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som berör alla användare som har LUNC på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att öppna insättningar och uttag för LUNC igen när vi anser att nätverket är stabilt och kommer att meddela användarna om eventuella uppdateringar i ett ytterligare meddelande.
För mer information, se följande:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-25
Hitta oss på
Meddelandet uppdaterades senast 2022-08-26 för att lägga till en referenslänk för LUNC version v0.5.22. 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.